Referat HR

Osoba kierująca komórką: Zastępca Naczelnika Dagmara Sarzyńska
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Nr pokoju: 435
Nr telefonu: 58 527-36-80
E-mail: hr@gdynia.pl
Do zadań Referatu HR należy w szczególności:
 1. planowanie polityki kadrowej i płacowej we współpracy z kierownictwem Urzędu oraz dyrektorem Gdyńskiego Centrum Informatyki;
 2. przeprowadzanie procesu rekrutacji - poszukiwanie kandydatów zgodnie z oczekiwanym profilem oraz selekcja i weryfikacja aplikacji, przeprowadzanie testów i rozmów kwalifikacyjnych;
 3. organizowanie i nadzór nad przebiegiem służby przygotowawczej pracowników po raz pierwszy podejmujących pracę na stanowisku urzędniczym;
 4. wspieranie rozwoju pracowników i stymulowanie podnoszenia kwalifikacji w celu zapewnienia wysoko wykwalifikowanej kadry; prowadzenie spraw szkoleń i podnoszenia kwalifikacji pracowników;
 5. dokonywanie przeglądów kadrowych oraz nadzór nad procesem okresowej oceny pracowników;
 6. atestacja stanowisk i optymalna etatyzacja;
 7. organizacja i nadzór nad stażami i wolontariatem;
 8. współudział w planowaniu funduszu płac i nagród oraz racjonalne gospodarowanie tymi funduszami;
 9. reklamowanie pracowników od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej;
 10. prowadzenie spraw zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, w tym optymalne planowanie funduszu z uwzględnieniem interesu pracowników;
 11. prowadzenie spraw związanych z organizacją i koordynacją praktyk uczniowskich i studenckich;
 12. sporządzanie okresowych sprawozdań dla Głównego Urzędu Statystycznego;
 13. opracowanie projektów i aktualizacja dla Gdyńskiego Centrum Informatyki Regulaminów: organizacyjnego, pracy i wynagradzania.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Artur Wentland
Wprowadził informację: Magdalena Wilczyńska
Ostatnio zmodyfikował: Olga Twardowska - Stępień
Data wytworzenia informacji: 08.02.2021
Data udostępnienia informacji: 08.02.2021
Ostatnia aktualizacja: 07.09.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
07.09.2023 09:08 Aktualizacja treści Olga Twardowska - Stępień
05.09.2023 11:29 Aktualizacja treści Olga Twardowska - Stępień
12.04.2023 14:06 Aktualizacja treści Olga Twardowska - Stępień
08.02.2021 14:55 Korekta Magdalena Wilczyńska
08.02.2021 13:57 Dodanie informacji Magdalena Wilczyńska