Stolarczyk Paweł

Nr telefonu: dostępny w Biurze Rady Miasta
E-mail: p.stolarczyk@gdynia.pl
Dyżury: III wtorek miesiąca w godz. 16:00 - 17:00 w siedzibie Rady Dzielnicy Działki Leśne (wieżowiec przy ul. Witomińskiej 8)
Komisje: Komisja Gospodarki Komunalnej (członek)
Komisja Planowania Przestrzennego i Strategii (członek)
Okręg wyborczy: Okręg nr 3 (Chwarzno-Wiczlino, Działki Leśne, Grabówek, Leszczynki, Witomino)
Pozostałe funkcje: Przewodniczacy Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości

Mgr prawa i mgr politologii - absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, ukończył studia podyplomowe na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, studia podyplomowe historii na Uniwersytecie Gdańskim oraz Master Business Administration (Collegium Humanum - Szkoła Główna Menadżerska). Autor publikacji z prawa konstytucyjnego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Zawodowo związany ze spółdzielczością mieszkaniową.

Od 2006 r. radny miasta Gdyni (z Prawa i Sprawiedliwości), zainicjował liczenie strat wojennych w Gdyni i doprowadził jako przewodniczący „Społecznego Komitetu Budowy Tablicy Pamiątkowej Janka Wiśniewskiego" do wykonania tablicy z nazwiskami pomordowanych przy gdyńskim Pomniku Ofiar Grudnia 1970, honorowy członek Polskiego Stowarzyszenia Rodzice Przeciw Dyskryminacji Dzieci w Niemczech t. z.


Interpelacje:

Data interpelacji Przedmiot interpelacji Odpowiedź na interpelację
11.09.2020 Plik pdf  Interpelacja w sprawie ustawienia słupków blokujących wjazd na chodnik przy Parku Zielone Leszczynki - rozmiar: 339kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie ustawienia słupków blokujących wjazd na chodnik przy Parku Zielone Leszczynki - rozmiar: 38kb
10.09.2020 Plik pdf  Interpelacja w sprawie wyjaśnienia okoliczności nałożenia kar na mieszkańców budynku przy ul. Chwarznieńskiej za niesegregowanie odpadów - rozmiar: 365kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie wyjaśnienia okoliczności nałożenia kar na mieszkańców budynku przy ul. Chwarznieńskiej za niesegregowanie odpadów - rozmiar: 79kb
09.09.2020 Plik pdf  Interpelacja w sprawie chodnika przy ul. Warszawskiej obok Biblioteki - rozmiar: 225kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie chodnika przy ul. Warszawskiej obok Biblioteki - rozmiar: 106kb
09.09.2020 Plik pdf  Interpelacja w sprawie działań Gminy Miasta Gdyni w związku z dewastacją tunelu przy stacji SKM Wzgórze Św. Maksymiliana - rozmiar: 285kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie działań Gminy Miasta Gdyni w związku z dewastacją tunelu przy stacji SKM Wzgórze Św. Maksymiliana - rozmiar: 138kb
07.09.2020 Plik pdf  Interpelacja w sprawie przeciwdziałania skutkom wzmożonej obecności dzików w Gdyni - rozmiar: 351kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie przeciwdziałania skutkom wzmożonej obecności dzików w Gdyni - rozmiar: 79kb
07.09.2020 Plik pdf  Interpelacja w sprawie potrzeby wytyczenia ścieżki rowerowej przy ul. Kieleckiej - rozmiar: 289kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie potrzeby wytyczenia ścieżki rowerowej przy ul. Kieleckiej - rozmiar: 39kb
07.09.2020 Plik pdf  Interpelacja w sprawie przywrócenia dziennikarzom możliwości obecności na sesjach Rady Miasta Gdyni - rozmiar: 385kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie przywrócenia dziennikarzom możliwości obecności na sesjach Rady Miasta Gdyni - rozmiar: 73kb
07.09.2020 Plik pdf  Interpelacja w sprawie wyjaśnienia zasad prezentacji projektów uchwał przez radnych na sesjach Rady Miasta Gdyni - rozmiar: 395kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie wyjaśnienia zasad prezentacji projektów uchwał przez radnych na sesjach Rady Miasta Gdyni - rozmiar: 65kb
10.08.2020 Plik pdf  Interpelacja w sprawie poprawy warunków bezpieczeństwa użytkowników placu sportów miejskich przy ul. Gen. Orlicz-Dreszera i placu zabaw przy ul. Morskiej 175 - rozmiar: 301kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie poprawy warunków bezpieczeństwa użytkowników placu sportów miejskich przy ul. Gen. Orlicz-Dreszera i placu zabaw przy ul. Morskiej 175 - rozmiar: 56kb
06.08.2020 Plik pdf  Interpelacja w sprawie zainstalowania oświetlenia przejścia dla pieszych przez ulicę Witomińską przy Cmentarzu Komunalnym - rozmiar: 208kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie zainstalowania oświetlenia przejścia dla pieszych przez ulicę Witomińską przy Cmentarzu Komunalnym - rozmiar: 49kb
06.08.2020 Plik pdf  Interpelacja w sprawie zainstalowania oświetlenia przejść dla pieszych usytuowanych przy skrzyżowaniu ulic Komandorskiej i Mireckiego - rozmiar: 189kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie zainstalowania oświetlenia przejść dla pieszych usytuowanych przy skrzyżowaniu ulic Komandorskiej i Mireckiego - rozmiar: 49kb
06.08.2020 Plik pdf  Interpelacja w sprawie zainstalowania oświetlenia dwóch przejść dla pieszych przy skrzyżowaniu ulic Małokackiej i Konwaliowej - rozmiar: 192kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie zainstalowania oświetlenia dwóch przejść dla pieszych przy skrzyżowaniu ulic Małokackiej i Konwaliowej - rozmiar: 49kb
05.08.2020 Plik pdf  Interpelacja w sprawie braku odpowiedzi na wniosek dzierżawcy terenu w ogródkach działkowych przy Al. Zwycięstwa złożony w dniu 25.09.2019 r. w Urzędzie Miasta Gdyni - rozmiar: 93kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie braku odpowiedzi na wniosek dzierżawcy terenu w ogródkach działkowych przy Al. Zwycięstwa złożony w dniu 25.09.2019 r. w Urzędzie Miasta Gdyni - rozmiar: 83kb
05.08.2020 Plik pdf  Interpelacja w sprawie przywrócenia jawności posiedzeń Komisji Rady Miasta Gdyni - rozmiar: 382kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie przywrócenia jawności posiedzeń Komisji Rady Miasta Gdyni - rozmiar: 56kb
05.08.2020 Plik pdf  Interpelacja w sprawie pilnego umożliwienia pracy zdalnej w Radach Dzielnic - rozmiar: 302kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie pilnego umożliwienia pracy zdalnej w Radach Dzielnic - rozmiar: 63kb
05.08.2020 Plik pdf  Interpelacja w sprawie hałasu wywoływanego przez wentylatory w podziemnych garażach w budynku mieszkalno-usługowym przy ulicy Słonecznej - rozmiar: 211kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie hałasu wywoływanego przez wentylatory w podziemnych garażach w budynku mieszkalno-usługowym przy ulicy Słonecznej - rozmiar: 81kb
03.08.2020 Plik pdf  Interpelacja w sprawie przeciwdziałania zalewaniu przejścia dla pieszych w tunelu pod torami od ulicy Podolskiej do ulicy Żwirki i Wigury - rozmiar: 217kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie przeciwdziałania zalewaniu przejścia dla pieszych w tunelu pod torami od ulicy Podolskiej do ulicy Żwirki i Wigury - rozmiar: 67kb
03.08.2020 Plik pdf  Interpelacja sprawie włączenia do miejskiej sieci wodociągowej posesji położonych przy ulicy Wiczlińskiej 117 - rozmiar: 172kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację sprawie włączenia do miejskiej sieci wodociągowej posesji położonych przy ulicy Wiczlińskiej 117 - rozmiar: 51kb
03.08.2020 Plik pdf  Interpelacja w sprawie wybudowania dróg na terenach określonych w strefach planistycznych miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon ulicy Wiczlińskiej i tzw. Wielkiej Roli - rozmiar: 229kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie wybudowania dróg na terenach określonych w strefach planistycznych miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon ulicy Wiczlińskiej i tzw. Wielkiej Roli - rozmiar: 39kb
03.08.2020 Plik pdf  Interpelacja w sprawie przywrócenia przejścia dla pieszych przez ulicę Chwarznieńską przy Domu za Falochronem - rozmiar: 342kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie przywrócenia przejścia dla pieszych przez ulicę Chwarznieńską przy Domu za Falochronem - rozmiar: 62kb
03.08.2020 Plik pdf  Interpelacja w sprawie uzupełnienia odpowiedzi dot. zaplanowania kanalizacji sanitarnej przy ulicy Droga Mleczna - rozmiar: 175kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie uzupełnienia odpowiedzi dot. zaplanowania kanalizacji sanitarnej przy ulicy Droga Mleczna - rozmiar: 52kb
16.06.2020 Plik pdf  Interpelacja w sprawie zreorganizowania zasad ruchu drogowego przy zjeździe z ulicy Komandorskiej w ulicę Kalksztajnów - rozmiar: 290kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie zreorganizowania zasad ruchu drogowego przy zjeździe z ulicy Komandorskiej w ulicę Kalksztajnów - rozmiar: 34kb
