Referat Relacji z Mediami

Osoba kierująca komórką: kierownik Małgorzata Omachel-Kwidzińska
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Nr pokoju: 201 - 206
Nr telefonu: 58 668-81-26
Portal gdynia.pl 58 668-81-25
E-mail: internet@gdynia.pl
Do zadań Referatu Relacji z Mediami należy w szczególności:

1) w zakresie współpracy z mediami:
a) informowanie przedstawicieli środków masowego przekazu o polityce, działalności, programach i zamierzeniach oraz wynikach pracy prezydenta i urzędu, a także innych podległych jednostek organizacyjnych,
b) podejmowanie działań zmierzających do należytego wykorzystania publikacji prasowych w pracy prezydenta, urzędu i innych podległych jednostek organizacyjnych: udzielanie – w granicach upoważnienia – odpowiedzi na krytykę i interwencja w mediach,
c) przygotowywanie projektów odpowiedzi udzielanych bezpośrednio przez kierownictwo Urzędu;
d) udzielanie jednostkom organizacyjnym podległym prezydentowi pomocy w działalności prasowo-informacyjnej;
e) analizę informacji prasowych, radiowych i telewizyjnych w szczególności o tematyce związanej z działaniem gminy i dotyczących życia Miasta oraz opracowywanie dla prezydenta zbiorczych analiz publikacji krytycznych;
f) przedstawianie ważniejszych publikacji odpowiednio kierownictwu Urzędu i naczelnikom wydziałów;
g) opracowywanie publikacji, przedstawiających stanowisko urzędu i ich prezentacja w dyskusjach prasowych, w radiu i telewizji;
h) kontrola – w granicach upoważnienia prezydenta – właściwego wykorzystania w pracy urzędu wniosków i skarg, zawartych w doniesieniach mediów oraz informowanie o stanowisku urzędu wobec opinii i postulatów przedstawionych w środkach masowego przekazu;
i) redagowanie cotygodniowego wydawnictwa RATUSZ,
j) organizacja konferencji prasowych, dotyczących pracy gdyńskiego
samorządu, jednostek samorządowych, organizacji pozarządowych i projektów o charakterze publicznym,
k) obsługa reporterska wydarzeń miejskich,

2) w zakresie mediów elektronicznych:
a) prowadzenie spraw (w tym redakcja) gdyńskiej witryny internetowej oraz koordynacja działań komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Gdyni w zakresie przygotowywania materiałów i ich edycji,
b) koordynacja udzielania informacji publicznej oraz udostępniania dokumentów,
c) kontrola treści i formy witryny internetowej,
d) nadzór nad redakcją stron i aplikacji mobilnych jednostek organizacyjnych Miasta,
e) prowadzenie profili Miasta na portalach społecznościowych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Michał Kowalski
Ostatnio zmodyfikował: Małgorzata Omachel - Kwidzińska
Data wytworzenia informacji: 27.02.2015
Data udostępnienia informacji: 17.03.2017
Ostatnia aktualizacja: 31.05.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
31.05.2023 15:13 Aktualizacja treści Małgorzata Omachel - Kwidzińska
01.02.2019 11:05 Aktualizacja treści Paweł Jałoszewski
01.02.2019 11:05 Aktualizacja treści Paweł Jałoszewski
01.02.2019 11:03 Aktualizacja treści Paweł Jałoszewski
01.02.2019 11:03 Aktualizacja treści Paweł Jałoszewski
01.02.2019 11:00 Aktualizacja treści Paweł Jałoszewski
08.01.2019 08:26 Aktualizacja treści Michał Kowalski
16.10.2018 09:17 Aktualizacja treści Michał Kowalski
03.01.2018 09:04 Aktualizacja treści Michał Kowalski
02.08.2017 11:44 Korekta Michał Kowalski
04.07.2017 11:23 Korekta Michał Kowalski
17.03.2017 13:38 Korekta Michał Kowalski
17.03.2017 13:35 Korekta Michał Kowalski
17.03.2017 12:00 Korekta Michał Kowalski
17.03.2017 11:43 Korekta Michał Kowalski
17.03.2017 11:43 Korekta Michał Kowalski