Referat Wymiaru Podatków

Osoba kierująca komórką: p.o. Z-ca Naczelnika, Kierownik Anna Mehring
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Nr pokoju: 417
Nr telefonu: 58 668-88-19
Nr faxu: 58 620-97-98
E-mail: a.mehring@gdynia.pl
Do zadań Referatu Wymiaru Podatków należy pozyskiwanie wpływów z podatków i opłat, a w szczególności:
1. Wykonywanie zadań wynikających z pełnienia przez URZĄD roli organu
    podatkowego w zakresie należności będących wpływami z podatków
    ustalanych, pobieranych i egzekwowanych bezpośrednio przez gminę na
    podstawie odrębnych ustaw oraz opłat lokalnych
2. Wydawanie decyzji podatkowych
3. Kontrole wypełniania obowiązku uiszczenia opłat targowych na
    targowiskach i poza nimi
4. Podejmowanie działań w zakresie egzekucji administracyjnej zaległych
    podatków i opłat
5. Przygotowywanie części projektu budżetu w zakresie dochodów z
    podatków i opłat, a także informacji i sprawozdań o przebiegu realizacji 
    planów dochodów.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Artur Usik
Wprowadził informację: Małgorzata Gdaniec
Ostatnio zmodyfikował: Aleksandra Skrzypkowska
Data wytworzenia informacji: 23.02.2004
Data udostępnienia informacji: 30.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 04.01.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
04.01.2023 08:51 Aktualizacja treści Aleksandra Skrzypkowska
06.09.2022 11:15 Aktualizacja treści Aleksandra Skrzypkowska
05.09.2022 14:53 Aktualizacja treści Aleksandra Skrzypkowska
05.09.2022 08:01 Aktualizacja treści Aleksandra Skrzypkowska
22.03.2021 16:00 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
15.03.2021 16:07 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
15.03.2021 16:06 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
15.03.2021 15:58 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
01.06.2020 13:08 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
04.12.2019 15:44 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
04.12.2019 15:42 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
01.02.2019 08:57 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
01.02.2019 08:54 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
28.06.2018 14:54 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
30.05.2017 11:54 Korekta Michał Kowalski
30.05.2017 11:34 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
26.05.2017 13:54 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
26.05.2017 13:51 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
26.05.2017 12:19 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec