Stolarczyk Paweł

Nr telefonu: dostępny w Biurze Rady Miasta
E-mail: p.stolarczyk@gdynia.pl
Dyżury:
  • w 2. wtorek miesiąca stały dyżur w godz. 17:00 - 18:00 w Radzie Dzielnicy Działki Leśne 
  • 1. wtorek miesiąca dyżur w godz. 17:00 - 18:00 w Radzie Dzielnicy Witomino po wcześniejszym zgłoszeniu się mieszkańców do Rady Dzielnicy w tygodniu poprzedzającym dyżur - tel. (58) 624 75 55 czynny w poniedziałek lub środę w godz. 10:00 - 14:00 albo we wtorek lub czwartek w godz. 16:00 - 19:00
Komisje: Komisja Gospodarki Komunalnej (członek)
Komisja Planowania Przestrzennego i Strategii (członek)
Okręg wyborczy: Okręg nr 3 (Chwarzno-Wiczlino, Działki Leśne, Grabówek, Leszczynki, Witomino)
Pozostałe funkcje: Przewodniczacy Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości

Mgr prawa i mgr politologii - absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, ukończył studia podyplomowe na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, studia podyplomowe historii na Uniwersytecie Gdańskim oraz Master Business Administration (Collegium Humanum - Szkoła Główna Menadżerska). Autor publikacji z prawa konstytucyjnego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Zawodowo związany ze spółdzielczością mieszkaniową.

Od 2006 r. radny miasta Gdyni (z Prawa i Sprawiedliwości), zainicjował liczenie strat wojennych w Gdyni i doprowadził jako przewodniczący „Społecznego Komitetu Budowy Tablicy Pamiątkowej Janka Wiśniewskiego" do wykonania tablicy z nazwiskami pomordowanych przy gdyńskim Pomniku Ofiar Grudnia 1970, honorowy członek Polskiego Stowarzyszenia Rodzice Przeciw Dyskryminacji Dzieci w Niemczech t. z.

Odznaczony w 2021 roku Krzyżem "Semper Fidelis" przez Związek Solidarność Polskich Kombatantów.

Załączniki do interpelacji opublikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej w dziale 
Samorząd / Rada Miasta / Interpelacje i zapytania / VIII kadencja /  2023


Interpelacje:

Data interpelacji Przedmiot interpelacji Odpowiedź na interpelację
13.09.2023 Plik pdf  Interpelacja w sprawie harmonogramu robót planowanych etapów trwającej przebudowy ulicy Chwarznieńskiej - rozmiar: 168kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie harmonogramu robót planowanych etapów trwającej przebudowy - rozmiar: 178kb
13.09.2023 Plik pdf  Interpelacja w sprawie sygnalizacji świetlnej przy planowanym przejściu dla pieszych przez ulicę Chwarznieńską obok Spółdzielni Mieszkaniowej SENIOR - rozmiar: 198kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie sygnalizacji świetlnej przy planowanym przejściu dla pieszych przez ulicę Chwarznieńską obok Spółdzielni Mieszkaniowej SENIOR - rozmiar: 162kb
13.09.2023 Plik pdf  Interpelacja w sprawie budowy progu zwalniającego oraz wykonania miejsc parkingowych przy ulicy Strażackiej 3, 5, 7 - rozmiar: 407kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie budowy progu zwalniającego oraz wykonania miejsc parkingowych przy ulicy Strażackiej 3, 5, 7 - rozmiar: 339kb
03.08.2023 Plik pdf  Interpelacja w sprawie przycięcia lipy przy ulicy Komandorskiej 46 - rozmiar: 145kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie przycięcia lipy przy ulicy Komandorskiej 46 - rozmiar: 39kb
03.08.2023 Plik pdf  Interpelacja w sprawie zdewastowanego przejścia pod torami pomiędzy ulicą Śląską i Władysława IV - rozmiar: 158kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie zdewastowanego przejścia pod torami pomiędzy ulicą Śląską i Władysława IV - rozmiar: 42kb
03.08.2023 Plik pdf  Interpelacja w sprawie pozostawienia przystanku i przywrócenia przejścia dla pieszych przy ulicy Chwarznieńskiej obok Spółdzielni Mieszkaniowej SENIOR - rozmiar: 204kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie pozostawienia przystanku i przywrócenia przejścia dla pieszych przy ulicy Chwarznieńskiej obok Spółdzielni Mieszkaniowej SENIOR - rozmiar: 45kb
03.08.2023 Plik pdf  Interpelacja w sprawie likwidacji wysepki chodnikowej i wykonania klombu przy ulicy Przybyszewskiego - rozmiar: 2130kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie likwidacji wysepki chodnikowej i wykonania klombu przy ulicy Przybyszewskiego - rozmiar: 46kb
12.06.2023 Plik pdf  Interpelacja w sprawie likwidacji miejsc parkingowych i przejazdu od ulicy Nauczycielskiej do ulicy Widnej - rozmiar: 1384kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie likwidacji miejsc parkingowych i przejazdu od ulicy Nauczycielskiej do ulicy Widnej - rozmiar: 90kb
12.06.2023 Plik pdf  Interpelacja w sprawie usunięcia dużej folii wiszącej na drzewie przy ulicy Opata Hackiego - rozmiar: 235kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie usunięcia dużej folii wiszącej na drzewie przy ulicy Opata Hackiego - rozmiar: 48kb
31.05.2023 Plik pdf  Interpelacja w sprawie zamontowania progów zwalniających przy skrzyżowaniu ulic Grabowo i Komandorskiej - rozmiar: 194kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie zamontowania progów zwalniających przy skrzyżowaniu ulic Grabowo i Komandorskiej - rozmiar: 65kb
31.05.2023 Plik pdf  Interpelacja w sprawie rezygnacji z wytyczenia bus-pasa po przebudowie ulicy Chwarznieńskiej - rozmiar: 214kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie rezygnacji z wytyczenia bus-pasa po przebudowie ulicy Chwarznieńskiej - rozmiar: 69kb
31.05.2023 Plik pdf  Interpelacja w sprawie zamontowania lustra przy ulicy Widnej - rozmiar: 187kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie zamontowania lustra przy ulicy Widnej - rozmiar: 57kb
13.04.2023 Plik pdf  Interpelacja w sprawie wznowienia postępowania dot. budowy dźwigu osobowego w budynku przy ul. Świętojańskiej - rozmiar: 194kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie wznowienia postępowania dot. budowy dźwigu osobowego w budynku przy ul. Świętojańskiej - rozmiar: 130kb
12.04.2023 Plik pdf  Interpelacja w sprawie liczby ludności i osób uprawnionych do głosowania w wyborach do Rady Miasta Gdyni - rozmiar: 168kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie liczby ludności i osób uprawnionych do głosowania w wyborach do Rady Miasta Gdyni - rozmiar: 63kb
12.04.2023 Plik pdf  Interpelacja w sprawie objęcia monitoringiem wizyjnym ulicy Uczniowskiej - rozmiar: 184kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie objęcia monitoringiem wizyjnym ulicy Uczniowskiej - rozmiar: 68kb
12.04.2023 Plik pdf  Interpelacja w sprawie planowanego oświetlenia ulicy Ramułta pod Estakadą Kwiatkowskiego - rozmiar: 193kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie planowanego oświetlenia ulicy Ramułta pod Estakadą Kwiatkowskiego - rozmiar: 154kb
12.04.2023 Plik pdf  Interpelacja w sprawie łamania zakazu zatrzymywania się przy ulicy Widnej - rozmiar: 207kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie łamania zakazu zatrzymywania się przy ulicy Widnej - rozmiar: 45kb
12.04.2023 Plik pdf  Interpelacja w sprawie oświetlenia ulicznego przy barakach mieszkalnych na ulicy Chwarznieńskiej - rozmiar: 73kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie oświetlenia ulicznego przy barakach mieszkalnych na ulicy Chwarznieńskiej - rozmiar: 68kb
12.04.2023 Plik pdf  Interpelacja w sprawie uszkadzanych słupków przy miejscach parkingowych na ulicy Mireckiego - rozmiar: 196kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie uszkadzanych słupków przy miejscach parkingowych na ulicy Mireckiego - rozmiar: 53kb
12.04.2023 Plik pdf  Interpelacja w sprawie prowadzenia agitacji politycznej z wykorzystaniem mienia komunalnego - rozmiar: 334kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie prowadzenia agitacji politycznej z wykorzystaniem mienia komunalnego - rozmiar: 87kb
22.02.2023 Plik pdf  Interpelacja w sprawie stanu budynków komunalnych przy ul. Chwarznieńskiej 6 i 8 - rozmiar: 3136kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie stanu budynków komunalnych przy ul. Chwarznieńskiej 6 i 8 - rozmiar: 417kb
17.02.2023 Plik pdf  Interpelacja w sprawie naprawy nawierzchni ulicy Aresa - rozmiar: 142kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie naprawy nawierzchni ulicy Aresa - rozmiar: 42kb
17.02.2023 Plik pdf  Interpelacja w sprawie zlikwidowanych miejsc postojowych przy ul. Kołłątaja przy przystanku autobusowym za Urzędem Pracy - rozmiar: 166kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie zlikwidowanych miejsc postojowych przy ul. Kołłątaja przy przystanku autobusowym za Urzędem Pracy - rozmiar: 68kb
16.02.2023 Plik pdf  Interpelacja w sprawie poprawy organizacji ruchu drogowego u zbiegu ulic Szczecińskiej i Tatrzańskiej - rozmiar: 4492kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie poprawy organizacji ruchu drogowego u zbiegu ulic Szczecińskiej i Tatrzańskiej - rozmiar: 59kb
16.02.2023 Plik pdf  Interpelacja w sprawie zdewastowanego budynku komunalnego przy ul. Chwarznieńskiej 10-12 - rozmiar: 133kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie zdewastowanego budynku komunalnego przy ul. Chwarznieńskiej 10-12 - rozmiar: 79kb
16.02.2023 Plik pdf  Interpelacja w sprawie naprawy nawierzchni jezdni przed blokiem mieszkalnym przy ulicy Dantyszka 13 - rozmiar: 140kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie naprawy nawierzchni jezdni przed blokiem mieszkalnym przy ulicy Dantyszka 13 - rozmiar: 36kb
16.02.2023 Plik pdf  Interpelacja w sprawie nieczynnej windy przy kładce nad ulicą Chwarznieńską - rozmiar: 214kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie nieczynnej windy przy kładce nad ulicą Chwarznieńską - rozmiar: 51kb
16.02.2023 Plik pdf  Interpelacja w sprawie zamontowania wiaty przystankowej przy przystanku autobusowym Działki Leśne - Sztumska 01 - rozmiar: 156kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie zamontowania wiaty przystankowej przy przystanku autobusowym Działki Leśne - Sztumska 01 - rozmiar: 56kb
16.02.2023 Plik pdf  Interpelacja w sprawie wybudowania przejścia dla pieszych przez ulicę Morską przy skrzyżowaniu z ulicą Komierowskiego - rozmiar: 206kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie wybudowania przejścia dla pieszych przez ulicę Morską przy skrzyżowaniu z ulicą Komierowskiego - rozmiar: 46kb
16.02.2023 Plik pdf  Interpelacja w sprawie poprawy sygnalizacji świetlnej przejścia dla pieszych przez ulicę Chwarznieńską przy skrzyżowaniu z ulicą Hodowlaną - rozmiar: 212kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie poprawy sygnalizacji świetlnej przejścia dla pieszych przez ulicę Chwarznieńską przy skrzyżowaniu z ulicą Hodowlaną - rozmiar: 130kb
16.02.2023 Plik pdf  Interpelacja w sprawie oświetlenia Parku Zielone Leszczynki - rozmiar: 159kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie oświetlenia Parku Zielone Leszczynki - rozmiar: 54kb
16.02.2023 Plik pdf  Interpelacja w sprawie finansowania przez Gminę Miasta Gdyni zajęć Uniwersytetu Trzeciego Wieku - rozmiar: 179kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie finansowania przez Gminę Miasta Gdyni zajęć Uniwersytetu Trzeciego Wieku - rozmiar: 54kb
16.02.2023 Plik pdf  Interpelacja w sprawie monitoringu wizyjnego budynków komunalnych przy ul. Okrzei 22 i 24 - rozmiar: 148kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie monitoringu wizyjnego budynków komunalnych przy ul. Okrzei 22 i 24 - rozmiar: 68kb
16.02.2023 Plik pdf  Interpelacja w sprawie zasad parkowania w miejscach oznaczonych jako koperty dla pojazdów dostawczych - rozmiar: 239kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie zasad parkowania w miejscach oznaczonych jako koperty dla pojazdów dostawczych - rozmiar: 140kb
03.11.2022 Plik pdf  Interpelacja w sprawie wykluczenia cyfrowego mieszkańców Gdyni przy składaniu wniosków o dotację na zakup rowerów elektrycznych - rozmiar: 1184kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie wykluczenia cyfrowego mieszkańców Gdyni przy składaniu wniosków o dotację na zakup rowerów elektrycznych - rozmiar: 174kb
03.11.2022 Plik pdf  Interpelacja w sprawie nieprawidłowego parkowania samochodów przy ul. PCK - rozmiar: 203kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie nieprawidłowego parkowania samochodów przy ul. PCK - rozmiar: 41kb
21.10.2022 Plik pdf  Interpelacja w sprawie likwidacji miejsc parkingowych przy gdyńskiej Hali Targowej - rozmiar: 2973kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie likwidacji miejsc parkingowych przy gdyńskiej Hali Targowej - rozmiar: 56kb
21.06.2022 Plik pdf  Interpelacja w sprawie naprawy jezdni ulicy Morskiej między przystankiem przy ul. Bpa Okoniewskiego i ul. Warszawską - rozmiar: 178kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie naprawy jezdni ulicy Morskiej między przystankiem przy ul. Bpa Okoniewskiego i ul. Warszawską - rozmiar: 35kb
17.05.2022 Plik pdf  Interpelacja w sprawie stanu prawnego i technicznego budynku przy ul. Łąkowej 8 - rozmiar: 225kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie stanu prawnego i technicznego budynku przy ul. Łąkowej 8 - rozmiar: 136kb
17.05.2022 Plik pdf  Interpelacja w sprawie wybudowania ciągu pieszego łączącego skrzyżowanie ulic Kalksztajnów i Okrzei z przebudowaną stacją SKM Gdynia - Grabówek - rozmiar: 287kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie wybudowania ciągu pieszego łączącego skrzyżowanie ulic Kalksztajnów i Okrzei z przebudowaną stacją SKM Gdynia - Grabówek - rozmiar: 55kb
17.05.2022 Plik pdf  Interpelacja w sprawie braku nawierzchni ulicy Droga Mleczna - rozmiar: 1359kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie braku nawierzchni ulicy Droga Mleczna - rozmiar: 80kb
17.05.2022 Plik pdf  Interpelacja w sprawie estetyki otoczenia przy przystanku autobusowym Gdynia Dworzec Gł. PKP - Wolności 01 - rozmiar: 3006kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie estetyki otoczenia przy przystanku autobusowym Gdynia Dworzec Gł. PKP - Wolności 01 - rozmiar: 52kb
05.05.2022 Plik pdf  Interpelacja w sprawie zamontowania platformy dla osób niepełnosprawnych przy schodach na ulicy Niskiej - rozmiar: 184kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie zamontowania platformy dla osób niepełnosprawnych przy schodach na ulicy Niskiej - rozmiar: 40kb
05.05.2022 Plik pdf  Interpelacja w sprawie wyjaśnienia lokalizacji przebiegu i funkcji buspasa dofinansowanego z Programu Polski Ład - rozmiar: 261kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie wyjaśnienia lokalizacji przebiegu i funkcji buspasa dofinansowanego z Programu Polski Ład - rozmiar: 45kb
05.05.2022 Plik pdf  Interpelacja w sprawie sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych obok skrzyżowania ulic Wiczlińskiej i Chwarznieńskiej - rozmiar: 185kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych obok skrzyżowania ulic Wiczlińskiej i Chwarznieńskiej - rozmiar: 55kb
05.05.2022 Plik pdf  Interpelacja w sprawie schronów dla ludności cywilnej w przypadku działań wojennych - rozmiar: 194kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie schronów dla ludności cywilnej w przypadku działań wojennych - rozmiar: 132kb
05.05.2022 Plik pdf  Interpelacja w sprawie kryterium wieku w procedurze naboru do przedszkoli w Gdyni - rozmiar: 287kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie kryterium wieku w procedurze naboru do przedszkoli w Gdyni - rozmiar: 105kb
05.05.2022 Plik pdf  Interpelacja w sprawie naprawy zniszczonej nawierzchni ulic Stawnej i Pasiecznej - rozmiar: 2946kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie naprawy zniszczonej nawierzchni ulic Stawnej i Pasiecznej - rozmiar: 44kb
21.02.2022 Plik pdf  Interpelacja w sprawie wydania odmiennych decyzji dotyczących budowy budynków wielorodzinnych przy ul. Hodowlanej i Pionierów - rozmiar: 643kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie wydania odmiennych decyzji dotyczących budowy budynków wielorodzinnych przy ul. Hodowlanej i Pionierów - rozmiar: 130kb
21.02.2022 Plik pdf  Interpelacja w sprawie udostępnienia dokumentacji rozbudowy ulicy Chwarznieńskiej i Rolniczej złożonej w 2021 roku do wniosku o dofinansowanie z rządowego Programu Inwestycji Strategicznych - rozmiar: 182kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie udostępnienia dokumentacji rozbudowy ulicy Chwarznieńskiej i Rolniczej złożonej w 2021 roku do wniosku o dofinansowanie z rządowego Programu Inwestycji Strategicznych - rozmiar: 83kb
21.02.2022 Plik pdf  Interpelacja w sprawie problemów z parkowaniem pojazdów przy ulicy Falistej - rozmiar: 216kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie problemów z parkowaniem pojazdów przy ulicy Falistej - rozmiar: 51kb
21.02.2022 Plik pdf  Interpelacja w sprawie komunikacji po przebudowie ul. Hodowlanej w przypadku wybudowania nowych budynków - rozmiar: 252kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie komunikacji po przebudowie ul. Hodowlanej w przypadku wybudowania nowych budynków - rozmiar: 85kb
25.11.2021 Plik pdf  Interpelacja w sprawie wytyczenia bus-pasa w dokumentacji przebudowy ulicy Chwarznieńskiej - rozmiar: 322kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie wytyczenia bus-pasa w dokumentacji przebudowy ulicy Chwarznieńskiej - rozmiar: 33kb
17.11.2021 Plik pdf  Interpelacja w sprawie planów wybudowania ulicy Jana Nowaka Jeziorańskiego na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego Zielone w Gdyni Wiczlinie - rozmiar: 252kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie planów wybudowania ulicy Jana Nowaka Jeziorańskiego na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego Zielone w Gdyni Wiczlinie - rozmiar: 84kb
03.11.2021 Plik pdf  Interpelacja w sprawie zabezpieczenia dostępu do zbiornika retencyjnego przy ulicy II Morskiego Pułku Strzelców - rozmiar: 1089kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie zabezpieczenia dostępu do zbiornika retencyjnego przy ulicy II Morskiego Pułku Strzelców - rozmiar: 52kb
03.11.2021 Plik pdf  Interpelacja w sprawie zmniejszonych usług Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - rozmiar: 189kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie zmniejszonych usług Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - rozmiar: 40kb
03.11.2021 Plik pdf  Interpelacja w sprawie zwiększenia miejsc parkingowych przy chodniku i ulicy Warszawskiej od Przychodni Zdrowia w kierunku ulicy Nowogrodzkiej - rozmiar: 195kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie zwiększenia miejsc parkingowych przy chodniku i ulicy Warszawskiej od Przychodni Zdrowia w kierunku ulicy Nowogrodzkiej - rozmiar: 59kb
03.11.2021 Plik pdf  Interpelacja w sprawie oddania do użytku zatoki autobusowej na ulicy Płk. Dąbka przy przystanku Benisławskiego w kierunku ulicy Zielonej - rozmiar: 178kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie oddania do użytku zatoki autobusowej na ulicy Płk. Dąbka przy przystanku Benisławskiego w kierunku ulicy Zielonej - rozmiar: 65kb
03.11.2021 Plik pdf  Interpelacja w sprawie ustawienia stojaka na hulajnogi przy ul. Warszawskiej w pobliżu przystanku Witomińska - rozmiar: 195kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie ustawienia stojaka na hulajnogi przy ul. Warszawskiej w pobliżu przystanku Witomińska - rozmiar: 114kb
03.11.2021 Plik pdf  Interpelacja w sprawie zamontowania wiaty przystankowej z ławką dla pasażerów na przystanku autobusowym Nauczycielska - w stronę centrum miasta - rozmiar: 222kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie zamontowania wiaty przystankowej z ławką dla pasażerów na przystanku autobusowym Nauczycielska - w stronę centrum miasta - rozmiar: 52kb
03.11.2021 Plik pdf  Interpelacja w sprawie problemów wynikających ze skomunikowania ulicy Denhoffa z ulicą Morską w związku z prowadzoną inwestycją budowlaną - rozmiar: 329kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie problemów wynikających ze skomunikowania ulicy Denhoffa z ulicą Morską w związku z prowadzoną inwestycją budowlaną - rozmiar: 89kb
06.10.2021 Plik pdf  Interpelacja w sprawie statusu gminnych lokali mieszkalnych w budynku przy ulicy Okrzei - rozmiar: 116kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie statusu gminnych lokali mieszkalnych w budynku przy ulicy Okrzei - rozmiar: 105kb
06.10.2021 Plik pdf  Interpelacja w sprawie statusu gminnego lokalu mieszkalnego w budynku przy ulicy Okrzei - rozmiar: 103kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie statusu gminnego lokalu mieszkalnego w budynku przy ulicy Okrzei - rozmiar: 102kb
18.08.2021 Plik pdf  Interpelacja w sprawie uregulowania sytuacji terenowo - prawnej ulicy Joachima Lelewela - rozmiar: 192kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie uregulowania sytuacji terenowo - prawnej ulicy Joachima Lelewela - rozmiar: 54kb
13.08.2021 Plik pdf  Interpelacja w sprawie naprawy chodnika prowadzącego od ulicy Widnej do Pierwszej Społecznej Szkoły Podstawowej - rozmiar: 1485kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie naprawy chodnika prowadzącego od ulicy Widnej do Pierwszej Społecznej Szkoły Podstawowej - rozmiar: 62kb
13.08.2021 Plik pdf  Interpelacja w sprawie utwardzenia ciągu pieszego pomiędzy budynkiem Widna 5 i pawilonem handlowym - rozmiar: 1503kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie utwardzenia ciągu pieszego pomiędzy budynkiem Widna 5 i pawilonem handlowym - rozmiar: 48kb
13.08.2021 Plik pdf  Interpelacja w sprawie zmiany decyzji o trasie sezonowej linii autobusowej do ZOO - rozmiar: 569kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie zmiany decyzji o trasie sezonowej linii autobusowej do ZOO - rozmiar: 58kb
13.08.2021 Plik pdf  Interpelacja w sprawie zmiany statusu przystanku autobusowego Technikum Chłodnicze przy ulicy Dembińskiego - rozmiar: 337kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie zmiany statusu przystanku autobusowego Technikum Chłodnicze przy ulicy Dembińskiego - rozmiar: 54kb
08.06.2021 Plik pdf  Interpelacja w sprawie przerwanej przebudowy skrzyżowania ulic Morskiej i Warszawskiej - rozmiar: 283kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie przerwanej przebudowy skrzyżowania ulic Morskiej i Warszawskiej - rozmiar: 42kb
25.05.2021 Plik pdf  Interpelacja w sprawie rozliczenia kosztów poniesionych przez Gminę Miasta Gdyni na zorganizowanie w 2020 roku uroczystości upamiętniających tragiczne wydarzenia Grudnia 1970 roku - rozmiar: 176kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie rozliczenia kosztów poniesionych przez Gminę Miasta Gdyni na zorganizowanie w 2020 roku uroczystości upamiętniających tragiczne wydarzenia Grudnia 1970 roku - rozmiar: 533kb
25.05.2021 Plik pdf  Interpelacja w sprawie rozdziału funkcji budynku przy ul. Okrzei 6 dla Szkoły Podstawowej Nr 52 i przyszłego Niepublicznego Liceum Mistrzostwa Sportowego - rozmiar: 201kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie rozdziału funkcji budynku przy ul. Okrzei 6 dla Szkoły Podstawowej Nr 52 i przyszłego Niepublicznego Liceum Mistrzostwa Sportowego - rozmiar: 46kb
11.05.2021 Plik pdf  Interpelacja w sprawie nowej Strefy Płatnego Parkowania - rozmiar: 176kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie nowej Strefy Płatnego Parkowania - rozmiar: 1268kb
07.05.2021 Plik pdf  Interpelacja w sprawie skierowania części kursów linii autobusowej 140 do obsługi trasy zlikwidowanej linii 172 - rozmiar: 301kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie skierowania części kursów linii autobusowej 140 do obsługi trasy zlikwidowanej linii 172 - rozmiar: 75kb
04.05.2021 Plik pdf  Interpelacja w sprawie rekrutacji do Szkoły Podstawowej Nr 52 i listu intencyjnego w sprawie powołania innej szkoły niepublicznej w tym samym budynku - rozmiar: 332kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie rekrutacji do Szkoły Podstawowej Nr 52 i listu intencyjnego w sprawie powołania innej szkoły niepublicznej w tym samym budynku - rozmiar: 262kb
21.04.2021 Plik pdf  Interpelacja w sprawie Niepublicznej Szkoły Mistrzostwa Sportowego - rozmiar: 240kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie Niepublicznej Szkoły Mistrzostwa Sportowego - rozmiar: 200kb
21.04.2021 Plik pdf  Interpelacja w sprawie korzystania z części nieruchomości przy ul. Pomorskiej 39/41 przez Stowarzyszenie In Gremio i Społeczne Towarzystwo Oświatowe - rozmiar: 216kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie korzystania z części nieruchomości przy ul. Pomorskiej 39/41 przez Stowarzyszenie In Gremio i Społeczne Towarzystwo Oświatowe - rozmiar: 2497kb
21.04.2021 Plik pdf  Interpelacja w sprawie zorganizowania filii Miejskiej Biblioteki Publicznej - rozmiar: 237kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie zorganizowania filii Miejskiej Biblioteki Publicznej - rozmiar: 65kb
12.04.2021 Plik pdf  Interpelacja w sprawie nawierzchni ulicy Boh. Getta Warszawskiego - rozmiar: 266kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie nawierzchni ulicy Boh. Getta Warszawskiego - rozmiar: 38kb
12.04.2021 Plik pdf  Interpelacja w sprawie planowanych ingerencji w substancję Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego w związku z przyszłą budową Obwodnicy Witomina - rozmiar: 274kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie planowanych ingerencji w substancję Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego w związku z przyszłą budową Obwodnicy Witomina - rozmiar: 49kb