16.06.2020 Plik pdf  Interpelacja w sprawie wybudowania przejścia dla pieszych od stacji SKM - rozmiar: 176kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie wybudowania przejścia dla pieszych od stacji SKM - rozmiar: 48kb
16.06.2020 Plik pdf  Interpelacja w sprawie zainstalowania lampy ulicznej przy przejściu przez ul.Orlicz-Dreszera obok skrzyżowania z ul. Kalksztajnów i Komandorską - rozmiar: 189kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie zainstalowania lampy ulicznej przy przejściu przez ul.Orlicz-Dreszera obok skrzyżowania z ul. Kalksztajnów i Komandorską - rozmiar: 44kb
16.06.2020 Plik pdf  Interpelacja w sprawie zorganizowania przejazdu przez ulicę Morską linii sezonowej - rozmiar: 293kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie zorganizowania przejazdu przez ulicę Morską linii sezonowej - rozmiar: 73kb
16.06.2020 Plik pdf  Interpelacja w sprawie zagospodarowania terenu wykorzystywanego pod parking przy zbiegu ulic Warszawskiej i Morskiej - rozmiar: 178kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie zagospodarowania terenu wykorzystywanego pod parking przy zbiegu ulic Warszawskiej i Morskiej - rozmiar: 37kb
16.06.2020 Plik pdf  Interpelacja w sprawie włączenia ulicy Droga Mleczna do miejskiej sieci kanalizacyjnej - rozmiar: 164kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie włączenia ulicy Droga Mleczna do miejskiej sieci kanalizacyjnej - rozmiar: 33kb
16.06.2020 Plik pdf  Interpelacja w sprawie decyzji dot. wycinki kasztanowców w ulicach Niskiej i Bohaterów Getta Warszawskiego - rozmiar: 210kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie decyzji dot. wycinki kasztanowców w ulicach Niskiej i Bohaterów Getta Warszawskiego - rozmiar: 37kb
06.04.2020 Plik pdf  Interpelacja w sprawie bus-pasa w ul. Małokackiej - rozmiar: 4762kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie bus-pasa w ul. Małokackiej - rozmiar: 40kb
06.04.2020 Plik pdf  Interpelacja w sprawie terminu oddania do użytku przejścia dla pieszych przez ul. Chwarznieńską przy ul. Sosnowej - rozmiar: 235kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie terminu oddania do użytku przejścia dla pieszych przez ul. Chwarznieńską przy ul. Sosnowej - rozmiar: 57kb
06.04.2020 Plik pdf  Interpelacja w sprawie budowy Centrum Sąsiedzkiego na Witominie - rozmiar: 332kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie budowy Centrum Sąsiedzkiego na Witominie - rozmiar: 57kb
30.03.2020 Plik pdf  Interpelacja w sprawie budowy przepompowni ścieków przy ul. Małkowskiego - rozmiar: 306kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie budowy przepompowni ścieków przy ul. Małkowskiego - rozmiar: 109kb
30.03.2020 Plik pdf  Interpelacja w sprawie zintegrowania przystanku ZKM Bpa Okoniewskiego z systemem TRISAR - rozmiar: 243kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie zintegrowania przystanku ZKM Bpa Okoniewskiego z systemem TRISAR - rozmiar: 51kb
26.02.2020 Plik pdf  Interpelacja w sprawie sprawie badań wartości długookresowych średnich poziomów dźwięku przy Estakadzie Kwiatkowskiego pomiędzy ulicami Morską i Hutniczą - rozmiar: 204kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie sprawie badań wartości długookresowych średnich poziomów dźwięku przy Estakadzie Kwiatkowskiego pomiędzy ulicami Morską i Hutniczą - rozmiar: 105kb
21.02.2020 Plik pdf  Interpelacja w sprawie statusu gminnego lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Chwarznieńskiej - rozmiar: 92kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie statusu gminnego lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Chwarznieńskiej - rozmiar: 173kb
21.02.2020 Plik pdf  Interpelacja w sprawie starań o najem gminnego lokalu mieszkalnego przez osobę zamieszkałą w suterenie budynku - rozmiar: 104kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie starań o najem gminnego lokalu mieszkalnego przez osobę zamieszkałą w suterenie budynku - rozmiar: 92kb
12.02.2020 Plik pdf  Interpelacja w sprawie udostępnienia dla mieszkańców i turystów witomińskiej wieży widokowej - rozmiar: 194kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie udostępnienia dla mieszkańców i turystów witomińskiej wieży widokowej - rozmiar: 55kb
05.02.2020 Plik pdf  Interpelacja w sprawie przeniesienia VII Sportowego Liceum Ogólnokształcącego do budynku Szkoły Podstawowej nr 52 przy ul. Okrzei 6 - rozmiar: 1364kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie przeniesienia VII Sportowego Liceum Ogólnokształcącego do budynku Szkoły Podstawowej nr 52 przy ul. Okrzei 6 - rozmiar: 207kb
04.02.2020 Plik pdf  Interpelacja w sprawie realizacji wniosków Rady Dzielnicy Leszczynki wyrażonych w uchwale z dnia 28 stycznia 2020 r. dotyczacej usług edukacyjnych w tej dzielnicy - rozmiar: 285kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie realizacji wniosków Rady Dzielnicy Leszczynki wyrażonych w uchwale z dnia 28 stycznia 2020 r. dotyczacej usług edukacyjnych w tej dzielnicy - rozmiar: 95kb
29.01.2020 Plik pdf  Interpelacja w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w związku z budową Obwodnicy Witomina - rozmiar: 309kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w związku z budową Obwodnicy Witomina - rozmiar: 66kb
29.01.2020 Plik pdf  Interpelacja w sprawie braku uchwały krajobrazowej na obszarze miasta Gdyni - rozmiar: 300kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie braku uchwały krajobrazowej na obszarze miasta Gdyni - rozmiar: 86kb
29.01.2020 Plik pdf  Interpelacja w sprawie przywrócenia niedzielnych i świątecznych kursów linii trolejbusowej 27 - rozmiar: 643kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie przywrócenia niedzielnych i świątecznych kursów linii trolejbusowej 27 - rozmiar: 92kb
29.01.2020 Plik pdf  Interpelacja w sprawie utrzymania obsługi komunikacyjnej Wiczlina - Niemotowa przez linię autobusową nr 172 - rozmiar: 386kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie utrzymania obsługi komunikacyjnej Wiczlina - Niemotowa przez linię autobusową nr 172 - rozmiar: 70kb
22.01.2020 Plik pdf  Interpelacja w sprawie zagospodarowania Polanki Redłowskiej - rozmiar: 195kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie zagospodarowania Polanki Redłowskiej - rozmiar: 106kb
22.01.2020 Plik pdf  Interpelacja w sprawie zagospodarowania gminnych lokali użytkowych w budynku przy ulicy Warszawskiej - rozmiar: 293kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie zagospodarowania gminnych lokali użytkowych w budynku przy ulicy Warszawskiej - rozmiar: 42kb
22.01.2020 Plik pdf  Interpelacja w sprawie wykonania bus-pasa w ulicy Rolniczej - rozmiar: 267kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w wykonania bus-pasa w ulicy Rolniczej - rozmiar: 39kb
22.01.2020 Plik pdf  Interpelacja w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom ścieżki rowerowej przy ulicy Kapitańskiej - rozmiar: 1661kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom ścieżki rowerowej przy ulicy Kapitańskiej - rozmiar: 40kb
22.01.2020 Plik pdf  Interpelacja w sprawie statusu gminnego lokalu mieszkalnego - rozmiar: 78kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie statusu gminnego lokalu mieszkalnego - rozmiar: 61kb
15.01.2020 Plik pdf  Interpelacja w sprawie zmiany ustawienia stojaka na rowery przy skrzyżowaniu ulic Konwaliowej i Narcyzowej - rozmiar: 85kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie zmiany ustawienia stojaka na rowery przy skrzyżowaniu ulic Konwaliowej i Narcyzowej - rozmiar: 58kb
15.01.2020 Plik pdf  Interpelacja w sprawie nawierzchni górnego odcinka ulicy Dembińskiego - rozmiar: 228kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie nawierzchni górnego odcinka ulicy Dembińskiego - rozmiar: 43kb
15.01.2020 Plik pdf  Interpelacja w sprawie działań na rzecz nowych form transportu szynowego dla obsługi pasażerskiej terenów Gdynia - Zachód - rozmiar: 252kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie działań na rzecz nowych form transportu szynowego dla obsługi pasażerskiej terenów Gdynia - Zachód - rozmiar: 58kb
10.01.2020 Plik pdf  Interpelacja w sprawie zmiany planów przebudowy ulicy Chwarznieńskiej - rozmiar: 300kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie zmiany planów przebudowy ul. Chwarznieńskiej - rozmiar: 68kb
10.01.2020 Plik pdf  Interpelacja w sprawie oświetlenia ulicy Deszczowej - rozmiar: 179kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie oświetlenia ulicy Deszczowej - rozmiar: 59kb
