Referat Egzekucji Administracyjnej

Osoba kierująca komórką: Kierownik Referatu Anna Kowalska-Müller
Adres: ul. 10 Lutego 33, 81-364 Gdynia

Adres do korespondencji:
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Nr pokoju: 411-420
Nr telefonu: 58 785-14-01
58 785-14 16
Nr faxu: 58 785-14-00
E-mail: a.kowalska-muller@gdynia.pl
Do zadań Referatu Egzekucji Administracyjnej należy prowadzenie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych, dla których ustalania lub określania i pobierania właściwy jest Prezydent, w szczególności poprzez:
1. prowadzenie egzekucji z:
          - pieniędzy,
          - wynagrodzenia za pracę,
          - świadczeń zaopatrzenia emerytalnego i ubezpieczenia społecznego,
          - rachunków bankowych i wkładów oszczędnościowych,
          - innych wierzytelności pieniężnych i innych praw majątkowych,
          - ruchomości;
2. wydawanie postanowień m.in. w sprawie zastosowania środka egzekucyjnego, zarzutów, zażaleń i skarg  
    składanych przez zobowiązanych w toku prowadzonych postępowań;
      3. dokonywanie zabezpieczeń należności pieniężnych na majątku zobowiązanego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Artur Usik
Wprowadził informację: Małgorzata Gdaniec
Ostatnio zmodyfikował: Małgorzata Gdaniec
Data wytworzenia informacji: 30.12.2004
Data udostępnienia informacji: 30.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 23.03.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
23.03.2021 09:29 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
22.03.2021 16:02 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
18.03.2021 13:48 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
18.03.2021 13:43 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
15.03.2021 15:54 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
15.03.2021 15:49 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
24.09.2020 13:43 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
30.07.2020 12:47 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
08.10.2018 10:40 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
30.05.2017 11:41 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec