Referat Infrastruktury Sieciowej

Osoba kierująca komórką:
Adres: ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia

Adres do korespondencji:
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Nr pokoju: 601
Nr telefonu: 58 668-83-80
Nr faxu: 58 668-83-83
E-mail: sieci@gdynia.pl
Do zadań Referatu Infrastruktury Sieciowej należy:
 
1. przygotowanie i realizacja budowy miejskiej sieci szkieletowej;
2. zapewnienie i utrzymanie łączy transmisji danych pomiędzy lokalizacjami Urzędu oraz zapewnienie funkcjonowania sieci, na poziomie łącza transmisji danych, w lokalizacjach Urzędu;
3. utrzymanie i rozbudowa sieci miejskich punktów bezprzewodowego dostępu do Internetu;
4. zarządzanie miejską infrastrukturą sieciową do poziomu łącza transmisji danych;
5. nadzór nad infrastrukturą sieciową w placówkach oświatowych biorących udział we wdrożeniu dziennika elektronicznego;
6. świadczenie pomocy placówkom oświatowym w zakresie instalacji i konfiguracji urządzeń sieciowych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jerzy Przeworski
Wprowadził informację: Aleksandra Goran
Ostatnio zmodyfikował: Aleksandra Goran
Data wytworzenia informacji: 22.05.2017
Data udostępnienia informacji: 22.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 02.01.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
02.01.2019 10:11 Aktualizacja treści Aleksandra Goran
01.06.2017 12:23 Korekta Michał Kowalski
01.06.2017 12:16 Korekta Aleksandra Goran