Samodzielne stanowisko ds. licencji oraz zezwoleń na wykonywanie transportu drogowego

Osoba kierująca komórką: Iwona Neubert-Michalak
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Nr pokoju: 220
Nr telefonu: 58 668-87-25
Nr faxu: 58 668-87-03
E-mail: transport@gdynia.pl
Do zadań samodzielnego stanowiska ds. licencji oraz zezwoleń na wykonywanie transportu drogowego należy:
  1. wydawanie zaświadczeń, potwierdzających spełnienie przez kierowcę wymagań, które stanowiły podstawę do wydania świadectwa kwalifikacji z uwzględnieniem zakresu i terminu ważności tego świadectwa, osobom które zgłosiły utratę świadectwa kwalifikacji
  2. organizowanie i przeprowadzanie egzaminu osób ubiegających się o uzyskanie licencji w zakresie wykonywania transportu drogowego taksówką osobową;
  3. wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową;
  4. wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego osób i rzeczy;
  5. wydawanie zezwoleń na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym;
  6. wydawanie zaświadczeń na przewozy na potrzeby własne.
  7. wydawanie licencji na transport drogowy przewóz rzeczy (spedycja)

Sprawy do załatwienia:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Neubert-Michalak
Wprowadził informację: Grzegorz Siewert
Ostatnio zmodyfikował: Katarzyna Sulej
Data wytworzenia informacji: 10.05.2017
Data udostępnienia informacji: 10.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 08.02.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
08.02.2023 10:25 Aktualizacja treści Katarzyna Sulej
26.06.2017 13:35 Korekta Michał Kowalski
10.05.2017 15:13 Aktualizacja treści Grzegorz Siewert