Samodzielne Stanowisko ds. Koordynacji Programów Inwestycyjnych

Osoba kierująca komórką: Jacek Kobiela
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Nr pokoju: 240
Nr telefonu: 58 668-83-95
E-mail: j.kobiela@gdynia.pl
Do zadań Samodzielnego stanowiska ds. koordynacji programów inwestycyjnych należy:
1) koordynacja wyznaczonych działań pomiędzy komórkami Urzędu, jednostkami organizacyjnymi Miasta i podmiotami sektora kolejowego w zakresie przygotowania zadań inwestycyjnych;
2) współpraca przy opracowaniu strategii rozwoju Miasta;
2a) prowadzenie spraw po stronie Miasta, związanych z realizacją przez inwestorów  obowiązków wynikających z art. 16 ustawy o drogach publicznych, w tym:
a) kontakty z inwestorami w zakresie dotyczącym umów drogowych,
b) przygotowanie umów drogowych do zawarcia,
c) monitorowanie wykonania zawartych umów drogowych,
d) koordynacja współpracy z komórkami Urzędu i jednostkami organizacyjnymi Miasta w zakresie przygotowania i wykonania umów drogowych,
e) koordynacja prac zespołu ds. inwestycji drogowych finansowanych ze środków pozyskanych z zawartych umów drogowych,
f) przygotowanie dla inwestorów informacji o wykonaniu inwestycji drogowych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Michał Kowalski
Ostatnio zmodyfikował: Dominika Wojtunik
Data wytworzenia informacji: 01.09.2017
Data udostępnienia informacji: 01.09.2017
Ostatnia aktualizacja: 31.01.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
31.01.2022 13:14 Aktualizacja treści Dominika Wojtunik
01.04.2019 10:16 Aktualizacja treści Aleksandra Sokołowska
03.01.2018 15:19 Aktualizacja treści Aleksandra Sokołowska