Centrum Obsługi Inwestora ‘Invest in Gdynia’

Osoba kierująca komórką: Zastępca Naczelnika Justyna Patyk
Adres: al. Zwycięstwa 96/98 (budynek PPNT), 81-451 Gdynia

Adres do korespondencji:
al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Nr pokoju: Budynek IV PPNT: F1.02, F1.03
Nr telefonu: +48 503 436 039, Justyna Patyk
+48 669 888 854, Ewa Zajko
Nr faxu: 58 668-20-12
E-mail: j.patyk@gdynia.pl
Kontakt:
Ewa Zajko, T: +48 669 888 854, M: e.zajko@gdynia.pl

Zadania Centrum Obsługi Inwestora ‘Invest in Gdynia’:


1) współpraca z sąsiednimi gminami w celu koordynacji rozwoju gospodarczego miasta,
2) współpraca z organami administracji rządowej, z jednostkami samorządu terytorialnego oraz ich jednostkami organizacyjnymi z obszaru Województwa Pomorskiego, z innymi wydziałami Urzędu Miasta Gdyni, w tym w szczególności z Referatem Polityki Gospodarowania Nieruchomościami, z organizacjami pozarządowymi i instytucjami otoczenia biznesu, mająca na celu bieżący monitoring potrzeb podmiotów zewnętrznych oraz Gminy Miasta Gdyni w zakresie lokalizacji inwestycji oraz obsługę inwestorów i świadczenie im wsparcia, w tym również w fazie przygotowawczej oraz po realizacji decyzji inwestycyjnych (serwis after-care),
3) współpraca z instytucjami otoczenia biznesu w zakresie swojej właściwości,
4) współudział w przygotowywaniu i prowadzeniu programów i przedsięwzięć gospodarczych, których uczestnikiem jest miasto, w tym udział w targach i prezentacjach,
5) tworzenie i stała aktualizacja baz danych niezbędnych do udzielania bezzwłocznych odpowiedzi na zapytania inwestycyjne,
6) realizacja niewymienionych wyżej działań, wynikających z przyjętych strategii i/lub programów wspierania przedsiębiorczości,
7) tworzenie i aktualizacja pełnej i bieżącej oferty inwestycyjnej miasta,

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kukiełko
Wprowadził informację: Michał Kowalski
Ostatnio zmodyfikował: Monika Antkowiak
Data wytworzenia informacji: 15.06.2015
Data udostępnienia informacji: 17.06.2015
Ostatnia aktualizacja: 01.07.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
01.07.2022 11:00 Aktualizacja treści Monika Antkowiak
21.04.2022 12:22 Aktualizacja treści Monika Antkowiak
21.04.2022 12:22 Aktualizacja treści Monika Antkowiak
21.04.2022 12:08 Aktualizacja treści Monika Antkowiak
21.04.2022 11:35 Aktualizacja treści Monika Antkowiak
21.04.2022 11:35 Aktualizacja treści Monika Antkowiak
21.04.2022 11:35 Aktualizacja treści Monika Antkowiak
21.04.2022 11:34 Aktualizacja treści Monika Antkowiak
21.04.2022 11:33 Aktualizacja treści Monika Antkowiak
21.04.2022 11:31 Aktualizacja treści Monika Antkowiak
13.04.2022 14:50 Aktualizacja treści Monika Antkowiak
13.04.2022 14:49 Aktualizacja treści Monika Antkowiak
13.04.2022 14:47 Aktualizacja treści Monika Antkowiak
13.04.2022 14:45 Aktualizacja treści Monika Antkowiak
23.09.2021 08:58 Aktualizacja treści Monika Antkowiak
23.09.2021 08:56 Aktualizacja treści Monika Antkowiak
01.09.2021 10:03 Aktualizacja treści Monika Antkowiak
01.08.2019 12:16 Aktualizacja treści Monika Antkowiak
05.03.2019 14:07 Aktualizacja treści Monika Antkowiak
07.08.2018 12:03 Aktualizacja treści Monika Antkowiak
12.06.2018 12:57 Aktualizacja treści Monika Antkowiak
10.01.2018 15:03 Aktualizacja treści Monika Antkowiak
03.01.2018 09:46 Aktualizacja treści Monika Antkowiak
16.11.2017 13:59 Aktualizacja treści Monika Antkowiak
11.07.2017 14:45 Aktualizacja treści Monika Antkowiak
18.05.2017 11:50 Aktualizacja treści Monika Antkowiak
18.05.2017 11:46 Aktualizacja treści Monika Antkowiak
25.10.2016 08:24 Aktualizacja treści Monika Antkowiak
04.01.2016 11:51 Aktualizacja treści Monika Antkowiak
04.01.2016 11:50 Aktualizacja treści Monika Antkowiak
01.01.2016 22:07 Aktualizacja treści Michał Kowalski
27.10.2015 14:24 Aktualizacja treści Monika Antkowiak
14.08.2015 09:24 Aktualizacja treści Monika Antkowiak
12.08.2015 15:14 Aktualizacja treści Monika Antkowiak
12.08.2015 15:13 Aktualizacja treści Monika Antkowiak
12.08.2015 15:11 Aktualizacja treści Monika Antkowiak
12.08.2015 15:07 Aktualizacja treści Monika Antkowiak
16.07.2015 15:10 Korekta Michał Kowalski
17.06.2015 10:06 Korekta Michał Kowalski
17.06.2015 09:28 Korekta Michał Kowalski