Referat ds. Rozliczeń Finansowych Projektów Unijnych

Osoba kierująca komórką: Kierownik Referatu Magdalena Gryglicka
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Nr pokoju: 128
Nr telefonu: 58 668-82-92
58 66 88 290
E-mail:
Do zadań Referatu ds. Rozliczeń Finansowych Projektów Unijnych należy prowadzenie całości spraw finansowo-księgowych projektów finansowanych lub współfinansowanych z środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, a w szczególności:
  1. prowadzenie rejestru umów o dofinansowanie lub współfinansowanie projektów;
  2. opracowywanie planów dochodów i wydatków zadań finansowanych z udziałem środków unijnych;
  3. prowadzenie rejestru umów i zleceń na dostawy i usługi finansowane z środków unijnych;
  4. weryfikacja formalna faktur i innych dokumentów w zakresie kompletności i zgodności z umową o dofinansowanie;
  5. regulowanie płatności na postawie zatwierdzonych dokumentów przez skarbnika i prezydenta;
  6. prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej w układzie klasyfikacji budżetowej i zadaniowej, oraz według źródeł finansowania projektów, w szczegółowości określonej w ustawodawstwie polskim i wymogami Unii Europejskiej;
  7. przygotowywanie dokumentów finansowych do sprawozdań i raportów z wykorzystania środków realizowanego projektu;
  8. uzgadnianie danych z ewidencji księgowej, z wydziałami merytorycznymi i jednostkami organizacyjnymi miasta, odpowiedzialnymi za realizacje projektu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Joanna Sakowicz
Wprowadził informację: Anna Radkiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Anna Radkiewicz
Data wytworzenia informacji: 01.01.2002
Data udostępnienia informacji: 15.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 15.06.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
15.06.2018 08:39 Aktualizacja treści Anna Radkiewicz
07.12.2017 12:32 Aktualizacja treści Anna Radkiewicz