Bełbot Marcin

Nr telefonu: 600-190-340
E-mail: m.belbot@gdynia.pl
Dyżury: 1. środa miesiąca w biurze przy ul. Starowiejskiej 11/1
Komisje: Komisja Kultury (członek)
Komisja Planowania Przestrzennego i Strategii (członek)
Okręg wyborczy: Okręg nr 2 (Cisowa, Chylonia, Pustki Cisowskie-Demptowo)
Pozostałe funkcje:

31 lat.

Inżynier, absolwent Politechniki Gdańskiej, Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska, przedsiębiorca z wieloletnim stażem.

Wiceprzewodniczący Klubu Gazety Polskiej wraz z którym organizował liczne spotkania i koncerty patriotyczne. Prywatnie fan mieszanych sztuk walki oraz gry terenowej geocaching.

Załączniki do interpelacji opublikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej w dziale 
Samorząd / Rada Miasta / Interpelacje i zapytania / VIII kadencja /  2023


Interpelacje:

Data interpelacji Przedmiot interpelacji Odpowiedź na interpelację
09.05.2023 Plik pdf  Interpelacja w sprawie odpadów komunalnych - rozmiar: 133kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie odpadów komunalnych - rozmiar: 97kb
09.05.2023 Plik pdf  Interpelacja w sprawie komunikacji zbiorowej - rozmiar: 227kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie komunikacji zbiorowej - rozmiar: 127kb
09.05.2023 Plik pdf  Interpelacja w sprawie odpowiedzi na interpelację z dnia 29.12.2022r., dotyczącą budynku przy ul. Opata Hackiego - rozmiar: 175kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie odpowiedzi na interpelację z dnia 29.12.2022r., dotyczącą budynku przy ul. Opata Hackiego - rozmiar: 52kb
09.05.2023 Plik pdf  Interpelacja w sprawie wypadków w gdyńskich szkołach - rozmiar: 199kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie wypadków w gdyńskich szkołach - rozmiar: 118kb
09.05.2023 Plik pdf  Interpelacja w sprawie inwestycji przy ulicy Zbożowej - rozmiar: 697kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie inwestycji przy ulicy Zbożowej - rozmiar: 102kb
09.05.2023 Plik pdf  Interpelacja w sprawie bakterii w systemie wodociągów PEWIK - rozmiar: 234kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie bakterii w systemie wodociągów PEWIK - rozmiar: 467kb
09.05.2023 Plik pdf  Interpelacja w sprawie szczepionek przeciw wirusowi HPV - rozmiar: 199kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie szczepionek przeciw wirusowi HPV - rozmiar: 226kb
09.05.2023 Plik pdf  Interpelacja w sprawie obsługi prawnej związanej z lotniskiem - rozmiar: 155kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie obsługi prawnej związanej z lotniskiem - rozmiar: 41kb
04.05.2023 Plik pdf  Interpelacja w sprawie usług doradczych i konsultacji ds. osób z niepełnosprawnościami - rozmiar: 156kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie usług doradczych i konsultacji ds. osób z niepełnosprawnościami - rozmiar: 251kb
04.05.2023 Plik pdf  Interpelacja w sprawie rozwoju jakości życia w mieście - rozmiar: 140kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie rozwoju jakości życia w mieście - rozmiar: 155kb
04.05.2023 Plik pdf  Interpelacja w sprawie zadania pod tytułem We make it transition - rozmiar: 130kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie zadania pod tytułem We make it transition - rozmiar: 105kb
04.05.2023 Plik pdf  Interpelacja w sprawie wspomagania mieszkańców w realizacji działań proekologicznych - rozmiar: 143kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie wspomagania mieszkańców w realizacji działań proekologicznych - rozmiar: 59kb
04.05.2023 Plik pdf  Interpelacja w sprawie Urban Lab - rozmiar: 161kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie Urban Lab - rozmiar: 87kb
04.05.2023 Plik pdf  Interpelacja w sprawie działalności Pełnomocników Prezydenta Miasta - rozmiar: 142kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie działalności Pełnomocników Prezydenta Miasta - rozmiar: 77kb
04.05.2023 Plik pdf  Interpelacja w sprawie estetyzacji miasta - rozmiar: 131kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie estetyzacji miasta - rozmiar: 38kb
04.05.2023 Plik pdf  Interpelacja w sprawie opracowania strategii rozwoju elektromobilności - rozmiar: 147kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie opracowania strategii rozwoju elektromobilności - rozmiar: 79kb
04.05.2023 Plik pdf  Interpelacja w sprawie polityki komunikacji wewnętrznej Urzędu oraz miejskich jednostek organizacyjnych - rozmiar: 154kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie polityki komunikacji wewnętrznej Urzędu oraz miejskich jednostek organizacyjnych - rozmiar: 143kb
04.05.2023 Plik pdf  Interpelacja w sprawie organizacji konferencji i spotkań - rozmiar: 134kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie organizacji konferencji i spotkań - rozmiar: 74kb
04.05.2023 Plik pdf  Interpelacja w sprawie działalności informacyjnej - rozmiar: 163kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie działalności informacyjnej - rozmiar: 118kb
04.05.2023 Plik pdf  Interpelacja w sprawie monitoringu prasy, Internetu i TV na tematy gdyńskie - rozmiar: 155kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie monitoringu prasy, Internetu i TV na tematy gdyńskie - rozmiar: 61kb
04.05.2023 Plik pdf  Interpelacja w sprawie badania sprawozdania finansowego miasta - rozmiar: 138kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie badania sprawozdania finansowego miasta - rozmiar: 122kb
04.05.2023 Plik pdf  Interpelacja w sprawie ekspertyz i opinii prawnych - rozmiar: 129kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie ekspertyz i opinii prawnych - rozmiar: 115kb
