Referat Zrównoważonej Mobilności

Osoba kierująca komórką: Alicja Pawłowska
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Nr pokoju: 230
Nr telefonu: 58 668-83-00
58 668-23-70
58 527-29-80
58 527-29-81
E-mail: wydz.inwestycji@gdynia.pl
Referat Zrównoważonej Mobilności zajmuje się planowaniem i realizacją działań warunkujących równoważenie rozwoju transportu i mobilności w mieście, a w szczególności:
1)           przygotowywaniem wniosków o dofinansowanie ze środków unijnych projektów dotyczących zrównoważonej rozwoju transportu i mobilności w mieście, zarządzania mobilnością i wdrażania nowych technologii w zarządzaniu mobilnością oraz ich realizacją;
2)           inicjowaniem rozwiązań i projektów warunkujących równoważenie rozwoju transportu w mieście;
3)           inicjowaniem i realizacją projektów związanych z zarządzaniem mobilnością;
4)           współpracą z Pierwszym i Drugim Referatem Przygotowania i Realizacji Inwestycji w zakresie rozwiązań projektowych związanych z równoważeniem mobilności;
5)           uczestnictwem w krajowej i międzynarodowej wymianie doświadczeń i współpracą w tym zakresie;
6)           opracowaniem, aktualizacji i monitorowaniem wdrożenia Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej oraz innych istotnych dla równoważenia mobilności dokumentów strategicznych i opracowań;
7)           badaniami w zakresie mobilności w mieście;
8)           opiniowaniem rozwiązań projektowych związanych z równoważeniem mobilności;
9)           przygotowaniem i realizacją rozwiązań w zakresie logistyki miejskiej.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Dominika Wojtunik
Ostatnio zmodyfikował: Dominika Wojtunik
Data wytworzenia informacji: 01.07.2021
Data udostępnienia informacji: 01.07.2021
Ostatnia aktualizacja: 18.10.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
18.10.2022 11:19 Aktualizacja treści Dominika Wojtunik
31.01.2022 13:06 Aktualizacja treści Dominika Wojtunik
01.07.2021 15:24 Dodanie informacji Dominika Wojtunik