Samodzielne Stanowisko ds. Koordynacji Programów Inwestycyjnych

Osoba kierująca komórką: Jacek Kobiela
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Nr pokoju: 240
Nr telefonu: 58 668-83-95
E-mail: j.kobiela@gdynia.pl
Do zadań Samodzielnego stanowiska ds. koordynacji programów inwestycyjnych należy koordynacja działań pomiędzy komórkami organizacyjnymi Urzędu i jednostek organizacyjnych Miasta w zakresie kluczowych inwestycji i przedsięwzięć Miasta, współpraca w przygotowywaniu projektów dofinansowywanych ze źródeł zewnętrznych, w tym środków Unii Europejskiej oraz współpraca z firmami inwestorskimi, a w szczególności:

1) współpraca w przygotowywaniu projektów planów i programów rozwojowych i inwestycyjnych, zwłaszcza:
a) współpraca z wydziałami Urzędu Miasta i innymi jednostkami organizacyjnymi oraz instytucjami w zakresie prawidłowego przygotowania dokumentacji;
b) koordynacja wymaganych działań;
2) współpraca w realizacji strategii rozwoju Miasta, w tym prowadzenie promocji projektów;
3) analiza możliwości pozyskania środków ze źródeł zewnętrznych na współfinansowanie zadań Miasta w tvm:
a) udział w spotkaniach informacyjnych, szkoleniach, konferencjach, itp.;
b) przygotowywanie pisemnych informacji o możliwościach dofinansowania wskazanych przedsięwzięć;
4) współudział w przygotowywaniu i przeprowadzaniu inwestycji do: realizacji przetargów, umów na wykonanie prac projektowych;
5) koordynacja działań zmierzających do - przygotowania dokumentów związanych z pozyskiwaniem terenów pod inwestycje miejskie;
6) nadzór nad realizacją zawartych umów wraz z ich rozliczeniem i odbiorem.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Michał Kowalski
Ostatnio zmodyfikował: Aleksandra Sokołowska
Data wytworzenia informacji: 01.09.2017
Data udostępnienia informacji: 01.09.2017
Ostatnia aktualizacja: 01.04.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
01.04.2019 10:16 Aktualizacja treści Aleksandra Sokołowska
03.01.2018 15:19 Aktualizacja treści Aleksandra Sokołowska