Samodzielne stanowisko ds. ulg i umorzeń

Osoba kierująca komórką: Główny Specjalista Krzysztof Gibowski
Adres: ul. 10 Lutego 33, 81-364 Gdynia

Adres do korespondencji:
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Nr pokoju: 414-415
Nr telefonu: 58 785-14-13
58 785-14- 07
E-mail: k.gibowski@gdynia.pl
Do zadań samodzielnego stanowiska ds. ulg i umorzeń należy w szczególności:
  1. prowadzenie spraw związanych z ulgami, odroczeniami, umorzeniami dotyczącymi dochodów podatkowych i opłat pobieranych przez organ podatkowy gminy
  2. prowadzenie postępowań i przygotowywanie rozstrzygnięć w sferze podatków i opłat należnych gminie, pobieranych przez urzędy skarbowe
  3. prowadzenie rejestrów skutków dla budżetu miasta wynikających z ulg, umorzeń, zaniechania poboru itp.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Artur Usik
Wprowadził informację: Małgorzata Gdaniec
Ostatnio zmodyfikował: Aleksandra Skrzypkowska
Data wytworzenia informacji: 16.03.2004
Data udostępnienia informacji: 30.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 28.02.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
28.02.2022 08:56 Aktualizacja treści Aleksandra Skrzypkowska
28.12.2021 11:22 Aktualizacja treści Aleksandra Skrzypkowska
23.03.2021 09:30 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
22.03.2021 16:04 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
24.02.2021 10:40 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec