Referat Audytu Wewnętrznego

Osoba kierująca komórką: Kierownik Dorota Płaczkowska
Adres: ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia

Adres do korespondencji:
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Nr telefonu: 58 668-21-55
E-mail: audyt@gdynia.pl
Zadania Referatu Audytu Wewnętrznego: 
  • przeprowadzanie zadań audytowych zapewniających, zgodnie z rocznym planem audytu oraz poza planem na wniosek Prezydenta,
  • wykonywanie czynności doradczych ujętych w planie rocznym oraz podejmowanych poza planem – na wniosek Prezydenta lub z inicjatywy wydziału,
  • przeprowadzanie czynności sprawdzających w audytowanych wydziałach i jednostkach dotyczących wykonania rekomendacji poaudytowych,
  • przeprowadzanie oceny programu zapewnienia i poprawy jakości funkcjonowania audytu wewnętrznego,
  • przedstawianie Prezydentowi:
         - do końca każdego roku – planu audytu na rok następny, przygotowanego na podstawie
            analizy i oceny ryzyka;
         - do końca stycznia każdego roku – sprawozdania z wykonania planu audytu za rok poprzedni
            oraz rocznego sprawozdania z działalności wydziału.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Danuta Pietrzak
Wprowadził informację: Michał Kowalski
Data wytworzenia informacji: 10.05.2018
Data udostępnienia informacji: 18.03.2019