12.04.2021 Plik pdf  Interpelacja w sprawie wprowadzenia ograniczenia prędkości przejazdu ulicą Komandorską w otoczeniu placu zabaw przy ulicy Morskiej 91-93 - rozmiar: 191kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie wprowadzenia ograniczenia prędkości przejazdu ulicą Komandorską w otoczeniu placu zabaw przy ulicy Morskiej 91-93 - rozmiar: 57kb
12.04.2021 Plik pdf  Interpelacja w sprawie przygotowań do powołania Niepublicznej Szkoły Mistrzostwa Sportowego współdzielącej budynek ze Szkołą Podstawową Nr 52 przy ul. Okrzei 6 - rozmiar: 343kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie przygotowań do powołania Niepublicznej Szkoły Mistrzostwa Sportowego współdzielącej budynek ze Szkołą Podstawową Nr 52 przy ul. Okrzei 6 - rozmiar: 1230kb
29.03.2021 Plik pdf  Interpelacja w sprawie zniszczonych ścian przejścia podziemnego na Wzgórzu Św. Maksymiliana - rozmiar: 258kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie zniszczonych ścian przejścia podziemnego na Wzgórzu Św. Maksymiliana - rozmiar: 51kb
03.03.2021 Plik pdf  Interpelacja w sprawie przyczyn likwidacji linii autobusowej 103, komunikującej ulicę Śląską z Zakładem Rehabilitacyjnym przy ul. Chwarznieńskiej - rozmiar: 201kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie przyczyn likwidacji linii autobusowej 103, komunikującej ulicę Śląską z Zakładem Rehabilitacyjnym przy ul. Chwarznieńskiej - rozmiar: 80kb
03.03.2021 Plik pdf  Interpelacja w sprawie niespodziewanej likwidacji linii autobusowej 172, umożliwiającej mieszkańcom Wiczlina - Niemotowa dojazd do węzła przesiadkowego Karwiny Tesco - rozmiar: 311kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie niespodziewanej likwidacji linii autobusowej 172, umożliwiającej mieszkańcom Wiczlina - Niemotowa dojazd do węzła przesiadkowego Karwiny Tesco - rozmiar: 79kb
21.12.2020 Plik pdf  Interpelacja w sprawie transmitowania poprzez Internet posiedzeń komisji Rady Miasta Gdyni - rozmiar: 252kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie transmitowania poprzez internet posiedzeń komisji Rady Miasta Gdyni - rozmiar: 46kb
21.12.2020 Plik pdf  Interpelacja w sprawie nawierzchni ulicy Łanowej - rozmiar: 229kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie nawierzchni ulicy Łanowej - rozmiar: 50kb
02.12.2020 Plik pdf  Interpelacja w sprawie oświetlenia i wygrodzenia zbiornika retencyjnego przy ulicy II Morskiego Pułku Strzelców - rozmiar: 327kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie oświetlenia i wygrodzenia zbiornika retencyjnego przy ulicy II Morskiego Pułku Strzelców - rozmiar: 42kb
02.12.2020 Plik pdf  Interpelacja w sprawie terminu wykonania blokady wjazdu na chodnik przy Parku Zielone Leszczynki - rozmiar: 203kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie terminu wykonania blokady wjazdu na chodnik przy Parku Zielone Leszczynki - rozmiar: 39kb
02.12.2020 Plik pdf  Interpelacja w sprawie kosztów reklamy na elewacji Szpitala Miejskiego - rozmiar: 253kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie kosztów reklamy na elewacji Szpitala Miejskiego - rozmiar: 72kb
16.11.2020 Plik pdf  Interpelacja w sprawie starań miasta w doprowadzeniu do realizacji ciągu pieszego łączącego skrzyżowanie ulic Kalksztajnów i Okrzei ze stacją SKM Gdynia-Grabówek - rozmiar: 281kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie starań miasta w doprowadzeniu do realizacji ciągu pieszego łączącego skrzyżowanie ulic Kalksztajnów i Okrzei ze stacją SKM Gdynia-Grabówek - rozmiar: 42kb
16.11.2020 Plik pdf  Interpelacja w sprawie planów dotyczących budynku przy ulicy Sadowej - rozmiar: 161kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie planów dotyczących budynku przy ulicy Sadowej - rozmiar: 38kb
16.11.2020 Plik pdf  Interpelacja w sprawie korespondencji dotyczącej wykonania ogrodzenia pomiędzy przystankiem trolejbusowym i torami kolejowymi przy stacji SKM Wzgórze Św. Maksymiliana - rozmiar: 282kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie korespondencji dotyczącej wykonania ogrodzenia pomiędzy przystankiem trolejbusowym i torami kolejowymi przy stacji SKM Wzgórze Św. Maksymiliana - rozmiar: 37kb
16.11.2020 Plik pdf  Interpelacja w sprawie problemów wynikających z parkowania pojazdów na chodniku przy dawnym kinie Fala - rozmiar: 224kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie problemów wynikających z parkowania pojazdów na chodniku przy dawnym kinie Fala - rozmiar: 49kb
16.11.2020 Plik pdf  Interpelacja w sprawie zalewania ulicy Krauzego przez wody opadowe - rozmiar: 168kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie zalewania ulicy Krauzego przez wody opadowe - rozmiar: 41kb
16.11.2020 Plik pdf  Interpelacja w sprawie wyłożenia płytami yomb dojazdu do osiedla Zielenisz - rozmiar: 170kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie wyłożenia płytami yomb dojazdu do osiedla Zielenisz - rozmiar: 46kb
19.10.2020 Plik pdf  Interpelacja w sprawie konieczności dalszego utrzymania przejścia pieszego pomiędzy ulicami Wolności i Falistą - rozmiar: 419kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie konieczności dalszego utrzymania przejścia pieszego pomiędzy ulicami Wolności i Falistą - rozmiar: 69kb
19.10.2020 Plik pdf  Interpelacja w sprawie przeciwdziałania skutkom dewastacji ekranów akustycznych przy ul. Chwarznieńskiej w rejonie ul. Okrężnej - rozmiar: 910kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie przeciwdziałania skutkom dewastacji ekranów akustycznych przy ul. Chwarznieńskiej w rejonie ul. Okrężnej - rozmiar: 41kb
05.10.2020 Plik pdf  Interpelacja w sprawie możliwości otwarcia Centrum Aktywności Seniora i Klubu Seniora w budynku przy ul. Wolności 25 - rozmiar: 328kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie możliwości otwarcia Centrum Aktywności Seniora i Klubu Seniora w budynku przy ul. Wolności 25 - rozmiar: 56kb
05.10.2020 Plik pdf  Interpelacja w sprawie wybudowania stacji SKM Gdynia - Śródmieście - rozmiar: 242kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie wybudowania stacji SKM Gdynia - Śródmieście - rozmiar: 49kb
05.10.2020 Plik pdf  Interpelacja w sprawie konieczności wykonania ogrodzenia pomiędzy przystankiem trolejbusowym i torami kolejowymi przy stacji SKM Wzgórze Św. Maksymiliana - rozmiar: 261kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie konieczności wykonania ogrodzenia pomiędzy przystankiem trolejbusowym i torami kolejowymi przy stacji SKM Wzgórze Św. Maksymiliana - rozmiar: 36kb
05.10.2020 Plik pdf  Interpelacja w sprawie ciągu pieszego łączącego skrzyżowanie ulic Kalksztajnów i Okrzei ze stacją SKM Gdynia - Grabówek w związku z planowaną zabudową mieszkaniową - rozmiar: 629kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie ciągu pieszego łączącego skrzyżowanie ulic Kalksztajnów i Okrzei ze stacją SKM Gdynia - Grabówek w związku z planowaną zabudową mieszkaniową - rozmiar: 82kb
05.10.2020 Plik pdf  Interpelacja w sprawie statusu gminnych lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Dantyszka - rozmiar: 111kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie statusu gminnych lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Dantyszka - rozmiar: 797kb
30.09.2020 Plik pdf  Interpelacja w sprawie przebiegu wygaszania Szkoły Podstawowej Nr 52 przy ul. Okrzei. - rozmiar: 253kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie przebiegu wygaszania Szkoły Podstawowej Nr 52 przy ul. Okrzei. - rozmiar: 1702kb
28.09.2020 Plik pdf  Interpelacja w sprawie poprawy estetyki skweru i stawu oraz bezpieczeństwa mieszkańców przy skrzyżowaniu ulic Wielkokackiej i Stawnej - rozmiar: 288kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie poprawy estetyki zaniedbanego skweru i stawu oraz bezpieczeństwa mieszkańców przy skrzyżowaniu ulic Wielkokackiej i Stawnej - rozmiar: 66kb
11.09.2020 Plik pdf  Interpelacja w sprawie ustawienia słupków blokujących wjazd na chodnik przy Parku Zielone Leszczynki - rozmiar: 339kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie ustawienia słupków blokujących wjazd na chodnik przy Parku Zielone Leszczynki - rozmiar: 38kb
