Referat Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Osoba kierująca komórką: Magdalena Chrzan-Pardus
Adres: Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Nr pokoju: 314
Nr telefonu: 58 668-88-64
Nr faxu: 58 668-85-02
E-mail: nieruchomosci-geodezja@gdynia.pl
Pracownia Mapy Numerycznej
pokój: 336 tel. 58 66 88 862, 58 66 88 863, 58 66 88 861, 58 66 88 547, 58 66 88 546, 58 66 88 545

Obsługa Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej
pokój: 306, 309, 312 tel. 58 66 88 152, 58 66 88 542, 58 66 88 543, 58 66 88 850, 58 66 88 853, 58 66 88 865, 58 66 88 872

godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek - środa 8:00-14:30
czwartek NIECZYNNE
piątek 8:00-14:30

Do zadań Referatu Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej należy całość spraw z zakresu geodezji i kartografii, a w szczególności:
1) prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego, w tym:
a) operatów robót geodezyjnych,
b) operatów danych dotyczących granic nieruchomości,
c) danych osnów poziomych i pionowych,
d) danych sieci podziemnego uzbrojenia terenu;
2) tworzenie, prowadzenie i udostępnianie w systemie teleinformatycznym baz danych, obejmujących zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej, dotyczących:
a) geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu - zwaną „powiatową Bazą GESUT",
b) szczegółowych osnów geodezyjnych,
c) obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000, zharmonizowane z bazami danych;
3) dokonywanie odbioru prac geodezyjno-kartograficznych, realizowanych przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego;
4) dokonywanie odbioru prac geodezyjnych i kartograficznych oraz opracowań systemów teleinformatycznych wykonywanych w ramach zamówień dotyczących realizacji zadań Referatu;
5) wykonywanie na zlecenie komórek organizacyjnych Urzędu Miasta kopii map i materiałów informacyjnych;
6) obsługa jednostek wykonawstwa geodezyjnego w zakresie zgłoszonych prac geodezyjnych i kartograficznych;
7) obsługa interesantów w zakresie udostępniania danych oraz wydawania kopii map i dokumentów z zasobu geodezyjno-kartograficznego;
8) zakładanie osnów szczegółowych;
9) ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych;
10) tworzenie i prowadzenie w systemie teleinformatycznym standardowych opracowań kartograficznych takich jak:
a) mapy ewidencyjne w skalach 1: 500, 1: 1000, 1:2000, 1:5000,
b) mapy zasadnicze w skalach: 1: 500, 1: 1000, 1:2000, 1:5000;
11) udostępnianie w systemie teleinformatycznym mapy zasadniczej oraz nakładek tematycznych w skalach: 1: 500, 1: 1000, 1:2000, 1:5000;
12) uzgadnianie projektów osnów geodezyjnych;
13) umożliwienie okresowego korzystania z usług systemu ASG / EUPO przez jedn. wykonawstwa geodezyjnego;
14) bieżące informowanie Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni o zmianach granic terenów zamkniętych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Irena Mislisz
Wprowadził informację: Aleksandra Drozdowska
Ostatnio zmodyfikował: Aleksandra Drozdowska
Data wytworzenia informacji: 20.03.2017
Data udostępnienia informacji: 20.03.2017
Ostatnia aktualizacja: 23.04.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
23.04.2018 10:51 Aktualizacja treści Aleksandra Drozdowska
07.04.2017 15:08 Dodanie informacji Michał Kowalski