Referat ds. Schematów Podatkowych i Spadków

Osoba kierująca komórką: Kierownik Monika Szafrańska
Adres: ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia

Adres do korespondencji:
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Nr pokoju: 02
Nr telefonu: 58 668-89-70
E-mail: wydz.dochodow@gdynia.pl
Referat ds. Schematów Podatkowych i Spadków wykonuje zadania związane z prowadzeniem spraw dotyczących informowania o schematach podatkowych zgodnie z Ordynacją podatkową oraz prowadzi postępowania o nabycie spadku lub w sprawie przyjęcia darowizny przez Gminę Miasta Gdyni, a w szczególności:

1) w zakresie schematów podatkowych:
a) prowadzi obsługę i dokumentuje pracę, powołanego przez prezydenta Zespołu do spraw raportowania schematów podatkowych, wyznaczonego do nadzorowania przestrzegania przepisów Ordynacji podatkowej o schematach podatkowych,
b) przyjmuje od naczelników i kierowników miejskich jednostek organizacyjnych i przekazuje do Zespołu do spraw raportowania
schematów podatkowych zgłoszenia o uzgodnieniach mogących stanowić schemat podatkowy wraz z dokumentacją źródłową umożliwiającą ocenę danego zdarzenia pod kątem obowiązków wynikających z Ordynacji podatkowej,
c) przygotowuje dla Zespołu do spraw raportowania schematów podatkowych informacje do Szefa KAS o schematach podatkowych na zasadach wskazanych w przepisach prawa,
d) prowadzi rejestr przekazywanych informacji do Szefa KAS,
e) przygotowuje informacje o numerze schematu podatkowego (NSP),
f) przyjmuje zgłoszenia o podejrzeniach naruszenia przepisów z zakresu obowiązków informowania o schematach podatkowych;
2) w zakresie spadków i darowizn:
a) sporządza wykaz inwentarza i przekazuje właściwemu radcy prawnemu celem złożenia wykazu we właściwym sądzie oraz ponosi opłaty sądowe,
b) zgłasza radcy prawnemu konieczność wystąpienia do sądu z wnioskiem o stwierdzenie nabycia praw do spadku i o wydanie postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza oraz ponosi opłaty sądowe,
c) sporządza wycenę poszczególnych składników masy spadkowej,
d) zarządza ruchomościami wchodzącymi w skład masy spadkowej, w tym organizuje i przeprowadza licytację, przekazuje je do wykorzystania miejskim jednostkom organizacyjnym lub innym instytucjom,
e) prowadzi sprawy rozwiązanych albo wygaśniętych umów rachunku bankowego w trybie art. 111c ustawy Prawo bankowe;
f) prowadzi sprawy rozwiązanych lub wygaśniętych umów imiennego rachunku członka kasy oszczędnościowo-kredytowej w trybie art. 13c ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych,
g) prowadzi sprawy przyjęcia darowizny przez Miasto,
h) przygotowuje pisemne półroczne sprawozdanie z prowadzonych spraw.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Grzegorz Bońdos
Wprowadził informację: Małgorzata Gdaniec
Ostatnio zmodyfikował: Małgorzata Gdaniec
Data wytworzenia informacji: 19.05.2020
Data udostępnienia informacji: 01.06.2020
Ostatnia aktualizacja: 01.06.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
01.06.2020 14:25 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
01.06.2020 13:33 Aktualizacja treści Michał Kowalski
01.06.2020 13:07 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec