Referat Polityki Gospodarowania Nieruchomościami

Osoba kierująca komórką: Anna Mazurkiewicz
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Nr pokoju: 317
Nr telefonu: 58 668-85-15
58 668-89-38
58 668-89-39
58 668-89-40
58 668-85-16
E-mail: nieruchomosci-geodezja@gdynia.pl
Do zadań Referatu Polityki Gospodarowania Nieruchomościami należy kształtowanie polityki sprzedaży, nabywania nieruchomości, a w szczególności:

1) analiza nieruchomości Gminy Miasta Gdyni pod kątem zbycia, poprzez uzyskiwanie i aktualizowanie niezbędnych danych o nieruchomościach, w tym cen nieruchomości, możliwości zagospodarowania, jak również dokonywanie analizy rynku nieruchomości;
2) planowanie wykorzystania zasobu gruntów Gminy Miasta Gdyni, w tym przygotowania listy nieruchomości przewidzianych do zbycia w kolejnych latach budżetowych;
3) sprawy związane z nabywaniem gruntów z wyłączeniem terenów leżących pod przyszłymi i aktualnymi drogami;
4) sprawy związane z pierwokupami nieruchomości, z wyłaczeniem nieruchomości lokalowych;
5) prowadzenie zagadnień dotyczących scalania i zamiany gruntów;
6) całość spraw związanych z przygotowaniem gminnych nieruchomości gruntowych do sprzedaży - w przetargach, lub sprzedaży udziałów we współwłasności (jeśli udziały wcześniej nie były wyodrębnione), a także zbywania nieruchomości w drodze aportu;
7) prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą bezprzetargową w formie dołączenia na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej;
8) prezentacja komunalnych nieruchomości oraz propozycji ofertowych na internetowych stronach Miasta.
9) prowadzenie serwisu informującego o komercyjnej ofercie miasta, na wyodrębnionej stronie www.investgdynia.pl

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krzysztof Kowieski
Wprowadził informację: Arkadiusz Szynaka
Ostatnio zmodyfikował: Grzegorz Murawski
Data wytworzenia informacji: 01.01.2002
Data udostępnienia informacji: 19.04.2017
Ostatnia aktualizacja: 04.03.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
04.03.2019 14:01 Aktualizacja treści Grzegorz Murawski
29.06.2018 15:02 Aktualizacja treści Grzegorz Murawski
29.06.2018 14:56 Aktualizacja treści Grzegorz Murawski
23.04.2018 15:44 Aktualizacja treści Grzegorz Murawski
09.04.2018 09:19 Aktualizacja treści Agnieszka Kamelska
19.04.2017 10:48 Korekta Dorota Nelke