Referat Audytu Wewnętrznego

Osoba kierująca komórką: Dorota Płaczkowska
Adres: ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia

Adres do korespondencji:
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Nr telefonu: 58 668-21-55
E-mail: audyt@gdynia.pl
Referat Audytu Wewnętrznego wykonuje obowiązki w zakresie organizacji i prowadzenia audytu, zgodnie z wymaganiami ustawy o finansach publicznych, rozporządzeń wykonawczych do ustawy oraz standardów audytu wewnętrznego. Audyt wewnętrzny jest działalnością niezależną i obiektywną, której celem jest wspieranie Prezydenta w realizacji celów i zadań przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze.
Ocena ta dotyczy w szczególności adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej w Urzędzie i w gminnych jednostkach organizacyjnych.

Referat Audytu Wewnętrznego wykonuje w szczególności następujące zadania:
  • przeprowadzanie zadań audytowych zapewniających, finansowych, bezpieczeństwa informacji, zgodnie z rocznym planem audytu oraz poza planem na wniosek Prezydenta w Urzędzie Miasta i w jednostkach organizacyjnych Miasta,
  • wykonywanie czynności doradczych ujętych w planie rocznym oraz podejmowanych poza planem – na wniosek Prezydenta lub z inicjatywy wydziału w Urzędzie Miasta i w jednostkach organizacyjnych Miasta,
  • przeprowadzanie czynności sprawdzających w audytowanych wydziałach i jednostkach dotyczących wykonania rekomendacji poaudytowych,
  • przeprowadzanie oceny programu zapewnienia i poprawy jakości funkcjonowania audytu wewnętrznego,
  • przedstawianie Prezydentowi:
    – rocznego planu audytu, przygotowanego na podstawie analizy i oceny ryzyka,
    – sprawozdania z wykonania rocznego planu audytu oraz rocznego sprawozdania z działalności;
  • zorganizowanie i utrzymanie systemu monitorowania realizacji wniosków i zaleceń wystosowanych przez zewnętrzne organy kontroli.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Płaczkowska
Wprowadził informację: Michał Kowalski
Ostatnio zmodyfikował: Joanna Karnacewicz
Data wytworzenia informacji: 10.05.2018
Data udostępnienia informacji: 18.03.2019
Ostatnia aktualizacja: 03.03.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
03.03.2023 14:04 Aktualizacja treści Joanna Karnacewicz
24.09.2021 14:31 Korekta Lidia Rumel-Czarnowska
17.09.2021 11:51 Aktualizacja treści Kamila Ciechorska