Samodzielne stanowisko ds. edukacji dzieci najmłodszych

Osoba kierująca komórką: Jadwiga Wachulik
Adres: ul. Śląska 35-37 (budynek A), 81-310 Gdynia

Adres do korespondencji:
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Nr pokoju: 105 C
Nr telefonu: 58 527-35-34
E-mail: j.wachulik@gdynia.pl
Do zadań Samodzielnego stanowiska ds. edukacji dzieci najmłodszych należy w szczególności:
1) ustalanie sieci przedszkoli na podstawie danych statystycznych i prognoz demograficznych; prowadzenie całości spraw dotyczących ich zakładania, przekształcania i likwidacji;
2) analiza i ocena projektów organizacyjnych obowiązkowej siatki godzin, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, ilości oddziałów;
3) prowadzenie rejestru przedszkoli oraz punktów przedszkolnych niepublicznych;
4) realizacja procedury dochodzenia należności za pobyt dzieci w przedszkolach.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Przyborowska
Wprowadził informację: Aleksandra _Rzewuska
Ostatnio zmodyfikował: Krzysztof Kozłowski
Data wytworzenia informacji: 02.11.2016
Data udostępnienia informacji: 02.11.2016
Ostatnia aktualizacja: 08.05.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
08.05.2023 12:41 Aktualizacja treści Krzysztof Kozłowski
15.05.2017 11:15 Korekta Aleksandra Rzewuska
15.05.2017 11:01 Korekta Aleksandra Rzewuska
02.11.2016 13:47 Korekta Aleksandra Rzewuska
02.11.2016 12:51 Korekta Aleksandra Rzewuska
02.11.2016 12:39 Korekta Aleksandra Rzewuska
02.11.2016 12:31 Dodanie informacji Aleksandra Rzewuska