Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości

Osoba kierująca komórką: Naczelnik Wydziału Polityki Gospodarczej Agnieszka Kukiełko
Adres: ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia

Adres do korespondencji:
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Nr pokoju: Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
Nr telefonu: 58 668-20-10
58 668-20-11
Nr faxu: 58 668- 20-12
E-mail: politykagospodarcza@gdynia.pl , gcwp@gdynia.pl
STRONA INTERNETOWA: www.gdyniaprzedsiebiorcza.pl

Stanowiska w Gdyńskim Centrum Wspierania Przedsiębiorczości:

Informacja o Źródłach Dofinansowania (tel. 58 668 20 17)

Aktywizacja Zawodowa Osób Niepełnosprawnych (tel. 58 668 20 22)

Urząd Skarbowy (tel. 58 668 20 27)
 

Zadania realizowane w Gdyńskim Centrum Wspierania Przedsiębiorczości:

Referat Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości

Do zadań Gdyńskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości należy całość spraw dotyczących ewidencji działalności gospodarczej oraz rozwoju gospodarczego miasta, w tym prowadzenie działań na rzecz pozyskania inwestorów oraz kreowania miejsc pracy, a także sprawy dotyczące aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, a w szczególności:
1) przyjmowanie, weryfikacja oraz przekształcanie wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) na formę elektroniczną,
2) udzielanie informacji o instrumentach wsparcia finansowego oferowanego przez instytucje i organizacje dla przedsiębiorców,
3) współpraca z organami administracji państwowej i organami samorządu gospodarczego w celu określenia warunków i możliwości rozwoju gospodarczego miasta,
4) współpraca z organizacjami pozarządowymi i instytucjami z otoczenia biznesu w celu rozwoju przedsiębiorczości w mieście w zakresie swojej właściwości,
5) współudział w przygotowywaniu i prowadzeniu programów i przedsięwzięć gospodarczych, których uczestnikiem jest miasto w zakresie swojej właściwości,
6) organizacja wydarzeń promujących rozwój przedsiębiorczości w mieście,
7) prowadzenie, aktualizacja i udostępnianie Gdyńskiej Bazy Firm,
8) współpraca z organizacjami osób bezrobotnych oraz właściwymi urzędami i instytucjami dla stworzenia systemu aktywizacji zawodowej bezrobotnych,
9) podejmowanie inicjatyw w sprawie rozwoju przedsiębiorczości w mieście mającymi na celu aktywizację zawodową bezrobotnych,
10) przygotowywanie projektów przedsięwzięć realizowanych na terenie miasta we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy,
11) prowadzenie systemu informacji o warunkach aktywizacji zawodowej bezrobotnych,
12) koordynacja działalności i nadzór nad realizacją zlecanych przez miasto zadań z zakresu wspierania przedsiębiorczości realizowanych przez organizacje pozarządowe,
13) koordynacja działań związanych z organizacją szkoleń dla przedsiębiorców w ramach rozwoju przedsiębiorczości w mieście,
14) współpraca z trójmiejskimi uczelniami w ramach prowadzenia akcji promocyjno-informacyjnej dla studentów i absolwentów uczelni z zakresu możliwości prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
15) współpraca z organizacjami osób niepełnosprawnych oraz właściwymi urzędami i instytucjami dla stworzenia systemu aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych,
16) obsługa osób niepełnosprawnych i pracodawców osób niepełnosprawnych w zakresie przewidzianym ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
17) planowanie i zarządzanie na terenie miasta programami i funduszami rządowymi dla aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych,
18) przygotowywanie projektów przedsięwzięć dla aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych realizowanych na terenie miasta,
19) udzielanie informacji o warunkach aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych,
20) potwierdzanie Profilu Zaufanego ePUAP;
 
Urząd Skarbowy
  
Obsługa przedsiębiorców w następujących czynnościach: 
1) udzielanie informacji o zasadach wypełniania i wydawania druków identyfikacyjnych,
2) informowanie o wymaganych ustawą o NIP załącznikach,
3) udzielanie podstawowych informacji z zakresu zasad rejestracji w podatku VAT,
4) udzielanie podstawowych informacji o formach opodatkowania w podatku dochodowym,
5) przyjmowanie zgłoszeń NIP,
6) przyjmowanie zgłoszeń VAT,
7) przyjmowanie oświadczeń o wyborze formy opodatkowania.
Ponadto przyjmowanie wniosków CEIDG-1 od pracowników GCWP. 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kukiełko
Wprowadził informację: mantkowiak
Ostatnio zmodyfikował: Monika Antkowiak
Data wytworzenia informacji: 20.05.2010
Data udostępnienia informacji: 20.05.2010
Ostatnia aktualizacja: 01.12.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
01.12.2022 13:36 Aktualizacja treści Monika Antkowiak
15.04.2021 12:48 Aktualizacja treści Monika Antkowiak
18.05.2017 11:51 Aktualizacja treści Monika Antkowiak
18.05.2017 11:32 Aktualizacja treści Monika Antkowiak
25.10.2016 08:23 Aktualizacja treści Monika Antkowiak
04.01.2016 11:46 Aktualizacja treści Monika Antkowiak
12.08.2015 15:09 Aktualizacja treści Monika Antkowiak
12.08.2015 14:55 Aktualizacja treści Monika Antkowiak
19.06.2015 15:32 Aktualizacja treści Monika Antkowiak
18.06.2015 12:16 Aktualizacja treści Monika Antkowiak
04.03.2015 09:17 Aktualizacja treści Monika Antkowiak
04.03.2015 08:46 Aktualizacja treści Monika Antkowiak
15.12.2014 14:15 Aktualizacja treści Dorota Nelke
25.10.2013 14:49 Korekta Monika Antkowiak
19.01.2012 09:44 Aktualizacja treści Paweł Domrazek
19.01.2012 09:43 Korekta Paweł Domrazek
19.01.2012 09:41 Korekta Paweł Domrazek
19.01.2012 09:40 Korekta Paweł Domrazek
19.01.2012 09:39 Korekta Paweł Domrazek
11.01.2012 13:01 Korekta Paweł Domrazek
27.10.2010 12:59 Aktualizacja treści Bartosz _Siek
27.10.2010 12:55 Aktualizacja treści Bartosz _Siek
27.10.2010 12:44 Aktualizacja treści Bartosz _Siek
27.10.2010 12:44 Aktualizacja treści Bartosz _Siek
27.10.2010 12:44 Aktualizacja treści Bartosz _Siek
20.05.2010 09:12 Korekta Agnieszka _Kukiełko
20.05.2010 09:00 Dodanie informacji Agnieszka _Kukiełko