Referat Zwrotów i Odszkodowań

Osoba kierująca komórką: Agnieszka Wysocka
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Nr pokoju: 425, 422
Nr telefonu: 58 668-89-33
58 668-85-21
58 668-89-31
58 668-81-55
58 668-89-32
Nr faxu: 58 668-81-56
E-mail: nieruchomosci-geodezja@gdynia.pl
Do zadań Referatu Zwrotów i Odszkodowań należą sprawy związane z gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi własność: Skarbu Państwa oraz Gminy Miasta Gdyni, w zakresie:

1) prowadzenia całości zadań związanych ze zwrotem wywłaszczonych nieruchomości;
2) prowadzenia postępowań w przedmiocie ustalania odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości, w związku ze stwierdzeniem nieważności decyzji wywłaszczeniowych w zakresie odszkodowań;
3) prowadzenia postępowań w przedmiocie ustalania odszkodowań za nieruchomości wchodzące w skład linii kolejowych, przejęte na rzecz Skarbu Państwa w trybie art. 37a ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe" (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 146);
4) wykonywania całości zadań związanych z postępowaniami o stwierdzenie nieważności decyzji wywłaszczeniowych;
5) wykonywania całości zadań związanych z postępowaniami o wyłączenie nieruchomości spod działania reformy rolnej w trybie § 5 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 1 marca 1945 r. w sprawie wykonywania dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej (Dz. U. z 1951 r. Nr 10, poz. 51 z późn. zm.);
6) wykonywania zadań związanych z wykreślaniem z ksiąg wieczystych wpisu o wszczęciu postępowania wywłaszczeniowego oraz wpisu roszczenia na rzecz Towarzystwa Budowy Osiedli S.A.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krzysztof Kowieski
Wprowadził informację: Arkadiusz Szynaka
Ostatnio zmodyfikował: Krzysztof Duda
Data wytworzenia informacji: 01.01.2002
Data udostępnienia informacji: 19.04.2017
Ostatnia aktualizacja: 04.06.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
04.06.2021 15:18 Aktualizacja treści Krzysztof Duda
24.03.2020 15:26 Aktualizacja treści Krzysztof Duda
01.03.2019 13:42 Aktualizacja treści Krzysztof Duda
01.03.2019 13:42 Aktualizacja treści Krzysztof Duda
06.09.2017 10:31 Aktualizacja treści Krzysztof Duda
06.09.2017 10:18 Aktualizacja treści Krzysztof Duda
19.04.2017 10:49 Korekta Dorota Nelke