Rekrutacja 2018/2019

ZARZĄDZENIE nr 7/2018  POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY  z dnia 31 stycznia 2018 r.

w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019, do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klas pierwszych szkół ponadpodstawowych – trzyletnich branżowych szkół I stopnia, na semestr pierwszy szkół policealnych oraz do szkół dla dorosłych w województwie pomorskim.
 
Na podstawie art. 154 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203) oraz art. 20 wa ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, ze zm.)  w związku art. 149, 155, 165, 187 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203)
zarządzam co następuje:

 §1
Ustala się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019, do klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych: trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum, na semestr pierwszy publicznych szkół policealnych oraz do szkół dla dorosłych na terenie województwa pomorskiego stanowiące załącznik nr 1.

 §2
Ustala się terminy przeprowadzania postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019, do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych: trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum, na semestr pierwszy publicznych szkół policealnych oraz do szkół dla dorosłych na terenie województwa pomorskiego stanowiące załącznik nr 2.

§3
Traci moc ZARZĄDZENIE nr 5/2018 POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019, do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klas pierwszych szkół ponadpodstawowych – trzyletnich branżowych szkół I stopnia, na semestr pierwszy szkół policealnych oraz do szkół dla dorosłych w województwie pomorskim.

§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Pomorski Kurator Oświaty

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Irena Szafranek
Wprowadził informację: Monika _Luks
Ostatnio zmodyfikował: Michał Kowalski
Data wytworzenia informacji: 05.03.2018
Data udostępnienia informacji: 05.03.2018
Ostatnia aktualizacja: 05.03.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
05.03.2018 14:11 zatwierdzenie Michał Kowalski
05.03.2018 14:01 Dodanie informacji Monika Luks