Zarządzenie Nr 7/2014

Zarządzenie Nr 7/2014
Dyrektora Muzeum Miasta Gdyni
z dnia 2 kwietnia 2014 r.


w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy, Regulaminu wynagradzania
oraz Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.Działając na podstawie  §  10 ust. 1 Statutu Muzeum Miasta Gdyni zarządza się, co następuje:

§ 1
Z dniem 2 kwietnia 2014 r. ogłaszam Regulamin pracy Muzeum Miasta Gdyni, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2
Z dniem 2 kwietnia 2014 r. ogłaszam Regulamin wynagradzania Pracowników Muzeum Miasta Gdyni, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3
Z dniem 2 kwietnia 2014 r. ogłaszam Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Muzeum Miasta Gdyni, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia. Regulamin został uzgodniony z pracownikiem wybranym przez załogę do reprezentowania jej interesów.

§ 4
Regulaminy wymienione w § 1, § 2 i § 3 wchodzą w życie z dniem 18 kwietnia 2014 r.

§ 5
Kierowników Działów zobowiązuję do zapoznania podległych pracowników z treścią niniejszego Zarządzenia.

§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Dyrektor Muzeum Miasta Gdyni

Załączniki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Karin Moder
Wprowadził informację: Robert Szymanowski
Ostatnio zmodyfikował: Robert Szymanowski
Data wytworzenia informacji: 04.04.2014
Data udostępnienia informacji: 04.04.2014
Ostatnia aktualizacja: 13.06.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
13.06.2014 12:30 Aktualizacja treści Robert Szymanowski
04.04.2014 14:57 Aktualizacja treści Robert Szymanowski
04.04.2014 14:55 Dodanie informacji Robert Szymanowski