Referat ds. Opłat Planistycznych i Adiacenckich

Osoba kierująca komórką: Wojciech Gantkowski
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Nr pokoju: 401
Nr telefonu: 58 668-81-63
58 668-81-57
58 668-81-54
Nr faxu: 58 668-85-02
E-mail: nieruchomosci-geodezja@gdynia.pl
Do zadań Referatu ds. Opłat Planistycznych i Adiacenckich należy prowadzenie spraw w zakresie:

1) opłat z tytułu wzrostu lub obniżenia wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo jego zmiany;
2) analizy aktów notarialnych związanych z gospodarowaniem nieruchomościami w celu wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia opłaty planistycznej lub w celu przekazania umów warunkowej sprzedaży właściwym referatom do dalszego procedowania;
3) opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanych:
a) podziałami nieruchomości;
b) budową urządzeń infrastruktury technicznej;
c) scaleniami i podziałami nieruchomości;
4) koordynacji polityki zagospodarowania przestrzennego Miasta dotyczącej opracowywanych dokumentów planistycznych, w szczególności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz dotyczącej miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego ze szczególnym uwzględnieniem terenów komunalnych i Skarbu Państwa;
5) analizy polityki planistycznej Miasta w kontekście gospodarowania zasobem nieruchomości Gminy i Skarbu Państwa.

Sprawy do załatwienia:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krzysztof Kowieski
Wprowadził informację: Arkadiusz Szynaka
Ostatnio zmodyfikował: Wojciech Gantkowski
Data wytworzenia informacji: 01.01.2002
Data udostępnienia informacji: 19.04.2017
Ostatnia aktualizacja: 13.04.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
13.04.2022 11:55 Aktualizacja treści Wojciech Gantkowski
11.03.2021 11:14 Aktualizacja treści Wojciech Gantkowski
11.03.2021 10:31 Aktualizacja treści Wojciech Gantkowski
10.03.2021 23:02 Aktualizacja treści Wojciech Gantkowski
10.03.2021 22:58 Aktualizacja treści Wojciech Gantkowski
10.03.2021 08:12 likwidacja stanowiska Michał Kowalski
19.04.2017 10:50 Korekta Dorota Nelke