Referat Tymczasowej Organizacji Ruchu

Osoba kierująca komórką: Tomasz Waszkielis
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Nr pokoju: 230
Nr telefonu: 58 668-83-00
58 761 20 45
E-mail: wydz.inwestycji@gdynia.pl
Do zadań Referatu Tymczasowej Organizacji Ruchu należy:
1)    zatwierdzanie projektów czasowej organizacji ruchu drogowego;
2)    prowadzenie spraw dotyczących zezwoleń na imprezy, które powodują utrudnienie ruchu lub wymagają korzystania z drogi w sposób szczególny;
3)   uzgadnianie procesji, pielgrzymek lub innych imprez o charakterze religijnym na drogach publicznych w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego;
4)    przygotowywanie pod względem organizacji ruchu zabezpieczenia imprez i uroczystości państwowych i miejskich;
5)    sporządzanie planów tymczasowej organizacji ruchu, w wyjątkowych sytuacjach na potrzeby Miasta;
6)   współpraca z Policją, Strażą Miejską i innymi jednostkami realizującymi zadania z zakresu ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego w ruchu drogowym;
7)    współpraca z Zarządem Dróg i Zieleni w Gdyni oraz z Zarządem Komunikacji Miejskiej w Gdyni w sprawach dotyczących czasowej organizacji ruchu;
8)     udział w  pracach Komisji do spraw Tymczasowej Organizacji Ruchu i Zajęcia Pasa Drogowego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Dominika Wojtunik
Ostatnio zmodyfikował: Dominika Wojtunik
Data wytworzenia informacji: 03.02.2021
Data udostępnienia informacji: 03.02.2021
Ostatnia aktualizacja: 03.02.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
03.02.2021 11:52 Aktualizacja treści Dominika Wojtunik
03.02.2021 11:35 Dodanie informacji Dominika Wojtunik