10.09.2020 Plik pdf  Interpelacja w sprawie wyjaśnienia okoliczności nałożenia kar na mieszkańców budynku przy ul. Chwarznieńskiej za niesegregowanie odpadów - rozmiar: 365kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie wyjaśnienia okoliczności nałożenia kar na mieszkańców budynku przy ul. Chwarznieńskiej za niesegregowanie odpadów - rozmiar: 79kb
09.09.2020 Plik pdf  Interpelacja w sprawie działań Gminy Miasta Gdyni w związku z dewastacją tunelu przy stacji SKM Wzgórze Św. Maksymiliana - rozmiar: 285kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie działań Gminy Miasta Gdyni w związku z dewastacją tunelu przy stacji SKM Wzgórze Św. Maksymiliana - rozmiar: 138kb
09.09.2020 Plik pdf  Interpelacja w sprawie chodnika przy ul. Warszawskiej obok Biblioteki - rozmiar: 225kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie chodnika przy ul. Warszawskiej obok Biblioteki - rozmiar: 106kb
07.09.2020 Plik pdf  Interpelacja w sprawie przeciwdziałania skutkom wzmożonej obecności dzików w Gdyni - rozmiar: 351kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie przeciwdziałania skutkom wzmożonej obecności dzików w Gdyni - rozmiar: 79kb
07.09.2020 Plik pdf  Interpelacja w sprawie potrzeby wytyczenia ścieżki rowerowej przy ul. Kieleckiej - rozmiar: 289kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie potrzeby wytyczenia ścieżki rowerowej przy ul. Kieleckiej - rozmiar: 39kb
07.09.2020 Plik pdf  Interpelacja w sprawie wyjaśnienia zasad prezentacji projektów uchwał przez radnych na sesjach Rady Miasta Gdyni - rozmiar: 395kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie wyjaśnienia zasad prezentacji projektów uchwał przez radnych na sesjach Rady Miasta Gdyni - rozmiar: 65kb
07.09.2020 Plik pdf  Interpelacja w sprawie przywrócenia dziennikarzom możliwości obecności na sesjach Rady Miasta Gdyni - rozmiar: 385kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie przywrócenia dziennikarzom możliwości obecności na sesjach Rady Miasta Gdyni - rozmiar: 73kb
10.08.2020 Plik pdf  Interpelacja w sprawie poprawy warunków bezpieczeństwa użytkowników placu sportów miejskich przy ul. Gen. Orlicz-Dreszera i placu zabaw przy ul. Morskiej 175 - rozmiar: 301kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie poprawy warunków bezpieczeństwa użytkowników placu sportów miejskich przy ul. Gen. Orlicz-Dreszera i placu zabaw przy ul. Morskiej 175 - rozmiar: 56kb
06.08.2020 Plik pdf  Interpelacja w sprawie zainstalowania oświetlenia dwóch przejść dla pieszych przy skrzyżowaniu ulic Małokackiej i Konwaliowej - rozmiar: 192kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie zainstalowania oświetlenia dwóch przejść dla pieszych przy skrzyżowaniu ulic Małokackiej i Konwaliowej - rozmiar: 49kb
06.08.2020 Plik pdf  Interpelacja w sprawie zainstalowania oświetlenia przejścia dla pieszych przez ulicę Witomińską przy Cmentarzu Komunalnym - rozmiar: 208kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie zainstalowania oświetlenia przejścia dla pieszych przez ulicę Witomińską przy Cmentarzu Komunalnym - rozmiar: 49kb
06.08.2020 Plik pdf  Interpelacja w sprawie zainstalowania oświetlenia przejść dla pieszych usytuowanych przy skrzyżowaniu ulic Komandorskiej i Mireckiego - rozmiar: 189kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie zainstalowania oświetlenia przejść dla pieszych usytuowanych przy skrzyżowaniu ulic Komandorskiej i Mireckiego - rozmiar: 49kb
05.08.2020 Plik pdf  Interpelacja w sprawie przywrócenia jawności posiedzeń Komisji Rady Miasta Gdyni - rozmiar: 382kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie przywrócenia jawności posiedzeń Komisji Rady Miasta Gdyni - rozmiar: 56kb
05.08.2020 Plik pdf  Interpelacja w sprawie pilnego umożliwienia pracy zdalnej w Radach Dzielnic - rozmiar: 302kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie pilnego umożliwienia pracy zdalnej w Radach Dzielnic - rozmiar: 63kb
05.08.2020 Plik pdf  Interpelacja w sprawie hałasu wywoływanego przez wentylatory w podziemnych garażach w budynku mieszkalno-usługowym przy ulicy Słonecznej - rozmiar: 211kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie hałasu wywoływanego przez wentylatory w podziemnych garażach w budynku mieszkalno-usługowym przy ulicy Słonecznej - rozmiar: 81kb
05.08.2020 Plik pdf  Interpelacja w sprawie braku odpowiedzi na wniosek dzierżawcy terenu w ogródkach działkowych przy Al. Zwycięstwa złożony w dniu 25.09.2019 r. w Urzędzie Miasta Gdyni - rozmiar: 93kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie braku odpowiedzi na wniosek dzierżawcy terenu w ogródkach działkowych przy Al. Zwycięstwa złożony w dniu 25.09.2019 r. w Urzędzie Miasta Gdyni - rozmiar: 83kb
03.08.2020 Plik pdf  Interpelacja w sprawie uzupełnienia odpowiedzi dot. zaplanowania kanalizacji sanitarnej przy ulicy Droga Mleczna - rozmiar: 175kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie uzupełnienia odpowiedzi dot. zaplanowania kanalizacji sanitarnej przy ulicy Droga Mleczna - rozmiar: 52kb
03.08.2020 Plik pdf  Interpelacja w sprawie przywrócenia przejścia dla pieszych przez ulicę Chwarznieńską przy Domu za Falochronem - rozmiar: 342kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie przywrócenia przejścia dla pieszych przez ulicę Chwarznieńską przy Domu za Falochronem - rozmiar: 62kb
03.08.2020 Plik pdf  Interpelacja w sprawie wybudowania dróg na terenach określonych w strefach planistycznych miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon ulicy Wiczlińskiej i tzw. Wielkiej Roli - rozmiar: 229kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie wybudowania dróg na terenach określonych w strefach planistycznych miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon ulicy Wiczlińskiej i tzw. Wielkiej Roli - rozmiar: 39kb
03.08.2020 Plik pdf  Interpelacja w sprawie przeciwdziałania zalewaniu przejścia dla pieszych w tunelu pod torami od ulicy Podolskiej do ulicy Żwirki i Wigury - rozmiar: 217kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie przeciwdziałania zalewaniu przejścia dla pieszych w tunelu pod torami od ulicy Podolskiej do ulicy Żwirki i Wigury - rozmiar: 67kb
03.08.2020 Plik pdf  Interpelacja sprawie włączenia do miejskiej sieci wodociągowej posesji położonych przy ulicy Wiczlińskiej 117 - rozmiar: 172kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację sprawie włączenia do miejskiej sieci wodociągowej posesji położonych przy ulicy Wiczlińskiej 117 - rozmiar: 51kb
16.06.2020 Plik pdf  Interpelacja w sprawie decyzji dot. wycinki kasztanowców w ulicach Niskiej i Bohaterów Getta Warszawskiego - rozmiar: 210kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie decyzji dot. wycinki kasztanowców w ulicach Niskiej i Bohaterów Getta Warszawskiego - rozmiar: 37kb
16.06.2020 Plik pdf  Interpelacja w sprawie włączenia ulicy Droga Mleczna do miejskiej sieci kanalizacyjnej - rozmiar: 164kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie włączenia ulicy Droga Mleczna do miejskiej sieci kanalizacyjnej - rozmiar: 33kb
16.06.2020 Plik pdf  Interpelacja w sprawie zagospodarowania terenu wykorzystywanego pod parking przy zbiegu ulic Warszawskiej i Morskiej - rozmiar: 178kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie zagospodarowania terenu wykorzystywanego pod parking przy zbiegu ulic Warszawskiej i Morskiej - rozmiar: 37kb
16.06.2020 Plik pdf  Interpelacja w sprawie zreorganizowania zasad ruchu drogowego przy zjeździe z ulicy Komandorskiej w ulicę Kalksztajnów - rozmiar: 290kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie zreorganizowania zasad ruchu drogowego przy zjeździe z ulicy Komandorskiej w ulicę Kalksztajnów - rozmiar: 34kb
16.06.2020 Plik pdf  Interpelacja w sprawie wybudowania przejścia dla pieszych od stacji SKM - rozmiar: 176kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie wybudowania przejścia dla pieszych od stacji SKM - rozmiar: 48kb
16.06.2020 Plik pdf  Interpelacja w sprawie zainstalowania lampy ulicznej przy przejściu przez ul.Orlicz-Dreszera obok skrzyżowania z ul. Kalksztajnów i Komandorską - rozmiar: 189kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie zainstalowania lampy ulicznej przy przejściu przez ul.Orlicz-Dreszera obok skrzyżowania z ul. Kalksztajnów i Komandorską - rozmiar: 44kb
16.06.2020 Plik pdf  Interpelacja w sprawie zorganizowania przejazdu przez ulicę Morską linii sezonowej - rozmiar: 293kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie zorganizowania przejazdu przez ulicę Morską linii sezonowej - rozmiar: 73kb
