Samodzielne stanowisko ds. obywatelskich

Osoba kierująca komórką: Iwona Neubert-Michalak
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Nr pokoju: 223
Nr telefonu: 58 668-87-03
Nr faxu: 58 668-87-02
E-mail: wydz.spraw_obywatelskich@gdynia.pl
Do zadań Samodzielnego stanowiska ds. obywatelskich należy:
1. przyjmowanie zawiadomień o organizowaniu zgromadzeń;
2. przeprowadzanie rozpraw administracyjnych w celu uzgodnienia miejsca i czasu zgromadzenia,
3. informowanie odpowiednich służb o organizowanym zgromadzeniu,
4. wydawanie decyzji o zakazie zgromadzenia, o rozwiązywaniu zgromadzeń zagrażających życiu, zdrowiu lub mieniu,
5. wykonywanie zadań z zakresu ustawy o repatriacji,
6. współpraca z innymi organami w sprawach obywatelstwa, w tym również z przedstawicielami konsularnymi,
7. współpraca z innymi organami w sprawach uprawnień kombatanckich i osób represjonowanych.

Sprawy do załatwienia:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Neubert-Michalak
Wprowadził informację: Joanna Szczepańska
Ostatnio zmodyfikował: Katarzyna Sulej
Data wytworzenia informacji: 10.05.2017
Data udostępnienia informacji: 10.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 08.02.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
08.02.2023 10:24 Aktualizacja treści Katarzyna Sulej
03.03.2021 08:39 Aktualizacja treści Joanna Szczepańska
01.03.2021 08:48 Aktualizacja treści Joanna Szczepańska
26.06.2017 13:38 Korekta Michał Kowalski
10.05.2017 08:56 Aktualizacja treści Joanna Szczepańska