Referat ds. Świadczeń

Osoba kierująca komórką: Zastępca Naczelnika Wydziału Grażyna Blok
Adres: ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia

Adres do korespondencji:
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Nr telefonu: 58 668-85-58
58 668-85-75
Nr faxu: 58 668-85-95
E-mail: rds@gdynia.pl
Komunikat ws. zmiany sposobu wypłaty świadczeń z gotówki na przelew bankowy

W związku z obecnie panującą epidemią prosimy o zgłaszanie nam zmiany sposobu wypłaty świadczeń odbieranych w formie gotówkowej w placówkach Banku PKO oraz w Kasie Urzędu Miasta na przelew bankowy. Można podać numer konta bankowego własny lub innej osoby (np. kogoś z rodziny, opiekuna itp.).

Informujemy, że Urząd Miasta jest nieczynny dla interesantów, a Bank PKO ma znacznie ograniczoną działalność i w związku z tym odbiór świadczeń w gotówce jest maksymalnie ograniczony.
Zmiany należy zgłaszać na adres mail: rds@gdynia.pl (podając szczegółowe dane osobowe, rodzaj pobieranych świadczeń oraz dane rachunku bankowego), telefonicznie: (58)668-85-81, 668-85-62, 668-85-96, 668-85-78, 668-85-98, 668-85-87, 668-85-72 lub w formie oświadczenia, które należy wysłać na adres: ul. 10 Lutego 24, 81-362 Gdynia, lub pozostawić w tzw. wrzutni przy drzwiach.


Do zadań Referatu ds. Świadczeń należy obsługa świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a w szczególności:

1) wykonywanie zadań z zakresu przepisów o świadczeniach rodzinnych, a w tym prowadzenie postępowań w sprawach ich przyznawania, wstrzymywania lub zawieszania oraz planowanie środków na ten cel w budżecie Miasta;
2) wykonywanie zadań związanych z realizacją rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, w tym wydawanie Karty Dużej Rodziny;
3) wykonywanie zadań związanych z przepisami o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, w tym prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji w sprawach przyznania, zawieszania lub wstrzymywania świadczeń wychowawczych;
4) prowadzenie postępowań w sprawie przyznania jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, posiadającego zaświadczenie o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu, powstałym w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu;
5) ustalanie i wypłacanie zasiłków dla opiekunów osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 r., w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji, przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego;
6) wypłata świadczeń należnych z przepisów ustawy z 7 września 2007 r. o Karcie Polaka;
7) wykonywanie zadań organu właściwego dłużnika i organu właściwego wierzyciela wynikających z przepisów ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
8) prowadzenie postępowań w sprawie przyznania świadczenia wychowawczego („świadczenie 500+”) - UWAGA! - od 1 stycznia 2022r. zadanie zostało przejęte przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, nowe wnioski należy składać do tego organu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Joanna Wasilewska
Wprowadził informację: Krzysztof Milewski
Ostatnio zmodyfikował: Paulina Leszczyńska
Data wytworzenia informacji: 01.09.2017
Data udostępnienia informacji: 01.09.2017
Ostatnia aktualizacja: 09.03.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
09.03.2023 12:26 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
01.03.2023 09:38 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
01.03.2023 09:37 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
25.01.2022 16:35 Aktualizacja treści Joanna Wasilewska
16.09.2020 11:01 Korekta Piotr Wójciak
20.04.2020 10:35 Korekta Piotr Wójciak
20.04.2020 10:35 Korekta Piotr Wójciak
20.04.2020 10:33 Aktualizacja treści Piotr Wójciak
18.03.2020 09:14 Aktualizacja treści Piotr Wójciak
15.03.2019 08:27 Korekta Piotr Wójciak
15.03.2019 08:26 Korekta Piotr Wójciak
15.03.2019 08:25 Aktualizacja treści Piotr Wójciak
13.03.2018 08:36 Korekta Piotr Wójciak
13.03.2018 08:35 Korekta Piotr Wójciak
13.03.2018 08:31 Korekta Piotr Wójciak
10.10.2017 11:00 Korekta Piotr Wójciak
10.10.2017 10:55 Aktualizacja treści Piotr Wójciak
01.09.2017 11:27 Aktualizacja treści Krzysztof Milewski
01.09.2017 11:01 Aktualizacja treści Krzysztof Milewski