10.01.2020 Plik pdf  Interpelacja w sprawie rozwiązania problemów z wykonaniem i utrzymaniem drogi prowadzącej do domów nr 20 - 80 przy ul. Leszczyki - rozmiar: 231kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie rozwiązania problemów z wykonaniem i utrzymaniem drogi prowadzącej do domów nr 20 - 80 przy ul. Leszczyki - rozmiar: 44kb
10.01.2020 Plik pdf  Interpelacja w sprawie statusu lokali gminnych w budynku przy ulicy Warszawskiej - rozmiar: 83kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie statusu lokali gminnych w budynku przy ulicy Warszawskiej - rozmiar: 42kb
29.11.2019 Plik pdf  Interpelacja w sprawie zakupu dysków dla komputerów w Szkole Podstawowej Nr 21 - rozmiar: 206kb Plik pdf  Odpowiedź na inyerpelację w sprawie zakupu dysków dla komputerów w Szkole Podstawowej Nr 21 - rozmiar: 38kb
29.11.2019 Plik pdf  Interpelacja w sprawie zainstalowania monitoringu wizyjnego obejmującego plac zabaw przy ul. Okrzei - rozmiar: 203kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie zainstalowania monitoringu wizyjnego obejmującego plac zabaw przy ul. Okrzei - rozmiar: 39kb
08.11.2019 Plik pdf  Interpelacja w sprawie zabezpieczenia dostępu do ruin willi przy ul. Śląskiej - rozmiar: 116kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie zabezpieczenia dostępu do ruin willi przy ul. Śląskiej - rozmiar: 56kb
08.11.2019 Plik pdf  Interpelacja w sprawie ograniczenia prędkości jazdy aut na ulicy Wiczlińskiej przy przystanku Śliska - rozmiar: 569kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie ograniczenia prędkości jazdy aut na ulicy Wiczlińskiej przy przystanku Śliska - rozmiar: 57kb
08.11.2019 Plik pdf  Interpelacja w sprawie problemów z nawierzchnią i oświetleniem drogi dojazdowej do działki przy ul. Morskiej - rozmiar: 142kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie problemów z nawierzchnią i oświetleniem drogi dojazdowej do działki przy ul. Morskiej - rozmiar: 55kb
08.11.2019 Plik pdf  Interpelacja w sprawie braku przejścia dla pieszych przez ul. Pomorską przy przychodni zdrowia - rozmiar: 93kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie braku przejścia dla pieszych przez ul. Pomorską przy przychodni zdrowia - rozmiar: 41kb
08.11.2019 Plik pdf  Interpelacja w sprawie chodnika przy ul. Bpa Pelczara - rozmiar: 189kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie chodnika przy ul. Bpa Pelczara - rozmiar: 64kb
08.11.2019 Plik pdf  Interpelacja w sprawie niedzielnych kursów linii 204 - rozmiar: 216kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie niedzielnych kursów linii 204 - rozmiar: 72kb
08.11.2019 Plik pdf  Interpelacja w sprawie lokalizacji biblioteki na Witominie - rozmiar: 724kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie lokalizacji biblioteki na Witominie - rozmiar: 115kb
08.11.2019 Plik pdf  Interpelacja w sprawie korespondencji dot. funkcjonowania chłodni do przechowywania zwłok przy ul. Witomińskiej - rozmiar: 195kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie korespondencji dot. funkcjonowania chłodni do przechowywania zwłok przy ul. Witomińskiej - rozmiar: 115kb
24.10.2019 Plik pdf  Interpelacja w sprawie usterek po wymianie stolarki okiennej i balkonowej w budynku przy ul. Chwarznieńskiej - rozmiar: 231kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie usterek po wymianie stolarki okiennej i balkonowej w budynku przy ul. Chwarznieńskiej - rozmiar: 56kb
10.09.2019 Plik pdf  Interpelacja w sprawie warunków funkcjonowania chłodni do przechowywania zwłok zmarłych, usytuowanej przy ul. Witomińskiej 42 - rozmiar: 315kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie warunków funkcjonowania chłodni do przechowywania zwłok zmarłych, usytuowanej przy ul. Witomińskiej 42 - rozmiar: 78kb
10.09.2019 Plik pdf  Interpelacja w sprawie zmiany stawek czynszu dzierżawnego na obszarze Gminy Miasta Gdyni - rozmiar: 397kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie zmiany stawek czynszu dzierżawnego na obszarze Gminy Miasta Gdyni - rozmiar: 99kb
08.08.2019 Plik pdf  Interpelacja w sprawie uwzględnienia postulatów mieszkańców w projekcie Studium uawrunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdyni - rozmiar: 1104kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie uwzględnienia postulatów mieszkańców w projekcie Studium uawrunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdyni - rozmiar: 148kb
