Samodzielne stanowisko ds. analiz i egzekucji

Osoba kierująca komórką: Starszy Inspektor Aleksandra Skrzypkowska
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Nr pokoju: 415
Nr telefonu: 58 668-88-27
58 668-88-35
E-mail: a.skrzypkowska@gdynia.pl
Do zadań samodzielnego stanowiska ds. analiz i egzekucji należy w szczególności:
  1. przygotowywanie zbiorczej części budżetu w zakresie dochodów podatkowych, opłat lokalnych i dochodów z mienia gminnego
  2. opracowywanie sprawozdań i analiz w zakresie dochodów podatkowych, opłat lokalnych i dochodów z mienia gminnego
  3. opracowywanie sprawozdań i analiz w zakresie wydatków  ponoszonych przy realizacji powierzonych zadań t.j. pozyskiwania dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz dochodów z mienia Gminy;
  4. zgłaszanie wierzytelności podatkowych i innych należności niepodatkowych w postępowaniu upadłościowym
  5. opracowywanie projektów uchwał podatkowych na sesję Rady Miasta.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Artur Usik
Wprowadził informację: Małgorzata Gdaniec
Ostatnio zmodyfikował: Aleksandra Skrzypkowska
Data wytworzenia informacji: 11.08.2004
Data udostępnienia informacji: 30.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 23.02.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
23.02.2022 13:31 Aktualizacja treści Aleksandra Skrzypkowska
13.09.2021 12:31 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
22.03.2021 13:47 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
10.02.2021 14:43 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
30.05.2017 11:43 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec