Referat Finansowy

Osoba kierująca komórką: Anna Bennich
Adres: ul. Śląska 35-37 (budynek A), 81-310 Gdynia

Adres do korespondencji:
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Nr pokoju: 104 B, 105 B
Nr telefonu: 58 761-77-02
58 761 77 14-18
ZFŚS i PKZP 58 761 77 19-22
Nr faxu: 58-761-77-03
E-mail: wydz.edukacji@gdynia.pl , a.bennich@gdynia.pl
Do zadań Referatu Finansowego należy w szczególności:
1) planowanie i nadzór nad wykonywaniem budżetu przez podległe jednostki organizacyjne, analiza budżetów placówek i dokonywanie zmian po ocenie ich zasadności;
2) monitorowanie osiągania przez podległe jednostki organizacyjne średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego i opracowywanie sprawozdań;
3) realizowanie spraw dotacji dla publicznych i niepublicznych placówek, prowadzonych przez podmioty inne niż gmina, oraz przeprowadzanie kontroli w zakresie sposobu wykorzystania i rozliczenia dotacji;
4) rozliczanie zwrotu kosztów pobytu dzieci w przedszkolach niepublicznych, punktach przedszkolnych oraz oddziałach przedszkolnych przy niepublicznych szkołach podstawowych pomiędzy gminami;
5) przygotowywanie wniosków o zwiększenie dotacji i subwencji;
6) rozliczanie dotacji celowych otrzymanych przez miasto na realizację zadań oświatowych;
7) organizacja i monitorowanie przeprowadzanych kontroli frekwencji w dotowanych placówkach niepublicznych;
8) zapewnienie właściwych warunków działania szkół i placówek, m. in. przez zaspokajanie potrzeb w zakresie niezbędnego wyposażenia do pełnej realizacji programów nauczania, wychowania i pozostałych zadań statutowych.
9) prowadzenie funduszu świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów oraz obsługa pracowniczej kasy zapomogowo - pożyczkowej dla pracowników oświaty; (kontakt: Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa, tel. 58 761 77 19 oraz 58 761 77 21. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, tel. 58 761 72 20 oraz 58 761 77 22)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Przyborowska
Wprowadził informację: Aleksandra _Rzewuska
Ostatnio zmodyfikował: Aleksandra Rzewuska
Data wytworzenia informacji: 02.11.2016
Data udostępnienia informacji: 02.11.2016
Ostatnia aktualizacja: 26.06.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
26.06.2017 09:06 Korekta Aleksandra Rzewuska
26.06.2017 09:04 Korekta Aleksandra Rzewuska
01.06.2017 14:03 Korekta Aleksandra Rzewuska
15.05.2017 11:15 Korekta Aleksandra Rzewuska
02.11.2016 13:50 Korekta Aleksandra Rzewuska
02.11.2016 12:50 Korekta Aleksandra Rzewuska
02.11.2016 12:38 Korekta Aleksandra Rzewuska
02.11.2016 12:35 Korekta Aleksandra Rzewuska
02.11.2016 12:28 Dodanie informacji Aleksandra Rzewuska