Referat Zezwoleń na Wycinkę Drzew i Krzewów

Osoba kierująca komórką: Anna Neugebauer - kierownik referatu
Adres: al. Zwycięstwa 291A, 81-525 Gdynia

Adres do korespondencji:
al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Nr pokoju: 7, 8, 9
Nr telefonu: 58 527-32-09
58 527-32-05
58 527-32-07
58 527-32-08 post.karne
Nr faxu: 586251994
E-mail: ogrodnik.miejski@gdynia.pl
Do Referatu Zezwoleń na Wycinkę Drzew i Krzewów (UDW) należy prowadzenie postępowań w zakresie usuwania drzew i krzewów, a w szczególności: 
1) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach:
- wydawania zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów,
- umarzania oraz przeliczania opłat ustalonych za usunięcie drzew i krzewów,
- stwierdzania wygaśnięcia zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów oraz zmian tych decyzji,
- nałożenia ponownego obowiązku wykonania nasadzeń zastępczych,
- wymierzania administracyjnych kar pieniężnych zgodnie z art. 88 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody,
2) przyjmowanie zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew z nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych, gdy wycinka nie ma związku z działalnością gospodarczą,
3) prowadzenie spraw, związanych z ustanawianiem na terenie gminy form ochrony przyrody i prowadzeniem ich rejestru,
4) prowadzenie postępowań egzekucyjnych o charakterze niepieniężnym na podstawie przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
5) przeprowadzanie kontroli realizacji nasadzeń zastępczych lub przesądzeń orzeczonych w decyzjach zezwalających na usunięcie lub przesadzenie drzew lub krzewów, a także zachowania ich żywotności po upływie okresu wskazanego w ww. decyzjach,
6) przeprowadzanie kontroli zachowania żywotności drzew lub krzewów za uszkodzenie lub zniszczenie których naliczona i odroczona została administracyjna kara pieniężna,
7) kontrolę przestrzegania przepisów ustawy o ochronie przyrody,
8) udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie w zakresie kompetencji wydziału.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tadeusz Schenk
Wprowadził informację: Zofia Halikowska
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Niedźwiecka-Krause
Data wytworzenia informacji: 03.01.2021
Data udostępnienia informacji: 03.01.2021
Ostatnia aktualizacja: 07.11.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
07.11.2022 11:15 Aktualizacja treści Ewa Niedźwiecka-Krause
31.08.2022 09:59 Aktualizacja treści Ewa Niedźwiecka-Krause
31.08.2022 09:59 Aktualizacja treści Ewa Niedźwiecka-Krause
29.08.2022 14:44 Aktualizacja treści Ewa Niedźwiecka-Krause
03.01.2021 19:18 Dodanie informacji Zofia Halikowska