Samodzielne Stanowisko ds. Opłat Planistycznych i Adiacenckich

Osoba kierująca komórką:
Adres: Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Nr pokoju: 439A
Nr telefonu: 58 668-83-44
Nr faxu: 58 668-85-02
E-mail: nieruchomosci-geodezja@gdynia.pl
Do zadań Samodzielnego stanowiska ds. Opłat Planistycznych i Adiacenckich należy prowadzenie spraw w zakresie:

1) opłat z tytułu wzrostu lub obniżenia wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą;
2) koordynacji uwag i wniosków do opracowywanych dokumentów studium oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego ze szczególnym uwzględnieniem terenów komunalnych i Skarbu Państwa;
3) opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanych:
a) podziałami nieruchomości;
b) budową urządzeń infrastruktury technicznej;
c) scaleniami i podziałami nieruchomości;
4) analizy aktów notarialnych związanych z gospodarowaniem nieruchomościami, w celu wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia opłaty planistycznej lub przekazania merytorycznemu Referatowi do:
a) wykonania - np. umowa warunkowej sprzedaży;
b) czy do celów archiwizacyjnych.

Sprawy do załatwienia:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krzysztof Kowieski
Wprowadził informację: Arkadiusz Szynaka
Ostatnio zmodyfikował: Dorota Nelke
Data wytworzenia informacji: 01.01.2002
Data udostępnienia informacji: 19.04.2017
Ostatnia aktualizacja: 19.04.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
19.04.2017 10:50 Korekta Dorota Nelke