Samodzielne Stanowisko ds. Zamówień Publicznych

Osoba kierująca komórką: Dominika Wojtunik
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Nr pokoju: 235
Nr telefonu: 58 668-88-80
586688300
E-mail: wydz.inwestycji@gdynia.pl
Do zadań Samodzielnego stanowiska ds. zamówień publicznych należy:
1) koordynacja i nadzór nad stosowaniem Instrukcji udzielania zamówień publicznych oraz ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie działalności wydziału;
2) przygotowywanie planów i sprawozdań dotyczących zamówień publicznych w zakresie działalności wydziału;
3) udział w przeprowadzeniu wyborów wykonawców prac projektowych, ekspertyz, wydzieleń geodezyjnych, robót budowlano-montażowych oraz innych;
4) udział w przeprowadzeniu postępowań o zamówienie publiczne w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie działalności wydziału;
5) przygotowanie do zawarcia umów o zamówienie publiczne w wyniku przeprowadzonych postępowań;
6) gromadzenie informacji o zawartych umowach i ich realizacji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Dominika Wojtunik
Ostatnio zmodyfikował: Dominika Wojtunik
Data wytworzenia informacji: 08.06.2021
Data udostępnienia informacji: 08.06.2021
Ostatnia aktualizacja: 31.01.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
31.01.2022 13:17 Aktualizacja treści Dominika Wojtunik
08.06.2021 22:05 Aktualizacja treści Dominika Wojtunik
08.06.2021 22:04 Aktualizacja treści Dominika Wojtunik
08.06.2021 11:26 Dodanie informacji Dominika Wojtunik