Referat Promocji i PR

Osoba kierująca komórką: kierownik Beata Sikorska
Adres: ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia

Adres do korespondencji:
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Nr pokoju: 507 - 509
Nr telefonu: Promocja: 58 668 25 44, 58 668 25 46
Turystyka: 58 668 25 35-36
E-mail: promocja@gdynia.pl


Do zadań Referatu Promocji i PR należy w szczególności:

1) w zakresie zadań promocji i komunikacji społecznej:
a) przygotowywanie opinii i informacji w dziedzinach objętych działalnością Miasta oraz koordynacja badań dotyczących opinii i potrzeb społeczności lokalnej,
b) podejmowanie j inicjowanie działań mających na celu upowszechnianie wiedzy o Gdyni wśród mieszkańców Miasta,
c) analizowanie społecznych wyników wdrażania strategii działań i przedsięwzięć Prezydenta,
d) planowanie, realizacja i koordynacja kampanii i projektów promocyjnych Miasta.
e) kreowanie polityki wizerunkowej (kształtowanie wizerunku i marki Gdynia),
f) organizacja przedsięwzięć promujących markę Miasta,
g) współpraca z mediami i agencjami reklamowymi w zakresie promocji Miasta,
h) przygotowywanie wydawnictw promocyjnych, okolicznościowych (kalendarze, wydawnictwa rocznicowe itp.) i ich dystrybucja; współpraca z gdyńskimi instytucjami i organizacjami oraz służbami miejskimi w zakresie przygotowania programów imprez i przedsięwzięć promocyjnych, w tym udziału w targach wystawach gospodarczych, rozpowszechnianie informacji o mieście, promocja
gdyńskich produktów za granicą,
i) pozyskiwanie partnerów programów promocyjnych, współuczestnictwo i wspieranie działań promocyjnych podejmowanych przez partnerów.
j) monitorowanie efektów podejmowanych działań promocyjnych,
k) prowadzenie spraw związanych z używaniem herbu i logo miasta,
i) współpraca z instytucjami, organizacjami, w tym samorządu zawodowego i gospodarczego, przedsiębiorcami, osobami fizycznymi, prawnymi, Służbami miejskimi oraz organizacjami społecznymi, w szczególności w zakresie:
- kształtowania korzystnego wizerunku miasta,
- przygotowywania programów imprez i przedsięwzięć promocyjnych, w tym udziału w targach i wystawach,
m) komunikacja wewnętrzna Urzędu Miasta;

2) w zakresie zadań grafika miasta:
a) kreowanie identyfikacji wizualnej miasta i projektów miejskich,
b) zatwierdzanie koncepcji identyfikacji wizualnej miejskich jednostek orqanizacyjnych,
c) opracowywanie linii graficznej materiałów promocyjnych,
d) opracowywanie albo zatwierdzanie projektów graficznych Urzędu Miasta,
e) wdrażanie systemów identyfikacji graficznej wydawnictw miejskich;

3) w zakresie turystyki:
f) promocja turystyczna, w tym organizacja: targów, wystaw, prezentacji o charakterze turystycznym oraz wyjazdów prasowych i podróży studyjnych,
g) współpraca z instytucjami, organizacjami, w tym samorządu zawodowego i gospodarczego, przedsiębiorcami, osobami fizycznymi, prawnymi. Służbami miejskimi oraz organizacjami społecznymi w sprawach rozwoju turystyki; w tym oferty turystycznej, bazy rekreacyjnej i noclegowej, oznakowania miasta, organizacji imprez itd.
h) monitoring prasy branżowej,
i) prowadzenie portali turystycznych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Michał Kowalski
Ostatnio zmodyfikował: Beata Pukło
Data wytworzenia informacji: 27.02.2015
Data udostępnienia informacji: 17.03.2017
Ostatnia aktualizacja: 30.01.2024
Data aktualizacji Czynność Osoba
30.01.2024 12:31 Aktualizacja treści Beata Pukło
31.05.2023 15:12 Aktualizacja treści Małgorzata Omachel - Kwidzińska
11.04.2022 13:26 Aktualizacja treści Joanna Pawlus
17.06.2020 11:12 Aktualizacja treści Justyna Ciesielska
26.03.2020 15:07 Aktualizacja treści Joanna Pawlus
08.01.2019 08:27 Aktualizacja treści Michał Kowalski
28.11.2017 14:05 Korekta Michał Kowalski
22.11.2017 08:19 Aktualizacja treści Michał Kowalski
08.08.2017 15:24 Korekta Michał Kowalski
02.08.2017 11:45 Korekta Michał Kowalski
17.03.2017 11:37 Korekta Michał Kowalski