Referat Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Osoba kierująca komórką: Magdalena Chrzan-Pardus
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Nr pokoju: 317
Nr telefonu: 58 668-88-64
Nr faxu: 58 668-85-02
E-mail: nieruchomosci-geodezja@gdynia.pl
Pracownia Mapy Numerycznej
pokój: 336 tel. 58 66 88 862, 58 66 88 863, 58 66 88 861, 58 66 88 547, 58 66 88 546, 58 66 88 545

Obsługa Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej
pokój: 306, 309, 312 tel. 58 66 88 152, 58 66 88 542, 58 66 88 543, 58 66 88 850, 58 66 88 853, 58 66 88 865, 58 66 88 872

godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek - piątek 8:00-14:30

Do zakresu działania Referatu Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej należy prowadzenie powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a w szczególności:

1) gromadzenie, ewidencjonowanie zbiorów danych na podstawie, których tworzone są opracowania kartograficzne, rejestry, wykazy i zestawienia oraz dokumentacja zawierająca wyniki prac geodezyjnych, zgłoszonych i przyjętych do zasobu;
2) udostępnianie kopii materiałów zasobu zainteresowanym osobom prawnym, fizycznym i jednostkom wykonawstwa geodezyjnego;
3) obsługa jednostek wykonawstwa geodezyjnego w zakresie zgłoszenia prac geodezyjnych;
4) weryfikacja przyjmowanych do zasobu opracowań geodezyjnych i kartograficznych;
5) tworzenie, prowadzenie i udostępnianie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, w tym bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, zwanej dalej „powiatową bazą GESUT”;
6) tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych: szczegółowych osnów geodezyjnych, obiektów topograficznych prowadzonych dla    terenów miast o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000, zwanej dalej „BDOT500”;
7) tworzenie i udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000 (mapy ewidencyjne i mapy zasadnicze);
8) tworzenie, prowadzenie i udostępnianie bazy szczegółowych osnów geodezyjnych;
9) ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych;
10) tworzenie, aktualizacja i udostępnianie zbiorów metadanych infrastruktury informacji przestrzennej;
11) tworzenie i obsługiwanie sieci usług dotyczących zbiorów i usług danych przestrzennych, do których zalicza się usługi: wyszukiwania, przeglądania, pobierania, przekształcania;
12) wyłączanie materiałów i zbiorów danych z zasobu geodezyjnego z przyczyn określonych w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne;
13) bieżące informowanie Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni o zmianach granic terenów zamkniętych;
14) planowanie, koordynacja i nadzór prac związanych z prowadzeniem Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej;
15) współpraca z innymi podmiotami w zakresie geodezji i kartografii.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Irena Mislisz
Wprowadził informację: Aleksandra Drozdowska
Ostatnio zmodyfikował: Marta Drygała
Data wytworzenia informacji: 20.03.2017
Data udostępnienia informacji: 20.03.2017
Ostatnia aktualizacja: 25.06.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
25.06.2021 12:36 Aktualizacja treści Marta Drygała
25.06.2021 12:35 Aktualizacja treści Marta Drygała
25.06.2021 12:34 Aktualizacja treści Marta Drygała
25.06.2021 12:33 Aktualizacja treści Marta Drygała
23.04.2021 07:10 Aktualizacja treści Marta Drygała
23.04.2018 10:51 Aktualizacja treści Aleksandra Drozdowska
07.04.2017 15:08 Dodanie informacji Michał Kowalski