Samodzielne stanowisko ds. ulg i umorzeń

Osoba kierująca komórką: Inspektor Krzysztof Gibowski
Adres: Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Nr pokoju: 405 a
Nr telefonu: 58 668-88-44
E-mail: wydz.dochodow@gdynia.pl
Do zadań samodzielnego stanowiska ds. ulg i umorzeń należy w szczególności:
  1. prowadzenie spraw związanych z ulgami, odroczeniami, umorzeniami dotyczącymi dochodów podatkowych i opłat pobieranych przez organ podatkowy gminy
  2. prowadzenie postępowań i przygotowywanie rozstrzygnięć w sferze podatków i opłat należnych gminie, pobieranych przez urzędy skarbowe
  3. prowadzenie rejestrów skutków dla budżetu miasta wynikających z ulg, umorzeń, zaniechania poboru itp.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Grzegorz Bońdos
Wprowadził informację: Małgorzata Gdaniec
Data wytworzenia informacji: 16.03.2004
Data udostępnienia informacji: 30.05.2017