Referat Skarg i Interwencji

Osoba kierująca komórką: Kierownik Katarzyna Słupska
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Nr pokoju: 215
Nr telefonu: 58 668-86-10
58 668-86-18
58 668 86 25
Nr faxu: 58 668-81-92
E-mail: ref.skarg@gdynia.pl
Do zadań Referatu Skarg i Interwencji należą sprawy dotyczące skarg i interwencji, a w szczególności:

  1. przyjmowanie interesantów w sprawach skarg, wniosków i interwencji, koordynacja działań Urzędu oraz miejskich jednostek organizacyjnych w tym zakresie;
  2. organizowanie i obsługa przyjęć interesantów przez Prezydenta i wyznaczonego wiceprezydenta w sprawach skarg, wniosków i interwencji; przeprowadzanie postępowania wyjaśniającego i analizy zgłaszanych problemów; nadzór i koordynacja realizacji wydanych poleceń; prowadzenie korespondencji;
  3. prowadzenie spraw związanych z załatwianiem skarg, wniosków i interwencji kierowanych do Prezydenta Miasta drogą korespondencyjną; przeprowadzanie postępowania wyjaśniającego i koordynacja działań w tym zakresie;
  4. prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków; nadzór nad rozpatrywaniem i terminowym załatwianiem skarg i wniosków w komórkach organizacyjnych Urzędu i - za ich pośrednictwem - w jednostkach organizacyjnych miasta; przygotowywanie propozycji odpowiedzi na skargi, wnioski i interwencje;
  5. sporządzanie okresowych sprawozdań i analiz z zakresu skarg, wniosków i interwencji;
  6. nadzór i koordynacja załatwiania interpelacji i zapytań radnych.
Klauzula informacyjna dla osób, od których Prezydent uzyska dane osobowe

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Piotr Wiśniewski
Ostatnio zmodyfikował: Anna Sierakowska
Data wytworzenia informacji: 18.05.2017
Data udostępnienia informacji: 18.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 09.12.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
09.12.2022 09:34 Aktualizacja treści Anna Sierakowska
09.12.2022 09:33 Aktualizacja treści Anna Sierakowska
07.04.2022 11:45 Aktualizacja treści Anna Sierakowska
07.04.2022 11:44 Aktualizacja treści Anna Sierakowska
01.02.2021 11:57 Aktualizacja treści Anna Sierakowska
01.02.2021 11:41 Aktualizacja treści Anna Sierakowska
01.02.2021 11:40 Aktualizacja treści Anna Sierakowska