Referat Księgowości i Rozliczeń Finansowych

Osoba kierująca komórką: kierownik Irena Samsonowicz
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Nr pokoju: 128
Nr telefonu: 58 668-82-89
E-mail:
Do zadań Referatu Księgowości i Rozliczeń Finansowych należy w szczególności:
1)     przekazywanie środków pieniężnych na rachunki bieżące jednostek budżetowych na wydatki ujęte w ich planach finansowych;
2)     prowadzenie ewidencji wykonania budżetu zgodnie z planem kont i wg zasad określonych w obowiązujących przepisach, oraz wymogami Unii Europejskiej;
3)     prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej w zakresie niezbędnym do rozliczeń z jednostkami organizacyjnymi miasta oraz instytucjami zasilającymi budżet miasta;
4)     weryfikacja formalna faktur unijnych i innych dokumentów w zakresie kompletności i zgodności z umową o dofinansowanie; regulowanie płatności unijnych na postawie zatwierdzonych dokumentów przez skarbnika i prezydenta;
5)     uzgadnianie danych z ewidencji księgowej, z wydziałami merytorycznymi i jednostkami organizacyjnymi miasta, odpowiedzialnymi za realizacje projektów unijnych;
6)     przyjmowanie od jednostek organizacyjnych miasta sprawozdań;
7)     sporządzanie bilansu z wykonania budżetu miasta;
prowadzenie obsługi bankowej budżetu miasta

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kraśniak
Wprowadził informację: Anna Chwirot
Ostatnio zmodyfikował: Anna Chwirot
Data wytworzenia informacji: 01.09.2022
Data udostępnienia informacji: 09.09.2022
Ostatnia aktualizacja: 09.09.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
09.09.2022 11:46 Dodanie informacji Anna Chwirot