Referat Księgowości Podatkowej

Osoba kierująca komórką: Kierownik Jeanette Maczkowska
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Nr pokoju: 414
Nr telefonu: 58 668-82-54
58 668-82-71 - od środków transportowych
58 668-82-65 - od nieruchomości osób prawnych
Nr faxu: 58 620 04 48
E-mail: j.maczkowska@gdynia.pl
Do zadań Referatu Księgowości Podatkowej należy całość zagadnień księgowości podatkowej, a w szczególności:
  1. prowadzenie w księgach rachunkowych ewidencji przepisów i odpisów, wpłat, zwrotów i zaliczeń nadpłat z tytułu podatków
  2. kontrola dokonywania terminowych wpłat należności przez podatników i inkasentów
  3. podejmowanie czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych (wystawianie upomnień, tytułów wykonawczych)
  4. zwracanie i naliczanie nadpłat
  5. sporządzanie sprawozdań
  6. ustalanie na podstawie ewidencji księgowej danych potrzebnych do wydawania zaświadczeń.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Artur Usik
Wprowadził informację: Małgorzata Gdaniec
Ostatnio zmodyfikował: Aleksandra Skrzypkowska
Data wytworzenia informacji: 23.02.2004
Data udostępnienia informacji: 30.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 05.09.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
05.09.2022 15:03 Aktualizacja treści Aleksandra Skrzypkowska
24.09.2021 13:49 Korekta Kamila Ciechorska
22.03.2021 16:13 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
30.05.2017 11:54 Korekta Michał Kowalski
30.05.2017 11:52 Korekta Michał Kowalski
30.05.2017 11:37 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
30.05.2017 11:37 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
30.05.2017 11:34 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec