Archiwum Urzędu

Osoba kierująca komórką: Wioletta Staluszka-Stencel
Adres: ul. Krzywoustego 6, 81-035 Gdynia

Adres do korespondencji:
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Nr telefonu: 58 527-30-50
58 527-30-51
E-mail: archiwum@gdynia.pl
Archiwum Urzędu
 1. prowadzi archiwum zakładowe Urzędu Miasta
 2. realizuje wyłącznie zadania gminy
 3. wydaje kopie świadectw pracy byłym pracownikom Urzędu i jednostek, których akta przechowuje
 4. wystawia, we współpracy z Referatem Płac UM, zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniach do celów ZUS
 5. udziela informacji o miejscu przechowywania akt zlikwidowanych zakładów pracy
 6. przechowuje akta jednostek zlikwidowanych:
 • Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Gdyni,
 • Zakładu Obsługi Przedszkoli w Gdyni,
 • Zakładu Remontowo-Budowlanego przy MZEAS w Gdyni,
 • Portowej Składnicy Surowców Skórzanych w Gdyni,
 • Przedsiębiorstwa Budownictwa Inżynierii Miejskiej 'Inżynieria Gdańsk' w Gdyni,
 • Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy Stoczni Gdynia S.A.,
 • Straży Miejskiej w Gdyni,
 • Biura Obsługi Inwestycji w Gdyni (wcześniejsza Dyrekcja Rozbudowy Miast w Gdyni),
 • Miejskiego Zakładu Komunikacji w Gdyni (wcześniejsze MPK w Gdyni i WPK- Zakład w Gdyni),
 • EMPEX Sp. z o.o. w Gdyni,
 • Stoczniowego Klubu Sportowego 'Bałtyk',
 • Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu, Gdynia, ul. Bema 33,
 • Przedszkoli z terenu m. Gdyni nr 1, 2, 3, 8, 10, 12, 17, 19, 20, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41,
 • Urzędu Rejonowego w Gdyni,
 • Izby Wytrzeźwień w Gdyni,
 • Trobus PNTKM Sp. z o.o. w Gdyni,
 • Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Gdyni PGM,
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Gdyni: Szkoła Podstawowa nr 9, Gimnazjum nr 6 , VIII Liceum Ogólnokształcące
 • Hala Sportowo - Widowiskowa w Gdyni,
 • IV Liceum Ogólnokształcące, ul. Morska 186, 81-216 Gdynia.
 • Zespół Szkół Zawodowych nr 2w Gdyni: Technikum Mechaniczne nr 2, Technikum Chemiczne, Zasadnicza Szkoła Zwodowa nr 4, Technukum Uzupełniające nr 4 dla Dorosłych
 • Zespół Szkół Zawodowych nr 8 w Gdańsku z siedzibą w Gdyni: Szkoła Zasadnicza w Gdyni, Technikum Mechaniczno - Elektryczne w Gdyni, Technikum Mechaniczno - Elektryczne dla Dorosłych w Gdyni,
 • Zespół Szkół Ekologicznychw Gdyni: Technikum Ekologiczne, Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 4, Technikum Transportowe, Technikum Chemiczne, Technikum Mechaniczne nr 2,
 • Zespół Szkół Chemicznychw Gdyni: Technikum Chemiczne, Zasadnicza Szkołą Chemiczna, Zasadnicza Szkoła Przyzakładowa OZOS, Liceum Zawodowe, VIII Liceum Ogólnokształcace, Technikum Ochrony Środowiska, Technikum nr 8,
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Gdyni: Gimnazjum nr 14 im. Jana Radtkego, XIII Liceum Ogólnokształcące im. K.K. Baczyńskiego, Szkoła Podstawowa nr 41,
 • Zespół Szkół Technicznych w Gdyni: Technikum Budowy Okretów, Technikum Uzupełniające nr 8, VIII Liceum Profilowe, Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3, Technikum Uzupełniające nr 1 dla Dorosłych, Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych, Szkoła Policealna nr 1, Szkoła Policealna nr 8 dla Dorosłych,
 • XII Liceum Ogólnokształcące w Gdyni,
 • Technikum nr 4 w Gdyni: Zespół Szkół Usługowych w Gdyni, I Liceum Profilowe, Szkoła Policealnr nr 3, Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5, Technikum Odzieżowe, Zespół Szkół Odzieżowych, Technikum Przetwórstwa Rybnego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Wioletta Staluszka-Stencel
Wprowadził informację: Piotr Wiśniewski
Ostatnio zmodyfikował: Agnieszka Cieszyńska
Data wytworzenia informacji: 05.12.2005
Data udostępnienia informacji: 30.05.2023
Ostatnia aktualizacja: 30.05.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
30.05.2023 12:18 Aktualizacja treści Agnieszka Cieszyńska
16.03.2023 10:09 Aktualizacja treści Agnieszka Cieszyńska
16.03.2023 10:08 Aktualizacja treści Agnieszka Cieszyńska
17.01.2023 14:57 Aktualizacja treści Agnieszka Cieszyńska
24.10.2022 13:43 Aktualizacja treści Agnieszka Cieszyńska
17.10.2022 12:22 Aktualizacja treści Agnieszka Cieszyńska
03.10.2022 09:01 Korekta Michał Kowalski
03.10.2022 08:56 Aktualizacja treści Agnieszka Cieszyńska
03.10.2022 08:27 Aktualizacja treści Agnieszka Cieszyńska
29.09.2022 11:28 Aktualizacja treści Agnieszka Cieszyńska
29.09.2022 10:50 Korekta Agnieszka Cieszyńska
26.09.2022 11:45 Aktualizacja treści Agnieszka Cieszyńska
07.06.2022 12:08 Korekta Agnieszka Cieszyńska
27.09.2021 10:00 Aktualizacja treści Agnieszka Cieszyńska
27.09.2021 09:52 Aktualizacja treści Agnieszka Cieszyńska
27.09.2021 09:38 Aktualizacja treści Agnieszka Cieszyńska
01.07.2020 10:19 Aktualizacja treści Agnieszka Cieszyńska
10.01.2020 09:01 Aktualizacja treści Agnieszka Cieszyńska
24.09.2019 13:38 Aktualizacja treści Agnieszka Cieszyńska
23.08.2019 09:43 Aktualizacja treści Agnieszka Cieszyńska
22.05.2019 13:31 Aktualizacja treści Agnieszka Cieszyńska
22.05.2019 12:30 Aktualizacja treści Agnieszka Cieszyńska
28.03.2019 15:43 Aktualizacja treści Agnieszka Cieszyńska
07.12.2018 10:55 Aktualizacja treści Agnieszka Cieszyńska
07.12.2018 10:49 Aktualizacja treści Agnieszka Cieszyńska
01.08.2018 09:00 Aktualizacja treści Michał Kowalski
26.07.2018 08:27 Aktualizacja treści Michał Kowalski
04.06.2018 11:28 Korekta Agnieszka Cieszyńska
18.05.2017 12:23 Korekta Michał Kowalski
13.03.2017 09:54 Dodanie informacji Piotr Wiśniewski
13.03.2017 09:37 Dodanie informacji Piotr Wiśniewski