Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

Osoba kierująca komórką: Geodeta Miasta Krystyna Pawlikowska
Adres: Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Nr pokoju: 313
Nr telefonu: 58 668-85-49
Nr faxu: 58 668-85-02
E-mail: nieruchomosci-geodezja@gdynia.pl
Obsługa Zespołu: Krystyna Kierzkowska

Do zadań Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej należą sprawy z zakresu uzgadniania dokumentacji projektowej, a w szczególności:
1) koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, w tym:
a) prowadzenie rejestracji projektów i obsługa interesantów w zakresie uzgodnień dokumentacji projektowej,
b) prowadzenie map uzgodnień projektów,
c) wykonawstwo usług w zakresie udostępniania danych o projektowanych obiektach,
d) nadzór w zakresie dokumentacji pomiarów powykonawczych nowo budowanych obiektów.
2) opracowywanie warunków technicznych związanych z zamówieniami dotyczącymi zadań Zespołu,
3) dokonywanie odbioru prac geodezyjnych i kartograficznych oraz opracowań systemów teleinformatycznych wykonywanych w ramach zamówień dotyczących realizacji zadań Zespołu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Pawlikowska
Wprowadził informację: Aleksandra Drozdowska
Ostatnio zmodyfikował: Aleksandra Drozdowska
Data wytworzenia informacji: 20.03.2017
Data udostępnienia informacji: 20.03.2017
Ostatnia aktualizacja: 23.03.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
23.03.2017 08:42 Aktualizacja treści Aleksandra Drozdowska