Referat Opłat za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi

Osoba kierująca komórką: Kierownik Anita Sarnecka
Adres: ul. 10 Lutego 33, 81-364 Gdynia

Adres do korespondencji:
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Nr pokoju: 502
Nr telefonu: 58 772-35-52
58 772-35-51
58 772-35-55
58 772-35-56
58 772-35-57
E-mail: wydz.dochodow@gdynia.pl
Do zadań Referatu Opłat za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi należy w szczególności:
1. ustalanie wysokości opłat za gospodarowanie odpadami
2. przyjmowanie, weryfikacja i kontrola deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
3. prowadzenie postępowania na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa:
a) wydawanie decyzji określających wysokość opłaty
b) wydawanie decyzji o zaległościach z tytułu opłaty
c) wystawianie wezwań i postanowień
4. prowadzenie postępowań w zakresie ulg
5. księgowanie wpłat
6. prowadzenie windykacji opłat:
a) wystawianie upomnień
b) wystawianie tytułów wykonawczych
7. prowadzenie sprawozdawczości finansowej w zakresie opłat.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Grzegorz Bońdos
Wprowadził informację: Małgorzata Gdaniec
Ostatnio zmodyfikował: Michał Kowalski
Data wytworzenia informacji: 08.01.2013
Data udostępnienia informacji: 30.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 30.05.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
30.05.2017 11:49 Korekta Michał Kowalski