Referat Zarządzania Siecią

Osoba kierująca komórką: Kierownik referatu Małgorzata Groth-Bobrowska
Adres: ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia

Adres do korespondencji:
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Nr pokoju: 604
Nr telefonu: 58 668-83-78
Nr faxu: 58 668-83-83
E-mail: administratorzy@gdynia.pl
Do zadań Referatu Zarządzania Siecią należy:
 
1. zarządzanie dostępem i bezpieczeństwem sieci Urzędu;
2. aktualizacja oprogramowania systemowego na serwerach i stacjach roboczych funkcjonujących w sieci Urzędu;
3. udzielanie pracownikom wszelkiej pomocy związanej z pracą ze sprzętem i oprogramowaniem komputerowym;
4. wnioskowanie o zakup i przygotowanie dokumentacji przetargowej dotyczącej zakupu rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania siecią;
5. nadzór legalności stosowanego oprogramowania i właściwego zabezpieczenia danych (archiwizacja danych, kontrola antywirusowa itp.);
6. w placówkach oświatowych biorących udział we wdrożeniu dziennika elektronicznego:
  a) nadzór nad sieciami i administratorami sieci;
  b) nadzór nad systemami bezpieczeństwa sieci;
  c) zestawienie i zarządzanie łączami transmisji danych;
  d) świadczenie pomocy w zakresie instalacji i konfiguracji urządzeń sieciowych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jerzy Przeworski
Wprowadził informację: Aleksandra Goran
Ostatnio zmodyfikował: Michał Kowalski
Data wytworzenia informacji: 22.05.2017
Data udostępnienia informacji: 22.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 01.06.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
01.06.2017 12:23 Korekta Michał Kowalski
01.06.2017 12:16 Korekta Aleksandra Goran