Referat Rozliczeń Finansowych

Osoba kierująca komórką: Kierownik Bożena Szatanowska
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Nr pokoju: 133
Nr telefonu: 58 668-86-36
E-mail:
Do zadań Referatu Rozliczeń Finansowych należy prowadzenie rozliczeń w zakresie zadań realizowanych przez komórki organizacyjne Urzędu, a w szczególności:
1) likwidatura w zakresie:
a) rejestracji zaangażowania przyszłych wydatków budżetowych, wynikających
z zamówień publicznych oraz płatności na podstawie decyzji i orzeczeń stosownych organów,
b) rejestracji umów i zamówień z kontrahentami,
c) rozliczania podróży służbowych krajowych i zagranicznych pracowników Urzędu oraz radnych i pełnomocników Prezydenta
d) prowadzenia ewidencji wydawanych zaliczek i ich rozliczania,
e) rozliczania faktur, sprawdzania ich kompletności i kwalifikowania do płatności po zatwierdzeniu przez dyrektora urzędu,
f) dokonywania płatności krajowych i zagranicznych oraz obsługa rachunków bankowych,
g) kompletowania dokumentów finansowych wynikających z rozliczeń oraz sprawdzanie prawidłowości sald wyciągów bankowych,
h) analizowania płatności w celu ustalenia dziennego zestawienia zobowiązań oraz sporządzania zapotrzebowania na środki finansowe zasilające konto w celu zapłaty zobowiązań;
2) kasy w zakresie:
a) przyjmowania wpłat z tytułu opłat komunikacyjnych, opłaty skarbowej i pozostałych dochodów, przyjmowania i zwrotu wadiów i depozytów, dokonywania wypłat wynagrodzeń, świadczeń rodzinnych i wychowawczych, diet radnych, zaliczek, świadczeń ZFŚS, rozliczania delegacji krajowych i zagranicznych oraz pozostałych wypłat gotówkowych,
b) prowadzenia rejestru poręczeń, zabezpieczeń, gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych,
c) ewidencji obrotu za pomocą urządzeń fiskalnych, wystawiania faktur Vat dokumentujących sprzedaż oraz sporządzania miesięcznych rejestrów sprzedaży i dobowych oraz miesięcznych zestawień z urządzeń fiskalnych,
d) odprowadzania na konta bankowe wpłaconej gotówki oraz podejmowania gotówki na wypłaty.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Beata Kosecka
Wprowadził informację: Anna _Bach
Ostatnio zmodyfikował: Anna Bach
Data wytworzenia informacji: 01.01.2002
Data udostępnienia informacji: 12.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 12.05.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
12.05.2017 14:59 Korekta Anna Bach