Samodzielne stanowisko ds. zezwoleń na sprzedaż alkoholu

Osoba kierująca komórką: Iwona Neubert-Michalak
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Nr pokoju: 223
Nr telefonu: 58 668-87-06
Nr faxu: 58 668-87-02
E-mail: wydz.spraw_obywatelskich@gdynia.pl
Do zadań Samodzielnego stanowiska ds. zezwoleń na sprzedaż alkoholu należy:
  1. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
  2. dokonywanie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń, o których mowa w pkt. 1
  3. współpraca ze Strażą Miejską, gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz służbami komunalnymi, sanitarnymi i porządkowymi w celu zapewnienia przestrzegania obowiązujących przepisów i norm.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Neubert-Michalak
Wprowadził informację: Joanna Szczepańska
Ostatnio zmodyfikował: Katarzyna Sulej
Data wytworzenia informacji: 10.05.2017
Data udostępnienia informacji: 10.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 08.02.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
08.02.2023 10:22 Aktualizacja treści Katarzyna Sulej
26.06.2017 13:37 Korekta Michał Kowalski
10.05.2017 11:02 Aktualizacja treści Joanna Szczepańska