06.04.2020 Plik pdf  Interpelacja w sprawie budowy Centrum Sąsiedzkiego na Witominie - rozmiar: 332kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie budowy Centrum Sąsiedzkiego na Witominie - rozmiar: 57kb
06.04.2020 Plik pdf  Interpelacja w sprawie terminu oddania do użytku przejścia dla pieszych przez ul. Chwarznieńską przy ul. Sosnowej - rozmiar: 235kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie terminu oddania do użytku przejścia dla pieszych przez ul. Chwarznieńską przy ul. Sosnowej - rozmiar: 57kb
06.04.2020 Plik pdf  Interpelacja w sprawie bus-pasa w ul. Małokackiej - rozmiar: 4762kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie bus-pasa w ul. Małokackiej - rozmiar: 40kb
30.03.2020 Plik pdf  Interpelacja w sprawie zintegrowania przystanku ZKM Bpa Okoniewskiego z systemem TRISAR - rozmiar: 243kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie zintegrowania przystanku ZKM Bpa Okoniewskiego z systemem TRISAR - rozmiar: 51kb
30.03.2020 Plik pdf  Interpelacja w sprawie budowy przepompowni ścieków przy ul. Małkowskiego - rozmiar: 306kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie budowy przepompowni ścieków przy ul. Małkowskiego - rozmiar: 109kb
26.02.2020 Plik pdf  Interpelacja w sprawie sprawie badań wartości długookresowych średnich poziomów dźwięku przy Estakadzie Kwiatkowskiego pomiędzy ulicami Morską i Hutniczą - rozmiar: 204kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie sprawie badań wartości długookresowych średnich poziomów dźwięku przy Estakadzie Kwiatkowskiego pomiędzy ulicami Morską i Hutniczą - rozmiar: 105kb
21.02.2020 Plik pdf  Interpelacja w sprawie statusu gminnego lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Chwarznieńskiej - rozmiar: 92kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie statusu gminnego lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Chwarznieńskiej - rozmiar: 173kb
21.02.2020 Plik pdf  Interpelacja w sprawie starań o najem gminnego lokalu mieszkalnego przez osobę zamieszkałą w suterenie budynku - rozmiar: 104kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie starań o najem gminnego lokalu mieszkalnego przez osobę zamieszkałą w suterenie budynku - rozmiar: 92kb
12.02.2020 Plik pdf  Interpelacja w sprawie udostępnienia dla mieszkańców i turystów witomińskiej wieży widokowej - rozmiar: 194kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie udostępnienia dla mieszkańców i turystów witomińskiej wieży widokowej - rozmiar: 55kb
05.02.2020 Plik pdf  Interpelacja w sprawie przeniesienia VII Sportowego Liceum Ogólnokształcącego do budynku Szkoły Podstawowej nr 52 przy ul. Okrzei 6 - rozmiar: 1364kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie przeniesienia VII Sportowego Liceum Ogólnokształcącego do budynku Szkoły Podstawowej nr 52 przy ul. Okrzei 6 - rozmiar: 207kb
04.02.2020 Plik pdf  Interpelacja w sprawie realizacji wniosków Rady Dzielnicy Leszczynki wyrażonych w uchwale z dnia 28 stycznia 2020 r. dotyczacej usług edukacyjnych w tej dzielnicy - rozmiar: 285kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie realizacji wniosków Rady Dzielnicy Leszczynki wyrażonych w uchwale z dnia 28 stycznia 2020 r. dotyczacej usług edukacyjnych w tej dzielnicy - rozmiar: 95kb
29.01.2020 Plik pdf  Interpelacja w sprawie przywrócenia niedzielnych i świątecznych kursów linii trolejbusowej 27 - rozmiar: 643kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie przywrócenia niedzielnych i świątecznych kursów linii trolejbusowej 27 - rozmiar: 92kb
29.01.2020 Plik pdf  Interpelacja w sprawie utrzymania obsługi komunikacyjnej Wiczlina - Niemotowa przez linię autobusową nr 172 - rozmiar: 386kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie utrzymania obsługi komunikacyjnej Wiczlina - Niemotowa przez linię autobusową nr 172 - rozmiar: 70kb
29.01.2020 Plik pdf  Interpelacja w sprawie braku uchwały krajobrazowej na obszarze miasta Gdyni - rozmiar: 300kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie braku uchwały krajobrazowej na obszarze miasta Gdyni - rozmiar: 86kb
29.01.2020 Plik pdf  Interpelacja w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w związku z budową Obwodnicy Witomina - rozmiar: 309kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w związku z budową Obwodnicy Witomina - rozmiar: 66kb
22.01.2020 Plik pdf  Interpelacja w sprawie statusu gminnego lokalu mieszkalnego - rozmiar: 78kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie statusu gminnego lokalu mieszkalnego - rozmiar: 61kb
22.01.2020 Plik pdf  Interpelacja w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom ścieżki rowerowej przy ulicy Kapitańskiej - rozmiar: 1661kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom ścieżki rowerowej przy ulicy Kapitańskiej - rozmiar: 40kb
22.01.2020 Plik pdf  Interpelacja w sprawie zagospodarowania Polanki Redłowskiej - rozmiar: 195kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie zagospodarowania Polanki Redłowskiej - rozmiar: 106kb
22.01.2020 Plik pdf  Interpelacja w sprawie zagospodarowania gminnych lokali użytkowych w budynku przy ulicy Warszawskiej - rozmiar: 293kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie zagospodarowania gminnych lokali użytkowych w budynku przy ulicy Warszawskiej - rozmiar: 42kb
22.01.2020 Plik pdf  Interpelacja w sprawie wykonania bus-pasa w ulicy Rolniczej - rozmiar: 267kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w wykonania bus-pasa w ulicy Rolniczej - rozmiar: 39kb
15.01.2020 Plik pdf  Interpelacja w sprawie zmiany ustawienia stojaka na rowery przy skrzyżowaniu ulic Konwaliowej i Narcyzowej - rozmiar: 85kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie zmiany ustawienia stojaka na rowery przy skrzyżowaniu ulic Konwaliowej i Narcyzowej - rozmiar: 58kb
15.01.2020 Plik pdf  Interpelacja w sprawie nawierzchni górnego odcinka ulicy Dembińskiego - rozmiar: 228kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie nawierzchni górnego odcinka ulicy Dembińskiego - rozmiar: 43kb
15.01.2020 Plik pdf  Interpelacja w sprawie działań na rzecz nowych form transportu szynowego dla obsługi pasażerskiej terenów Gdynia - Zachód - rozmiar: 252kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie działań na rzecz nowych form transportu szynowego dla obsługi pasażerskiej terenów Gdynia - Zachód - rozmiar: 58kb
10.01.2020 Plik pdf  Interpelacja w sprawie statusu lokali gminnych w budynku przy ulicy Warszawskiej - rozmiar: 83kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie statusu lokali gminnych w budynku przy ulicy Warszawskiej - rozmiar: 42kb
10.01.2020 Plik pdf  Interpelacja w sprawie rozwiązania problemów z wykonaniem i utrzymaniem drogi prowadzącej do domów nr 20 - 80 przy ul. Leszczyki - rozmiar: 231kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie rozwiązania problemów z wykonaniem i utrzymaniem drogi prowadzącej do domów nr 20 - 80 przy ul. Leszczyki - rozmiar: 44kb
10.01.2020 Plik pdf  Interpelacja w sprawie oświetlenia ulicy Deszczowej - rozmiar: 179kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie oświetlenia ulicy Deszczowej - rozmiar: 59kb
10.01.2020 Plik pdf  Interpelacja w sprawie zmiany planów przebudowy ulicy Chwarznieńskiej - rozmiar: 300kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie zmiany planów przebudowy ul. Chwarznieńskiej - rozmiar: 68kb
18.12.2019 Plik pdf  Interpelacja w sprawie możliwości zjazdu autobusów linii 102 na ulicę Falistej - rozmiar: 239kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie możliwości zjazdu autobusów linii 102 na ulicę Falistej - rozmiar: 45kb
18.12.2019 Plik pdf  Interpelacja w sprawie sytuacji mieszkaniowej rodziny z Gdyni - rozmiar: 179kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie sytuacji mieszkaniowej rodziny z Gdyni - rozmiar: 89kb
06.12.2019 Plik pdf  Interpelacja w sprawie sprzedaży dwóch działek gminnych przy Al. Zwycięstwa od (strony ul. Stryjskiej) - rozmiar: 226kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie sprzedaży dwóch działek gminnych przy Al. Zwycięstwa od (strony ul. Stryjskiej) - rozmiar: 85kb
29.11.2019 Plik pdf  Interpelacja w sprawie zainstalowania monitoringu wizyjnego obejmującego plac zabaw przy ul. Okrzei - rozmiar: 203kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie zainstalowania monitoringu wizyjnego obejmującego plac zabaw przy ul. Okrzei - rozmiar: 39kb
