Trojanowicz Ireneusz

Nr telefonu: 605 241 375
E-mail: i.trojanowicz@gdynia.pl
Dyżury: W związku z obecną sytuacją z ograniczeniem dostępu do Biur Rad Dzielnicy dla mieszkańców i radnych dyżury w północnych dzielnicach Gdyni są zawieszone. W interesujących Państwa sprawach proszę o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.
Komisje: Komisja Oświaty (członek)
Komisja Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa (członek)
Okręg wyborczy: Okręg nr 1 (Babie Doły, Obłuże, Oksywie, Pogórze)
Pozostałe funkcje:

Ireneusz Wojciech Trojanowicz,
49 lat
Mieszkaniec Obłuża.
Od 2000 roku mąż Agnieszki, ojciec czwórki dzieci.
 
Magister teologii, absolwent Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Tam też ukończyłem studia podyplomowe na kierunku Nauki o Rodzinie. Ważnym etapem mojej edukacji był również roczny kurs zarządzania oświatą. Od 27– ciu lat jestem związany zawodowo ze Szkołą Podstawową nr 39, w której pracuję jako nauczyciel (będąc równocześnie jej absolwentem).
W moim życiu ważną rolę odgrywa sport. Jako wielki pasjonat piłki nożnej, na przełomie lat 80 i 90 byłem piłkarzem ligowym Arki Gdynia. Obecnie jestem trenerem piłki nożnej z licencją UEFA, szkolącym młodych zawodników w Szkółce Piłkarskiej „Grom”.
Drzemiąca we mnie dusza społecznika sprawia, że od lat angażuje się w sprawy lokalnej społeczności. Szczególnie zależy mu na rozwoju dzielnic północnych i współpracy ze wszystkimi, którzy widzą potencjał tej części Gdyni.
Od 2015 roku byłem radnym dzielnicy Obłuże, a przez dwa i pół roku jej przewodniczącym. Byłem wśród inicjatorów wdrożenia ożywienia kulturalnego przy stawku na Obłużu – zaowocowało to kinem letnim i przedstawieniami teatralnymi w czasie wakacji. Wraz z gdańskim oddziałem IPN zorganizowałem na terenie 5 szkół Gdyni Północnej wystawy upamiętniającej „Państwo podziemne”. Dodatkowo jestem koordynatorem konkursu międzyszkolnego „Polska nad Bałtykiem”.
 
Jestem również pomysłodawcą i organizatorem projektu „Energia na Obłużu”, w ramach którego odbywają się zawody dla dzieci i młodzieży w piłce nożnej „Bobola Cup” (który odbywa się co rocznie od 2013 roku) i „Obłuże Cup” , gimnastyce artystycznej, turniej sąsiedzki z zabawami rodzinnymi, Aquathlon i koncerty m.in. „Arki Noego” przy stawku.

Dodatkowo wraz z żoną od wielu lat przy parafii św. Andrzeja Boboli prowadzimy konferencje dla małżeństw i spotkania dla narzeczonych. Jestem zwolennikiem aktywnego wypoczynku z rodziną, lubimy podróże, wyprawy w góry i wycieczki rowerowe.


Interpelacje:

