Referat Podatków

Osoba kierująca komórką: Kierownik Anna Mehring
Adres: Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Nr pokoju: 417
Nr telefonu: 58 668-88-11
Nr faxu: 58 620-97-98
E-mail: wydz.dochodow@gdynia.pl
Do zadań Referatu Podatków należy pozyskiwanie wpływów z podatków i opłat, a w szczególności:
1. wykonywanie zadań wynikających z pełnienia przez URZĄD roli organu podatkowego w zakresie należności będących wpływami z:
    - podatków ustalanych, pobieranych i egzekwowanych bezpośrednio przez gminę na podstawie odrębnych ustaw
    - opłat lokalnych
2. wydawanie decyzji podatkowych
3. kontrole wypełniania obowiązku uiszczenia opłat targowych na targowiskach i poza nimi
4. podejmowanie działań w zakresie egzekucji administracyjnej zaległych podatków i opłat
5. przygotowywanie części projektu budżetu w zakresie dochodów z podatków i opłat, a także informacji i sprawozdań o przebiegu realizacji planów dochodów.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Grzegorz Bońdos
Wprowadził informację: Małgorzata Gdaniec
Ostatnio zmodyfikował: Małgorzata Gdaniec
Data wytworzenia informacji: 23.02.2004
Data udostępnienia informacji: 30.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 01.06.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
01.06.2020 13:08 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
04.12.2019 15:44 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
04.12.2019 15:42 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
01.02.2019 08:57 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
01.02.2019 08:54 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
28.06.2018 14:54 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
30.05.2017 11:54 Korekta Michał Kowalski
30.05.2017 11:34 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
26.05.2017 13:54 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
26.05.2017 13:51 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
26.05.2017 12:19 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec