Referat Płac

Osoba kierująca komórką: Kierownik Katarzyna Kamińska
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Nr pokoju: 239
Nr telefonu: 58 668-86-38
E-mail: place@gdynia.pl
Do zadań Referatu Płac należy:
1) naliczanie wynagrodzeń pracownikom Urzędu;
2) wypłata zasiłków z ubezpieczenia społecznego i prowadz\enie dokumentacji ZUS;
3) rozliczanie należności z tytułu umów cywilno-prawnych;
4) naliczanie diet radnych;
5) sporządzanie list wypłat z ZFŚS;
6) przygotowanie dokumentacji do rozliczeń wynagrodzeń w ramach projektów unijnych;
7) rozliczenie z tytułu nagród Prezydenta oraz wygranych w konkursach;
8) planowanie funduszu płac;
9) sporządzanie sprawozdań GUS;
10) prowadzenie dokumentacji podatkowej w zakresie podatku dochodowego od odób fizycznych;
11) wystawianie RP-7;
12) Sporządzanie miesięcznych deklaracji rozliczeniowych oraz dokonywanie wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Beata Kosecka
Wprowadził informację: Anna _Bach
Ostatnio zmodyfikował: Anna Bach
Data wytworzenia informacji: 01.01.2002
Data udostępnienia informacji: 12.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 12.05.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
12.05.2017 15:00 Korekta Anna Bach