Data interpelacji Przedmiot interpelacji Odpowiedź na interpelację
27.08.2020 Plik pdf  Interpelacja w sprawie finansowania klubu sportowego Arka Gdynia - rozmiar: 257kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie finansowania klubu sportowego Arka Gdynia - rozmiar: 137kb
27.08.2020 Plik pdf  Interpelacja w sprawie Nagrody Literackiej i festiwalu Miasto Słowa - rozmiar: 322kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie Nagrody Literackiej i festiwalu Miasto Słowa - rozmiar: 3453kb
26.05.2020 Plik pdf  Interpelacja w sprawie realizacji wymogów sanitarnych dot. pieszych i gastronomii - rozmiar: 430kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie realizacji wymogów sanitarnych dot. pieszych i gastronomii - rozmiar: 1186kb
26.02.2020 Plik pdf  Interpelacja w sprawie uchwały dotyczącej metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty - rozmiar: 265kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie uchwały dotyczącej metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty - rozmiar: 68kb
06.02.2020 Plik pdf  Interpelacja w sprawie reorganizacji gdyńskich szkół: Szkoły Podstawowej nr 51 i 52 oraz VII Liceum Ogólnokształcącego - rozmiar: 528kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie reorganizacji gdyńskich szkół: Szkoły Podstawowej nr 51 i 52 oraz VII Liceum Ogólnokształcącego - rozmiar: 167kb
31.12.2019 Plik pdf  Interpelacja w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej nr 52 w Gdyni - rozmiar: 710kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelacje w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej nr 52 w Gdyni - rozmiar: 209kb
24.09.2019 Plik pdf  Interpelacja w sprawie gruntów Polanki Redłowskiej i Parku Rady Europy - rozmiar: 230kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie gruntów Polanki Redłowskiej i Parku Rady Europy - rozmiar: 62kb
24.09.2019 Plik pdf  Interpelacja w sprawie projektu Wielka Arka - rozmiar: 290kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie projektu Wielka Arka - rozmiar: 122kb
19.07.2019 Plik pdf  Interpelacja w sprawie zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni dotyczącego stawek czynszu dzierżawnego za nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Miasta Gdyni - rozmiar: 311kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni dotyczącego stawek czynszu dzierżawnego za nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Miasta Gdyni - rozmiar: 109kb
17.04.2019 Plik pdf  Interpelacja w sprawie uchwały krajobrazowej - rozmiar: 136kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie uchwały krajobrazowej - rozmiar: 49kb
17.04.2019 Plik pdf  Interpelacja w sprawie utwardzenia dróg gruntowych na Pogórzu Dolnym - rozmiar: 178kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie utwardzenia dróg gruntowych na Pogórzu Dolnym - rozmiar: 55kb
17.04.2019 Plik pdf  Interpelacja w sprawie znaku postoju na ul. Skrajnej - rozmiar: 138kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie znaku postoju na ul. Skrajnej - rozmiar: 83kb
06.03.2019 Plik pdf  Interpelacja w sprawie ststusu Parku Rady Europy - rozmiar: 266kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie statusu Parku Rady Europy - rozmiar: 89kb
08.02.2019 Plik pdf  Interpelacja w sprawie organizacji przez Miasto Gdynia uroczystych gal związanych z różnymi aspektami funkcjonowania Miasta - rozmiar: 219kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie organizacji przez Miasto Gdynia uroczystych gal związanych z różnymi aspektami funkcjonowania Miasta - rozmiar: 84kb
08.02.2019 Plik pdf  Interpelacja w sprawie przebudowy skrzyżowania ulic Pucka/Unruga/Złota/Czernieckiego - rozmiar: 164kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie skrzyżowania ulic Pucka/Unruga/Złota/Czernieckiego - rozmiar: 63kb
08.02.2019 Plik pdf  Interpelacja w sprawie całościowych kosztów związanych z Nagrodą Literacką Gdynia - rozmiar: 144kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie całościowych kosztów związanych z Nagrodą Literacką Gdynia - rozmiar: 289kb
30.01.2019 Plik pdf  Interpelacja w sprawie zakresu, obsady personalnej i kosztów funkcjonowania Laboratorium Innowacji Społecznych (LIS) w Gdyni - rozmiar: 449kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie zakresu, obsady personalnej i kosztów funkcjonowania Laboratorium Innowacji Społecznych (LIS) w Gdyni - rozmiar: 119kb
30.01.2019 Plik pdf  Interpelacja w sprawie remontów szkół w Gdyni - rozmiar: 346kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie remontów szkół w Gdyni - rozmiar: 92kb
09.01.2019 Plik pdf  Interpelacja w sprawie bezpieczeństwa na ulicy Płk. Dąbka na Pogórzu - rozmiar: 259kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie bezpieczeństwa na ulicy Płk. Dąbka na Pogórzu - rozmiar: 121kb
09.01.2019 Plik pdf  Interpelacja w sprawie projektu drogi rowerowej R - 10, na odcinku Kwiatkowskiego - rozmiar: 215kb Plik pdf  Oopowiedź na interpelację w sprawie projektu drogi rowerowej R - 10, na odcinku Kwiatkowskiego - rozmiar: 46kb
05.12.2018 Plik pdf  Interprlacja w sprawie funkcjonowania systemu roweru publicznego MEVO w Gdyni - rozmiar: 477kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie funkcjonowania ststemu roweru publicznego MEVO w Gdyni - rozmiar: 584kb
05.12.2018 Plik pdf  Interpelacja w sprawie odmowy udostępnienia zasobów GCOP stowarzyszeniu Ruch Miejski Wspólna Gdynia - kontynuacja - rozmiar: 285kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie odmowy udostępnienia zasobów GCOP stowarzyszeniu Ruch Miejski Wspólna Gdynia - kontynuacja - rozmiar: 104kb
22.11.2018 Plik pdf  W sprawie przyszłości terenu po byłym Domu Dziecka przy ul. Demptowskiej - rozmiar: 187kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie przyszłości terenu po byłym Domu Dziecka przy ul. Demptowskiej - rozmiar: 45kb
22.11.2018 Plik pdf  W sprawie odmowy udostępnienia zasobów GCOP Stowarzyszeniu Ruch Miejski Wspólna Gdynia - rozmiar: 348kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie odmowy udostępnienia zasobów GCOP Stowarzyszeniu Ruch Miejski Wspólna Gdynia - rozmiar: 94kb
22.11.2018 Plik pdf  W sprawie przyszłości budynku przy ul. 10 lutego 26 - rozmiar: 253kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie przyszłości budynku przy ul. 10 lutego 26 - rozmiar: 39kb
22.11.2018 Plik pdf  W sprawie ul. Kołodziejskiej - rozmiar: 186kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie ul. Kołodziejskiej - rozmiar: 54kb
22.11.2018 Plik pdf  W sprawie procedury planistycznej w Gdyni - rozmiar: 191kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie procedury planistycznej w Gdyni - rozmiar: 142kb
22.11.2018 Plik pdf  W sprawie budki telefonicznej - daru miasta Plymouth dla Gdyni - rozmiar: 155kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie budki telefonicznej - daru miasta Plymouth dla Gdyni - rozmiar: 28kb

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Dorota Nelke
Data wytworzenia informacji: 29.11.2018
Data udostępnienia informacji: 29.11.2018
Ostatnia aktualizacja: 16.09.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
16.09.2020 12:23 Aktualizacja treści Dorota Nelke
28.01.2020 09:53 Dodanie informacji o dyżurze w Radzie Dzielnicy Pogórze Dorota Nelke
19.11.2019 11:01 Korekta Dorota Nelke
13.11.2019 15:42 Korekta Dorota Nelke
11.10.2019 12:43 Korekta Dorota Nelke
11.10.2019 12:42 dodanie krótkiego adresu Dorota Nelke
04.01.2019 11:17 Korekta Michał Kowalski
17.12.2018 14:11 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
12.12.2018 10:17 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska