Referat Inwestycji

Osoba kierująca komórką: Kierownik Agnieszka Labuda - Papierowska
Adres: ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia

Adres do korespondencji:
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Nr pokoju: 203
Nr telefonu: 58 668-23-03
Nr faxu: 58-668-23-02
E-mail: wydz.budynkow@gdynia.pl
Do zadań Referatu Inwestycji należy nadzór nad przygotowaniem i realizacją inwestycji komunalnych, a w szczególności:
1) ustalanie zakresu opracowań projektowych niezbędnych do realizacji inwestycji komunalnych;
2) uzgadnianie dokumentacji projektowej;
3) przygotowanie i przeprowadzanie w trybie ustawy o zamówieniach publicznych wyborów wykonawców prac projektowych i ekspertyz oraz przygotowywanie w tym zakresie umów do zawarcia wraz z ich rozliczeniem;
4) uzyskiwanie decyzji administracyjnych niezbędnych dla właściwego prowadzenia procesu przygotowania inwestycji;
5) współpraca z komórkami organizacyjnymi urzędu oraz właściwymi miejskimi jednostkami organizacyjnymi,    odpowiedzialnymi za prawidłowe funkcjonowanie infrastruktury, w spełnieniu warunków stawianych przez nie na etapie przygotowywania i uzgadniania dokumentacji oraz udział w naradach technicznych w trakcie opracowywania dokumentacji  i oraz udział w naradach technicznych w trakcie opracowywania dokumentacji i ocena kompletności dokumentacji oraz uzgodnień;
6) przygotowywanie i przeprowadzanie w trybie ustawy o zamówieniach publicznych wyboru wykonawców robót budowlano-montażowych oraz nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji;
7) współpraca z nadzorem inwestorskim i autorskim nad realizacją inwestycji oraz uczestniczenie w przekazywaniu placu budowy, odbiorach częściowych, końcowych i gwarancyjnych oraz przekazywanie inwestycji użytkownikom;
8) przygotowywanie  umów do zawarcia na realizację robót oraz sprawowanie nadzoru autorskiego i  inwestorskiego, a także egzekwowanie właściwego i terminowego wykonania tych umów wraz z ich rozliczaniem;
9) realizacja inwestycji w ramach programów rządowych i projektów unijnych;
10) realizacja inwestycji w ramach projektów i programów proekologicznych, dotyczących energooszczędności oraz ochrony środowiska;
11) sporządzenie okresowych i rocznych sprawozdań z przygotowania i realizacji inwestycji komunalnych;
12) planowanie postępowań przetargowych na kolejne lata;
13) przygotowywanie sprawozdań w zakresie zamówień publicznych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Beata Brzostowska
Wprowadził informację: Agnieszka Labuda-Papierowska
Ostatnio zmodyfikował: Katarzyna Kania
Data wytworzenia informacji: 22.02.2010
Data udostępnienia informacji: 30.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 03.06.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
03.06.2020 10:39 Aktualizacja treści Katarzyna Kania
13.09.2019 14:24 Aktualizacja treści Katarzyna Kania
13.09.2019 14:23 Aktualizacja treści Katarzyna Kania
13.09.2019 14:21 Aktualizacja treści Katarzyna Kania
13.05.2019 14:52 Aktualizacja treści Katarzyna Kania
22.03.2018 10:32 Aktualizacja treści Agnieszka Labuda-Papierowska
04.12.2017 15:27 zatwierdzenie Michał Kowalski
30.05.2017 14:20 Aktualizacja treści Agnieszka Labuda-Papierowska
30.05.2017 12:07 Aktualizacja treści Agnieszka Labuda-Papierowska