02.08.2019 Plik pdf  Interpelacja w sprawie przewidywanej wycinki kasztanowców przy ulicach NIskiej i Bohaterów Getta Warszawskiego - rozmiar: 331kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie przewidywanej wycinki kasztanowców przy ulicach NIskiej i Bohaterów Getta Warszawskiego - rozmiar: 57kb
26.07.2019 Plik pdf  Interpelacja w sprawie stanu urządzeń na placu zabaw przy ul. Okrzei - rozmiar: 194kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie stanu urządzeń na placu zabaw przy ul. Okrzei - rozmiar: 66kb
26.07.2019 Plik pdf  Interpelacja w sprawie dalszych planów przebudowy ulic Rolniczej i Chwarznieńskiej w związku z zapowiedzianą budową Obwodnicy Witomina - rozmiar: 296kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie dalszych planów przebudowy ulic Rolniczej i Chwarznieńskiej w związku z zapowiedzianą budową Obwodnicy Witomina - rozmiar: 50kb
26.07.2019 Plik pdf  Interpelacja w w sprawie budowy, przebudowy i remontu dróg w Gminie Miasta Gdyni ze środków Funduszu Dróg Samorządowych - rozmiar: 342kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w w sprawie budowy, przebudowy i remontu dróg w Gminie Miasta Gdyni ze środków Funduszu Dróg Samorządowych - rozmiar: 136kb
26.07.2019 Plik pdf  Interpelacja w sprawie sfinansowania budowy obwodnicy Witomina - rozmiar: 167kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie sfinansowania budowy obwodnicy Witomina - rozmiar: 40kb
26.07.2019 Plik pdf  Interpelacja w sprawie usytuowania znaków drogowych w centrum Gdyni - rozmiar: 812kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie usytuowania znaków drogowych w centrum Gdyni - rozmiar: 144kb
26.07.2019 Plik pdf  Interpelacja w sprawie ograniczenia parkowania pojazdów na chodniku przy ulicy Nowogrodzkiej - rozmiar: 203kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w ograniczenia parkowania pojazdów na chodniku przy ulicy Nowogrodzkiej - rozmiar: 37kb
26.07.2019 Plik pdf  Interpelacja w sprawie częściowego przywrócenia przystanku Wiczlino Działki I w kierunku centrum miasta dla części kursów linii 147 - rozmiar: 1246kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie częściowego przywrócenia przystanku Wiczlino Działki I w kierunku centrum miasta dla części kursów linii 147 - rozmiar: 87kb
26.07.2019 Plik pdf  Interpelacja w sprawie oznakowania i zabezpieczenia opaski parkingowej przy ulicy Poznańskiej - rozmiar: 1580kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie oznakowania i zabezpieczenia opaski parkingowej przy ulicy Poznańskiej - rozmiar: 80kb
26.07.2019 Plik pdf  Interpelacja w sprawie przyspieszenia realizacji wyroku sądowego w dotyczącego wynajęcia lokalu socjalnego - rozmiar: 107kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie przyspieszenia realizacji wyroku sądowego w dotyczącego wynajęcia lokalu socjalnego - rozmiar: 136kb
26.07.2019 Plik pdf  Interpelacja w sprawie braku informacji o zabudowie mieszkaniowej dotyczącej Gdyni - rozmiar: 360kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie braku informacji o zabudowie mieszkaniowej dotyczącej Gdyni - rozmiar: 126kb
26.07.2019 Plik pdf  Interpelacja w sprawie źle oznakowanego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych przed budynkiem TBS przy ulicy Dembińskiego 21 - rozmiar: 2650kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie źle oznakowanego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych przed budynkiem TBS przy ulicy Dembińskiego 21 - rozmiar: 120kb
26.07.2019 Plik pdf  Interpelacja w sprawie zaopatrzenia w wodę mieszkańców ulicy Suchej - rozmiar: 124kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie zaopatrzenia w wodę mieszkańców ulicy Suchej - rozmiar: 135kb
07.06.2019 Plik pdf  Interpelacja w sprawie objęcia monitoringiem wizyjnym placu zabaw przy ul. Okrzei - rozmiar: 232kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie objęcia monitoringiem wizyjnym placu zabaw przy ul. Okrzei - rozmiar: 64kb
05.06.2019 Plik pdf  Interpelacja w sprawie możliwości wykonania windy przy wejściu do tunelu Dworca Głównego PKP od ulicy Morskiej - rozmiar: 205kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie możliwości wykonania windy przy wejściu do tunelu Dworca Głównego PKP od ulicy Morskiej - rozmiar: 48kb
05.06.2019 Plik pdf  Interpelacja w sprawie potrzeby wykonania windy komunikującej stację SKM - rozmiar: 264kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie potrzeby wykonania windy komunikującej stację SKM - rozmiar: 50kb
05.06.2019 Plik pdf  Interpelacja w sprawie zorganizowania filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w dzielnicy Chwarzno-Wiczlino - rozmiar: 173kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie zorganizowania filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w dzielnicy Chwarzno-Wiczlino - rozmiar: 71kb
05.06.2019 Plik pdf  Interpelacja w sprawie możliwości wykonania przejścia dla pieszych od stacji SKM Gdynia Grabówek w kierunku dyskontu Lidl - rozmiar: 242kb Plik pdf  odpowiedź na interpelację w sprawie możliwości wykonania przejścia dla pieszych od stacji SKM Gdynia Grabówek w kierunku dyskontu Lidl - rozmiar: 46kb
05.06.2019 Plik pdf  Interpelacja w sprawie możliwości wykonania oświetlenia przejścia dla pieszych pod Estakadą Kwiatkowskiego - rozmiar: 210kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie możliwości wykonania oświetlenia przejścia dla pieszych pod Estakadą Kwiatkowskiego - rozmiar: 43kb
05.06.2019 Plik pdf  Interpelacja w sprawie możliwości zmiany terminu rozstrzygnięcia corocznego konkursu Gdynia w kwiatach - rozmiar: 209kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie możliwości zmiany terminu rozstrzygnięcia corocznego konkursu Gdynia w kwiatach - rozmiar: 63kb
24.04.2019 Plik pdf  Interpelacja w sprawie przejścia dla pieszych przez ulicę Morską, usytuowanego przed granicą miast Gdyni i Rumi - rozmiar: 203kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie przejścia dla pieszych przez ulicę Morską, usytuowanego przed granicą miast Gdyni i Rumi - rozmiar: 145kb
23.04.2019 Plik pdf  Interpelacja w sprawie uszkodzonego chodnika przy ul. Ceynowy w Gdyni - rozmiar: 966kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie uszkodzonego chodnika przy ul. Ceynowy w Gdyni - rozmiar: 44kb
10.04.2019 Plik pdf  Interpelacja w sprawie realizacji przejścia dla pieszych przy Placu Neptuna - rozmiar: 201kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie realizacji przejścia dla pieszych przy Placu Neptuna - rozmiar: 37kb
10.04.2019 Plik pdf  Interpelacja w sprawie zamontowania progów zwalniających w ulicy Beniowskiego - rozmiar: 197kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie zamontowania progów zwalniających w ulicy Beniowskiego - rozmiar: 69kb
10.04.2019 Plik pdf  Interpelacja w sprawie usytuowania dodatkowych miejsc parkingowych w ramach przebudowy ulicy Hodowlanej - rozmiar: 258kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie usytuowania dodatkowych miejsc parkingowych w ramach przebudowy ulicy Hodowlanej - rozmiar: 44kb
10.04.2019 Plik pdf  Interpelacja w sprawie zmian organizacji ruchu na ulicach Kapitańskiej i Beniowskaiego w Gdyni - rozmiar: 198kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie zmian organizacji ruchu na ulicach Kapitańskiej i Beniowskiego - rozmiar: 89kb
10.04.2019 Plik pdf  Interpelacja w sprawie pustostanów w budynku przy ul. Rolniczej - rozmiar: 87kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie pustostanów w budynku przy ul. Rolniczej - rozmiar: 83kb
10.04.2019 Plik pdf  Interpelacja w sprawie wiaty przystankowej przy ul. Wiczlińskiej - rozmiar: 201kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie wiaty przystankowej przy ul. Wiczlińskiej - rozmiar: 72kb
15.03.2019 Plik pdf  Interpelacja w sprawie zamontowania barierki przy schodach prowadzących do budynku Warszawska 80 i naprawy chodnika - rozmiar: 902kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie zamontowania barierki przy scodach prowadzących do budynku Warszawska 80 i naprawy chodnika - rozmiar: 38kb
12.03.2019 Plik pdf  Interpelacja w sprawie usunięcia usterek po przeprpwadzonych robotach remontowych w budynku przy ul. Chwarznieńskiej - rozmiar: 106kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie usterek po przeprowadzonych robotach remontowych w budynku przy ul. Chwarznieńskiej - rozmiar: 61kb
12.03.2019 Plik pdf  Interpelacja w sprawie wykonania naprawy wjazdu do Biura Strefy Płatnego Parkowania przy ul. Białostockiej 3 - rozmiar: 1544kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie wykonania naprawy wjazdu do Biura Strefy Płatnego Parkowania przy ul. Białostockiej 3 - rozmiar: 59kb
