Referat ds. Mieszkaniowych

Osoba kierująca komórką: Naczelnik Joanna Wasilewska
Adres: ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia

Adres do korespondencji:
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Nr telefonu: 58 668-85-58
58 668-85-75
Nr faxu: 58 668-85-95
E-mail: wydz.spraw_spolecznych@gdynia.pl
Do zadań Referatu ds. Mieszkaniowych należy realizacja polityki mieszkaniowej miasta, a w szczególności:

1) planowanie i programowanie zadań, dotyczących gospodarki zasobami mieszkaniowymi, pozostającymi w dyspozycji Miasta;
2) prowadzenie spraw związanych z wynajmem lokali mieszkalnych (najem socjalny lokali na czas oznaczony i najem lokali na czas nieoznaczony) oraz realizacją wyroków eksmisyjnych;
3) regulacja stanów prawnych w lokalach mieszkalnych w budynkach stanowiących własność miasta lub pozostających w jego zarządzie;
4) współpraca z miejską jednostką organizacyjną właściwą w sprawach administrowania budynkami komunalnymi w sprawach wykorzystania lokali mieszkalnych;
5) prowadzenie spraw zamiany mieszkań;
6) współdziałanie z innymi wydziałami Urzędu i jednostkami organizacyjnymi Miasta w przejmowaniu na rzecz miasta budynków zakładowych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Joanna Wasilewska
Wprowadził informację: Krzysztof Milewski
Ostatnio zmodyfikował: Paulina Leszczyńska
Data wytworzenia informacji: 01.09.2017
Data udostępnienia informacji: 01.09.2017
Ostatnia aktualizacja: 01.03.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
01.03.2023 09:39 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
15.04.2021 10:47 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
19.03.2021 11:49 Aktualizacja treści Piotr Wójciak
04.04.2019 14:40 Aktualizacja treści Krzysztof Milewski
15.03.2019 08:19 Aktualizacja treści Piotr Wójciak
13.03.2018 08:46 Korekta Piotr Wójciak
13.03.2018 08:44 Korekta Piotr Wójciak
01.09.2017 11:27 Aktualizacja treści Krzysztof Milewski