29.11.2019 Plik pdf  Interpelacja w sprawie zakupu dysków dla komputerów w Szkole Podstawowej Nr 21 - rozmiar: 206kb Plik pdf  Odpowiedź na inyerpelację w sprawie zakupu dysków dla komputerów w Szkole Podstawowej Nr 21 - rozmiar: 38kb
08.11.2019 Plik pdf  Interpelacja w sprawie korespondencji dot. funkcjonowania chłodni do przechowywania zwłok przy ul. Witomińskiej - rozmiar: 195kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie korespondencji dot. funkcjonowania chłodni do przechowywania zwłok przy ul. Witomińskiej - rozmiar: 115kb
08.11.2019 Plik pdf  Interpelacja w sprawie zabezpieczenia dostępu do ruin willi przy ul. Śląskiej - rozmiar: 116kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie zabezpieczenia dostępu do ruin willi przy ul. Śląskiej - rozmiar: 56kb
08.11.2019 Plik pdf  Interpelacja w sprawie problemów z nawierzchnią i oświetleniem drogi dojazdowej do działki przy ul. Morskiej - rozmiar: 142kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie problemów z nawierzchnią i oświetleniem drogi dojazdowej do działki przy ul. Morskiej - rozmiar: 55kb
08.11.2019 Plik pdf  Interpelacja w sprawie ograniczenia prędkości jazdy aut na ulicy Wiczlińskiej przy przystanku Śliska - rozmiar: 569kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie ograniczenia prędkości jazdy aut na ulicy Wiczlińskiej przy przystanku Śliska - rozmiar: 57kb
08.11.2019 Plik pdf  Interpelacja w sprawie braku przejścia dla pieszych przez ul. Pomorską przy przychodni zdrowia - rozmiar: 93kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie braku przejścia dla pieszych przez ul. Pomorską przy przychodni zdrowia - rozmiar: 41kb
08.11.2019 Plik pdf  Interpelacja w sprawie chodnika przy ul. Bpa Pelczara - rozmiar: 189kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie chodnika przy ul. Bpa Pelczara - rozmiar: 64kb
08.11.2019 Plik pdf  Interpelacja w sprawie niedzielnych kursów linii 204 - rozmiar: 216kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie niedzielnych kursów linii 204 - rozmiar: 72kb
08.11.2019 Plik pdf  Interpelacja w sprawie lokalizacji biblioteki na Witominie - rozmiar: 724kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie lokalizacji biblioteki na Witominie - rozmiar: 115kb
24.10.2019 Plik pdf  Interpelacja w sprawie usterek po wymianie stolarki okiennej i balkonowej w budynku przy ul. Chwarznieńskiej - rozmiar: 231kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie usterek po wymianie stolarki okiennej i balkonowej w budynku przy ul. Chwarznieńskiej - rozmiar: 56kb
10.09.2019 Plik pdf  Interpelacja w sprawie warunków funkcjonowania chłodni do przechowywania zwłok zmarłych, usytuowanej przy ul. Witomińskiej 42 - rozmiar: 315kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie warunków funkcjonowania chłodni do przechowywania zwłok zmarłych, usytuowanej przy ul. Witomińskiej 42 - rozmiar: 78kb
10.09.2019 Plik pdf  Interpelacja w sprawie zmiany stawek czynszu dzierżawnego na obszarze Gminy Miasta Gdyni - rozmiar: 397kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie zmiany stawek czynszu dzierżawnego na obszarze Gminy Miasta Gdyni - rozmiar: 99kb
08.08.2019 Plik pdf  Interpelacja w sprawie uwzględnienia postulatów mieszkańców w projekcie Studium uawrunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdyni - rozmiar: 1104kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie uwzględnienia postulatów mieszkańców w projekcie Studium uawrunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdyni - rozmiar: 148kb
02.08.2019 Plik pdf  Interpelacja w sprawie przewidywanej wycinki kasztanowców przy ulicach NIskiej i Bohaterów Getta Warszawskiego - rozmiar: 331kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie przewidywanej wycinki kasztanowców przy ulicach NIskiej i Bohaterów Getta Warszawskiego - rozmiar: 57kb
26.07.2019 Plik pdf  Interpelacja w w sprawie budowy, przebudowy i remontu dróg w Gminie Miasta Gdyni ze środków Funduszu Dróg Samorządowych - rozmiar: 342kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w w sprawie budowy, przebudowy i remontu dróg w Gminie Miasta Gdyni ze środków Funduszu Dróg Samorządowych - rozmiar: 136kb
26.07.2019 Plik pdf  Interpelacja w sprawie usytuowania znaków drogowych w centrum Gdyni - rozmiar: 812kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie usytuowania znaków drogowych w centrum Gdyni - rozmiar: 144kb
26.07.2019 Plik pdf  Interpelacja w sprawie ograniczenia parkowania pojazdów na chodniku przy ulicy Nowogrodzkiej - rozmiar: 203kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w ograniczenia parkowania pojazdów na chodniku przy ulicy Nowogrodzkiej - rozmiar: 37kb
26.07.2019 Plik pdf  Interpelacja w sprawie częściowego przywrócenia przystanku Wiczlino Działki I w kierunku centrum miasta dla części kursów linii 147 - rozmiar: 1246kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie częściowego przywrócenia przystanku Wiczlino Działki I w kierunku centrum miasta dla części kursów linii 147 - rozmiar: 87kb
26.07.2019 Plik pdf  Interpelacja w sprawie oznakowania i zabezpieczenia opaski parkingowej przy ulicy Poznańskiej - rozmiar: 1580kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie oznakowania i zabezpieczenia opaski parkingowej przy ulicy Poznańskiej - rozmiar: 80kb
26.07.2019 Plik pdf  Interpelacja w sprawie przyspieszenia realizacji wyroku sądowego w dotyczącego wynajęcia lokalu socjalnego - rozmiar: 107kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie przyspieszenia realizacji wyroku sądowego w dotyczącego wynajęcia lokalu socjalnego - rozmiar: 136kb
26.07.2019 Plik pdf  Interpelacja w sprawie braku informacji o zabudowie mieszkaniowej dotyczącej Gdyni - rozmiar: 360kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie braku informacji o zabudowie mieszkaniowej dotyczącej Gdyni - rozmiar: 126kb
26.07.2019 Plik pdf  Interpelacja w sprawie źle oznakowanego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych przed budynkiem TBS przy ulicy Dembińskiego 21 - rozmiar: 2650kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie źle oznakowanego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych przed budynkiem TBS przy ulicy Dembińskiego 21 - rozmiar: 120kb
26.07.2019 Plik pdf  Interpelacja w sprawie sfinansowania budowy obwodnicy Witomina - rozmiar: 167kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie sfinansowania budowy obwodnicy Witomina - rozmiar: 40kb
26.07.2019 Plik pdf  Interpelacja w sprawie dalszych planów przebudowy ulic Rolniczej i Chwarznieńskiej w związku z zapowiedzianą budową Obwodnicy Witomina - rozmiar: 296kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie dalszych planów przebudowy ulic Rolniczej i Chwarznieńskiej w związku z zapowiedzianą budową Obwodnicy Witomina - rozmiar: 50kb
26.07.2019 Plik pdf  Interpelacja w sprawie stanu urządzeń na placu zabaw przy ul. Okrzei - rozmiar: 194kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie stanu urządzeń na placu zabaw przy ul. Okrzei - rozmiar: 66kb
26.07.2019 Plik pdf  Interpelacja w sprawie zaopatrzenia w wodę mieszkańców ulicy Suchej - rozmiar: 124kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie zaopatrzenia w wodę mieszkańców ulicy Suchej - rozmiar: 135kb
07.06.2019 Plik pdf  Interpelacja w sprawie objęcia monitoringiem wizyjnym placu zabaw przy ul. Okrzei - rozmiar: 232kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie objęcia monitoringiem wizyjnym placu zabaw przy ul. Okrzei - rozmiar: 64kb
05.06.2019 Plik pdf  Interpelacja w sprawie możliwości wykonania windy przy wejściu do tunelu Dworca Głównego PKP od ulicy Morskiej - rozmiar: 205kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie możliwości wykonania windy przy wejściu do tunelu Dworca Głównego PKP od ulicy Morskiej - rozmiar: 48kb
05.06.2019 Plik pdf  Interpelacja w sprawie potrzeby wykonania windy komunikującej stację SKM - rozmiar: 264kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie potrzeby wykonania windy komunikującej stację SKM - rozmiar: 50kb
05.06.2019 Plik pdf  Interpelacja w sprawie zorganizowania filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w dzielnicy Chwarzno-Wiczlino - rozmiar: 173kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie zorganizowania filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w dzielnicy Chwarzno-Wiczlino - rozmiar: 71kb
05.06.2019 Plik pdf  Interpelacja w sprawie możliwości wykonania przejścia dla pieszych od stacji SKM Gdynia Grabówek w kierunku dyskontu Lidl - rozmiar: 242kb Plik pdf  odpowiedź na interpelację w sprawie możliwości wykonania przejścia dla pieszych od stacji SKM Gdynia Grabówek w kierunku dyskontu Lidl - rozmiar: 46kb
05.06.2019 Plik pdf  Interpelacja w sprawie możliwości wykonania oświetlenia przejścia dla pieszych pod Estakadą Kwiatkowskiego - rozmiar: 210kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie możliwości wykonania oświetlenia przejścia dla pieszych pod Estakadą Kwiatkowskiego - rozmiar: 43kb
05.06.2019 Plik pdf  Interpelacja w sprawie możliwości zmiany terminu rozstrzygnięcia corocznego konkursu Gdynia w kwiatach - rozmiar: 209kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie możliwości zmiany terminu rozstrzygnięcia corocznego konkursu Gdynia w kwiatach - rozmiar: 63kb
24.04.2019 Plik pdf  Interpelacja w sprawie przejścia dla pieszych przez ulicę Morską, usytuowanego przed granicą miast Gdyni i Rumi - rozmiar: 203kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie przejścia dla pieszych przez ulicę Morską, usytuowanego przed granicą miast Gdyni i Rumi - rozmiar: 145kb
23.04.2019 Plik pdf  Interpelacja w sprawie uszkodzonego chodnika przy ul. Ceynowy w Gdyni - rozmiar: 966kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie uszkodzonego chodnika przy ul. Ceynowy w Gdyni - rozmiar: 44kb
10.04.2019 Plik pdf  Interpelacja w sprawie zamontowania progów zwalniających w ulicy Beniowskiego - rozmiar: 197kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie zamontowania progów zwalniających w ulicy Beniowskiego - rozmiar: 69kb
10.04.2019 Plik pdf  Interpelacja w sprawie usytuowania dodatkowych miejsc parkingowych w ramach przebudowy ulicy Hodowlanej - rozmiar: 258kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie usytuowania dodatkowych miejsc parkingowych w ramach przebudowy ulicy Hodowlanej - rozmiar: 44kb
10.04.2019 Plik pdf  Interpelacja w sprawie zmian organizacji ruchu na ulicach Kapitańskiej i Beniowskaiego w Gdyni - rozmiar: 198kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie zmian organizacji ruchu na ulicach Kapitańskiej i Beniowskiego - rozmiar: 89kb
10.04.2019 Plik pdf  Interpelacja w sprawie pustostanów w budynku przy ul. Rolniczej - rozmiar: 87kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie pustostanów w budynku przy ul. Rolniczej - rozmiar: 83kb
10.04.2019 Plik pdf  Interpelacja w sprawie wiaty przystankowej przy ul. Wiczlińskiej - rozmiar: 201kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie wiaty przystankowej przy ul. Wiczlińskiej - rozmiar: 72kb
10.04.2019 Plik pdf  Interpelacja w sprawie realizacji przejścia dla pieszych przy Placu Neptuna - rozmiar: 201kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie realizacji przejścia dla pieszych przy Placu Neptuna - rozmiar: 37kb
15.03.2019 Plik pdf  Interpelacja w sprawie zamontowania barierki przy schodach prowadzących do budynku Warszawska 80 i naprawy chodnika - rozmiar: 902kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie zamontowania barierki przy scodach prowadzących do budynku Warszawska 80 i naprawy chodnika - rozmiar: 38kb
12.03.2019 Plik pdf  Interpelacja w sprawie realizacji przejścia dla pieszych przez ulicę Chwarznieńską przy ulicy Sosnowej - rozmiar: 196kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie realizacji przejścia dla pieszych przez ulicę Chwarznieńską przy ulicy Sosnowej - rozmiar: 41kb
12.03.2019 Plik pdf  Interpelacja w sprawie wykonania chodnika przy ul. Chwarznieńskiej od ronda za marketem Biedronka w kierunku Dębowej Góry - rozmiar: 344kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie wykonania chodnika przy ulicy Chwarznieńskiej od ronda za marketem Biedronka w kierunku Dębowej Góry - rozmiar: 317kb
12.03.2019 Plik pdf  Interpelacja w sprawie montażu progów zwalniających w ulicy Deszczowej - rozmiar: 207kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelacje w sprawie progów zwalniających w ulicy Deszczowej - rozmiar: 40kb
12.03.2019 Plik pdf  Interpelacja w sprawie trawnika na placu zabaw przy ulicy Narcyzowej - rozmiar: 273kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelacje w sprawie trawnika na placu zabaw przy ulicy Narcyzowej - rozmiar: 77kb
12.03.2019 Plik pdf  Interpelacja w sprawie zainstalowania oświetlenia przy ulicy Śląskiej obok przejścia do ulicy Warszawskiej w kierunku przychodni zdrowia - rozmiar: 1527kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie zainstalowania oświetlenia przy ulicy Śląskiej obok przejścia do ulicy Warszawskiej w kierunku przychodni zdrowia - rozmiar: 50kb
12.03.2019 Plik pdf  Interpelacja w sprawie przyspieszenia wykonania miejsca postojowego przy ulicy Warszawskiej 66 obok zakładu szklarskiego - rozmiar: 184kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie przyspieszenia wykonania miejsca postojowego przy ulicy Warszawskiej 66 obok zakładu szklarskiego - rozmiar: 32kb
12.03.2019 Plik pdf  Interpelacja w sprawie drogi dojazdowej do posesji położonych przy ulicy Wiczlinskiej 117 - rozmiar: 230kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie drogi dojazdowej do posesji położonych przy ulicy Wiczlińskiej 117 - rozmiar: 107kb
12.03.2019 Plik pdf  Interpelacja w sprawie wykonania naprawy wjazdu do Biura Strefy Płatnego Parkowania przy ul. Białostockiej 3 - rozmiar: 1544kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie wykonania naprawy wjazdu do Biura Strefy Płatnego Parkowania przy ul. Białostockiej 3 - rozmiar: 59kb
12.03.2019 Plik pdf  Interpelacja w sprawie usunięcia usterek po przeprpwadzonych robotach remontowych w budynku przy ul. Chwarznieńskiej - rozmiar: 106kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie usterek po przeprowadzonych robotach remontowych w budynku przy ul. Chwarznieńskiej - rozmiar: 61kb
12.03.2019 Plik pdf  Interpelacja w sprawie remontu ciągu pieszego na zapleczu garaży pomiędzy ulicami Białostocką i Nowogrodzką - rozmiar: 1637kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie remontu ciągu pieszego na zapleczu garaży pomiędzy ulicami Białostocką i Nowogrodzką - rozmiar: 58kb
27.12.2018 Plik pdf  Interpelacja w sprawie wykonania dodatkowych miejsc parkingowych przy ulicy Hodowlanej - rozmiar: 993kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie wykonania dodatkowych miejsc parkingowych przy ulicy Hodowlanej - rozmiar: 85kb
27.12.2018 Plik pdf  Interpelacja w sprawie wykonania progu zwalniającego w ulicy Śliskiej - rozmiar: 325kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie wykonania progu zwalniającego w ulicy Śliskiej - rozmiar: 41kb
30.11.2018 Plik pdf  W sprawie wprowadzenia możliwości bezpłatnego uczestnictwa gdynian w miejskich zawodach sportowych Nordic Walking w ramach uprawnień z Karty Mieszkańca Gdyni - rozmiar: 270kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie wprowadzenia możliwości bezpłatnego uczestnictwa gdynian w miejskich zawodach sportowych Nordic Walking w ramach uprawnień z Karty Mieszkańca Gdyni - rozmiar: 58kb
28.11.2018 Plik pdf  W sprawie zdewastowania schodów przy ul. Pogodnej - rozmiar: 4993kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie zdewastowania schodów przy ul. Pogodnej - rozmiar: 40kb
20.11.2018 Plik pdf  W sprawie lamp oświetleniowych przy wejściach do budynków przy ul. Chwarznieńskiej 6 i 8 - rozmiar: 335kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie lamp oświetleniowych przy wejściach do budynków przy ul. Chwarznieńskiej 6 i 8 - rozmiar: 45kb
20.11.2018 Plik pdf  W sprawie zabezpieczenia zlikwidowanego przejścia dla pieszych przez ul. Wiczlińską - rozmiar: 1500kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie zabezpieczenia zlikwidowanego przejścia dla pieszych przez ul. Wiczlińską - rozmiar: 258kb

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Dorota Nelke
Ostatnio zmodyfikował: Dorota Nelke
Data wytworzenia informacji: 17.03.2020
Data udostępnienia informacji: 17.03.2020
Ostatnia aktualizacja: 23.05.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
23.05.2023 12:10 Aktualizacja treści Dorota Nelke
16.05.2022 11:57 Aktualizacja treści Dorota Nelke
05.11.2021 08:00 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
07.10.2020 08:38 Aktualizacja treści Dorota Nelke