Referat Ewidencji Ludności i Meldunków

Osoba kierująca komórką: Iwona Neubert-Michalak
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Nr pokoju: 60
Nr telefonu: 58 626-26-26
Nr faxu: 58 668-87-67
E-mail: ref.ewidencji_ludnosci@gdynia.pl
Referat Ewidencji Ludności i Meldunków czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 16:00.

Do zadań Referatu Ewidencji Ludności i Meldunków należy całość spraw związanych z ewidencją ludności i meldunkami, a w szczególności:
  • prowadzenie ewidencji ludności, poprzez: rejestrowanie danych o miejscu pobytu obywateli polskich (rejestr mieszkańców) oraz rejestrowanie danych o miejscu pobytu cudzoziemców (rejestr zamieszkania cudzoziemców)
  • prowadzenie rejestru wyborców, sporządzanie spisu wyborców dla potrzeb wyborów i referendów, wydawanie decyzji w tych sprawach oraz sporzadzanie pełnomocnictw wyborczych i obsługa głosowania korespondencyjnego;
  • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących wykonywania obowiązku meldunkowego oraz wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach prowadzonych na wniosek właściciela/współwłaściciela lub najemcy lokalu oraz z urzędu;
  • współpraca z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych w zakresie danych ewidencji ludności objętych systemem informatycznym;
  • udzielanie informacji adresowych na zasadach określonych przepisami prawa;
  • przygotowywanie komputerowego wykazu dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu;
  • potwierdzanie profilu zaufanego ePUAP.

Sprawy do załatwienia:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Neubert-Michalak
Wprowadził informację: Małgorzata Lejko
Ostatnio zmodyfikował: Kamila Ciechorska
Data wytworzenia informacji: 01.01.2002
Data udostępnienia informacji: 27.03.2017
Ostatnia aktualizacja: 24.09.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
24.09.2021 14:58 Korekta Kamila Ciechorska
26.08.2020 09:23 Aktualizacja treści Małgorzata Lejko
05.01.2018 10:30 Aktualizacja treści Małgorzata Lejko
14.08.2017 08:25 Korekta Michał Kowalski
26.06.2017 13:43 Korekta Michał Kowalski