12.03.2019 Plik pdf  Interpelacja w sprawie realizacji przejścia dla pieszych przez ulicę Chwarznieńską przy ulicy Sosnowej - rozmiar: 196kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie realizacji przejścia dla pieszych przez ulicę Chwarznieńską przy ulicy Sosnowej - rozmiar: 41kb
12.03.2019 Plik pdf  Interpelacja w sprawie remontu ciągu pieszego na zapleczu garaży pomiędzy ulicami Białostocką i Nowogrodzką - rozmiar: 1637kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie remontu ciągu pieszego na zapleczu garaży pomiędzy ulicami Białostocką i Nowogrodzką - rozmiar: 58kb
12.03.2019 Plik pdf  Interpelacja w sprawie wykonania chodnika przy ul. Chwarznieńskiej od ronda za marketem Biedronka w kierunku Dębowej Góry - rozmiar: 344kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie wykonania chodnika przy ulicy Chwarznieńskiej od ronda za marketem Biedronka w kierunku Dębowej Góry - rozmiar: 317kb
12.03.2019 Plik pdf  Interpelacja w sprawie montażu progów zwalniających w ulicy Deszczowej - rozmiar: 207kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelacje w sprawie progów zwalniających w ulicy Deszczowej - rozmiar: 40kb
12.03.2019 Plik pdf  Interpelacja w sprawie zainstalowania oświetlenia przy ulicy Śląskiej obok przejścia do ulicy Warszawskiej w kierunku przychodni zdrowia - rozmiar: 1527kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie zainstalowania oświetlenia przy ulicy Śląskiej obok przejścia do ulicy Warszawskiej w kierunku przychodni zdrowia - rozmiar: 50kb
12.03.2019 Plik pdf  Interpelacja w sprawie trawnika na placu zabaw przy ulicy Narcyzowej - rozmiar: 273kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelacje w sprawie trawnika na placu zabaw przy ulicy Narcyzowej - rozmiar: 77kb
12.03.2019 Plik pdf  Interpelacja w sprawie przyspieszenia wykonania miejsca postojowego przy ulicy Warszawskiej 66 obok zakładu szklarskiego - rozmiar: 184kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie przyspieszenia wykonania miejsca postojowego przy ulicy Warszawskiej 66 obok zakładu szklarskiego - rozmiar: 32kb
12.03.2019 Plik pdf  Interpelacja w sprawie drogi dojazdowej do posesji położonych przy ulicy Wiczlinskiej 117 - rozmiar: 230kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie drogi dojazdowej do posesji położonych przy ulicy Wiczlińskiej 117 - rozmiar: 107kb
27.12.2018 Plik pdf  Interpelacja w sprawie wykonania progu zwalniającego w ulicy Śliskiej - rozmiar: 325kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie wykonania progu zwalniającego w ulicy Śliskiej - rozmiar: 41kb
27.12.2018 Plik pdf  Interpelacja w sprawie wykonania dodatkowych miejsc parkingowych przy ulicy Hodowlanej - rozmiar: 993kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie wykonania dodatkowych miejsc parkingowych przy ulicy Hodowlanej - rozmiar: 85kb
30.11.2018 Plik pdf  W sprawie wprowadzenia możliwości bezpłatnego uczestnictwa gdynian w miejskich zawodach sportowych Nordic Walking w ramach uprawnień z Karty Mieszkańca Gdyni - rozmiar: 270kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie wprowadzenia możliwości bezpłatnego uczestnictwa gdynian w miejskich zawodach sportowych Nordic Walking w ramach uprawnień z Karty Mieszkańca Gdyni - rozmiar: 58kb
28.11.2018 Plik pdf  W sprawie zdewastowania schodów przy ul. Pogodnej - rozmiar: 4993kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie zdewastowania schodów przy ul. Pogodnej - rozmiar: 40kb
20.11.2018 Plik pdf  W sprawie lamp oświetleniowych przy wejściach do budynków przy ul. Chwarznieńskiej 6 i 8 - rozmiar: 335kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie lamp oświetleniowych przy wejściach do budynków przy ul. Chwarznieńskiej 6 i 8 - rozmiar: 45kb
20.11.2018 Plik pdf  W sprawie zabezpieczenia zlikwidowanego przejścia dla pieszych przez ul. Wiczlińską - rozmiar: 1500kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie zabezpieczenia zlikwidowanego przejścia dla pieszych przez ul. Wiczlińską - rozmiar: 258kb

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Dorota Nelke
Data wytworzenia informacji: 17.03.2020
Data udostępnienia informacji: 17.03.2020