Referat Egzekucji Administracyjnej

Osoba kierująca komórką: Kierownik Anna Kowalska-Müller
Adres: ul. 10 Lutego 33, 81-364 Gdynia

Adres do korespondencji:
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Nr pokoju: 411-420
Nr telefonu: 58 785-14-01
58 785-14 16
Nr faxu: 58 785-14-00
E-mail: wydz.dochodow@gdynia.pl
Do zadań Referatu Egzekucji Administracyjnej należy prowadzenie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych, w tym przede wszystkim ściąganie należności z tytułu podatków i opłat, dla których organ gminy jest właściwy do ich ustalania lub określanie i pobierania, na podstawie tytułów wykonawczych wystawionych przez wierzyciela, w szczególności poprzez:
1. Wydawanie postanowień w sprawie: zastosowania środka egzekucyjnego, zarzutów, zażaleń i skarg składanych przez zobowiązanych w toku prowadzonych postępowań egzekucyjnych, zawieszenia lub umorzenia postępowań administracyjnych;
2. Prowadzenie czynnej egzekucji:
  • pieniędzy,
  • wynagrodzenia za pracę,
  • świadczeń zaopatrzenia emerytalnego i ubezpieczenia społecznego,
  • rachunków bankowych i wkładów oszczędnościowych,
  • innych wierzytelności pieniężnych i innych praw majątkowych,
  • ruchomości
3. prowadzenie pełnej dokumentacji spraw przyjętych do egzekucji, a w szczególności:
  • pieniędzy,
  • realizacja ilościowa i wartościowa tytułów wykonawczych,
  • prowadzenie rachunków kosztów egzekucji,
  • ewidencja w stanie należności i kwot pobranych
4. dokonywanie zabezpieczeń należności pieniężnych na majątku zobowiązanego na wniosek wierzyciela;
5. kierowanie wniosków do sądów wieczystoksięgowych o wpis hipoteki przymusowej;

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Grzegorz Bońdos
Wprowadził informację: Małgorzata Gdaniec
Ostatnio zmodyfikował: Małgorzata Gdaniec
Data wytworzenia informacji: 30.12.2004
Data udostępnienia informacji: 30.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 24.09.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
24.09.2020 13:43 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
30.07.2020 12:47 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
08.10.2018 10:40 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
30.05.2017 11:41 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec