Referat Obsługi Finansowo-Księgowej

Osoba kierująca komórką: Kierownik Referatu Małgorzata Kraśniak
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Nr pokoju: 125, 127, 236, 436
Nr telefonu: 58 668-82-81
58 66 88 285
58 66 88 283
E-mail:
Do zadań Referatu Obsługi Finansowo-Księgowej należy w szczególności:
 1. przekazywanie środków pieniężnych na rachunki bieżące gminnych jednostek budżetowych, przeznaczonych na pokrycie wydatków realizowanych w ramach ich planów finansowych;
 2. przekazywanie dotacji z budżetu miasta zakładom budżetowym, jednostkom kultury, gospodarstwom pomocniczym;
 3. przekazywanie dotacji dla potrzeb organizacji pozarządowych, publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz innych dotacji określonych w budżecie miasta;
 4. prowadzenie obsługi finansowo-księgowej Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i wydatków finansowanych ze środków PFRON;
 5. prowadzenie obsługi finansowo-księgowej dotacji udzielonych z budżetu Miasta oraz wydatków budżetowych objętych planem finansowym Urzędu Miasta z następujących podziałek klasyfikacji budżetowej: Leśnictwo, Transport i Łączność, Obsługa długu publicznego, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.
 6. prowadzenie księgowości inwestycjnej i sporządzanie sprawozdawczości inwestycjnej;
 7. prowadzenie ewidencji dochodów i przychodów budżetu miasta;
 8. prowadzenie ewidencji wydatków i rozchodów budżetu miasta;
 9. prowadzenie ewidencji wykonania budżetu;
 10. prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej w zakresie niezbędnym do rozliczeń z jednostkami organizacyjnymi miasta oraz instytucjami zasilającymi budżet miasta;
 11. przyjmowanie i analizowanie okresowych sprawozdań od jednostek realizujących budżet;
 12. opracowywanie zbiorczej sprawozdawczości z wykonania dochodów i wydatków budżetowych wynikających z rozporządzenia Ministra Finansów;
 13. podejmowanie i nadzorowanie niezbędnych działań w zakresie przestrzegania dyscypliny budżetowej przez jednostki wykonujące budżet miasta;
 14. sporządzanie zbiorczego zestawienia obrotów i sald z ksiąg rachunkowych prowadzonych w Urzędzie Miasta i zbiorczego bilansu;
 15. sporządzanie zbiorczych bilansów jednostek i zakładów budżetowych oraz jednostek kultury;
 16. prowadzenie ewidencji mienia komunalnego i nadzór nad inwentaryzacją,
 17. dokonywanie aktualizacji wartości środków trwałych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Joanna Sakowicz
Wprowadził informację: Anna Radkiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Anna Radkiewicz
Data wytworzenia informacji: 17.05.2017
Data udostępnienia informacji: 15.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 17.05.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
17.05.2017 08:29 Aktualizacja treści Anna Radkiewicz