Referat Sprawozdawczości

Osoba kierująca komórką: kierownik Marzena Krefta
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Nr pokoju: 125
Nr telefonu: 58 668-82-85
58 668-82-96
E-mail:
Do zadań Referatu Sprawozdawczości należy w szczególności:
1)     przyjmowanie od jednostek organizacyjnych miasta sprawozdań budżetowych i innych określonych w rozporządzeniach Ministra Finansów oraz sprawdzanie ich poprawności formalno-rachunkowej;
2)     sporządzanie zbiorczych sprawozdań na podstawie prowadzonej ewidencji i sprawozdań jednostkowych, o których mowa w pkt 1;
3)     przekazywanie sprawozdań zbiorczych do jednostek nadrzędnych;
4)     podejmowanie i nadzorowanie niezbędnych działań w zakresie przestrzegania dyscypliny budżetowej przez jednostki wykonujące budżet miasta;
5)     przyjmowanie sprawozdań finansowych od jednostek organizacyjnych;
6)     działanie w zakresie uzyskania opinii biegłego rewidenta do rocznego sprawozdania finansowego gminy, w tym opracowywanie materiałów niezbędnych do przeprowadzenia procedury i dokonania wyboru biegłego rewidenta;
7)     sporządzanie zbiorczych sprawozdań finansowych jednostek, zakładów budżetowych oraz jednostek kultury.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kraśniak
Wprowadził informację: Anna Chwirot
Ostatnio zmodyfikował: Anna Chwirot
Data wytworzenia informacji: 01.09.2022
Data udostępnienia informacji: 09.09.2022
Ostatnia aktualizacja: 09.09.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
09.09.2022 11:42 Dodanie informacji Anna Chwirot