04.05.2023 Plik pdf  Interpelacja w sprawie badania opinii Mieszkańców Gdyni dotyczących najważniejszych aspektów życia w mieście - rozmiar: 180kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie badania opinii Mieszkańców Gdyni dotyczących najważniejszych aspektów życia w mieście - rozmiar: 86kb
04.05.2023 Plik pdf  Interpelacja w sprawie remontu Daru Pomorza - rozmiar: 116kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie remontu Daru Pomorza - rozmiar: 250kb
04.05.2023 Plik pdf  Interpelacja w sprawie aktualizacji Strategii rozwoju Gdyni - rozmiar: 146kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie aktualizacji Strategii rozwoju Gdyni - rozmiar: 71kb
04.05.2023 Plik pdf  Interpelacja w sprawie rozbudowy ulicy Chwarznieńskiej - rozmiar: 180kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie rozbudowy ulicy Chwarznieńskiej - rozmiar: 78kb
04.05.2023 Plik pdf  Interpelacja w sprawie Węzła Karwiny - rozmiar: 482kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie Węzła Karwiny - rozmiar: 216kb
02.05.2023 Plik pdf  Interpelacja w sprawie przebudowy dróg na odcinku od Dąbrowy do Karwin I - rozmiar: 251kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie przebudowy dróg na odcinku od Dąbrowy do Karwin I - rozmiar: 148kb
02.05.2023 Plik pdf  Interpelacja w sprawie Gdyńskiego Centrum Kultury - rozmiar: 170kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie Gdyńskiego Centrum Kultury - rozmiar: 272kb
02.05.2023 Plik pdf  Interpelacja w sprawie Laboratorium Innowacji Społecznych - rozmiar: 215kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie Laboratorium Innowacji Społecznych - rozmiar: 230kb
02.05.2023 Plik pdf  Interpelacja w sprawie Muzeum Emigracji - rozmiar: 167kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie Muzeum Emigracji - rozmiar: 2226kb
02.05.2023 Plik pdf  Interpelacja w sprawie promocji w telewizji i radiu - rozmiar: 147kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie promocji w telewizji i radiu - rozmiar: 72kb
02.05.2023 Plik pdf  Interpelacja w sprawie Gdyńskiego Centrum Filmowego - rozmiar: 150kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie Gdyńskiego Centrum Filmowego - rozmiar: 986kb
02.05.2023 Plik pdf  Interpelacja w sprawie Mecenatu kultury - rozmiar: 152kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie Mecenatu kultury - rozmiar: 447kb
02.05.2023 Plik pdf  Interpelacja w sprawie hali sportowej Gdynia Arena - rozmiar: 145kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie hali sportowej Gdynia Arena - rozmiar: 263kb
02.05.2023 Plik pdf  Interpelacja w sprawie mapy akustycznej - rozmiar: 165kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie mapy akustycznej - rozmiar: 283kb
30.03.2023 Plik pdf  Interpelacja w sprawie Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej - rozmiar: 189kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej - rozmiar: 846kb
27.03.2023 Plik pdf  Interpelacja w sprawie rozbudowy ulicy Chwarznieńskiej - rozmiar: 194kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie rozbudowy ulicy Chwarznieńskiej - rozmiar: 76kb
24.03.2023 Plik pdf  Interpelacja w sprawie nieruchomości przy ulicy Opata Hackiego - rozmiar: 230kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie nieruchomości przy ulicy Opata Hackiego - rozmiar: 66kb
24.03.2023 Plik pdf  Interpelacja w sprawie bezprzetargowej sprzedaży działki przy Al. Zwycięstwa - rozmiar: 112kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie bezprzetargowej sprzedaży działki przy Al. Zwycięstwa - rozmiar: 92kb
24.03.2023 Plik pdf  Interpelacja w sprawie nieruchomości przy ul. Łowickiej 51 - rozmiar: 362kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie nieruchomości przy ul. Łowickiej 51 - rozmiar: 249kb
24.03.2023 Plik pdf  Interpelacja w sprawie nieruchomości przy Szkole Podstawowej nr 29 - rozmiar: 263kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie nieruchomości przy Szkole Podstawowej nr 29 - rozmiar: 88kb
21.03.2023 Plik pdf  Interpelacja w sprawie rozwoju i utrzymania aplikacji miejskich - rozmiar: 138kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie rozwoju i utrzymania aplikacji miejskich - rozmiar: 57kb
21.03.2023 Plik pdf  Interpelacja w sprawie organizacji i obsługi spotkań okolicznościowych z mieszkańcami miasta - rozmiar: 154kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie organizacji i obsługi spotkań okolicznościowych z mieszkańcami miasta - rozmiar: 107kb
21.03.2023 Plik pdf  Interpelacja w sprawie realizacji zadań w ramach Karty Mieszkańca - rozmiar: 141kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie realizacji zadań w ramach Karty Mieszkańca - rozmiar: 49kb
27.02.2023 Plik pdf  Interpelacja w sprawie lotniska - rozmiar: 101kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie lotniska - rozmiar: 47kb
27.02.2023 Plik pdf  Interpelacja w sprawie współpracy z organizacjami pozarządowymi - rozmiar: 184kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie współpracy z organizacjami pozarządowymi - rozmiar: 74kb
27.02.2023 Plik pdf  Interpelacja w sprawie mieszkań komunalnych - rozmiar: 413kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie mieszkań komunalnych - rozmiar: 143kb
27.02.2023 Plik pdf  Interpelacja w sprawie prawoskrętu na ulicy Swarzewskiej - rozmiar: 190kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie prawoskrętu na ulicy Swarzewskiej - rozmiar: 49kb
27.02.2023 Plik pdf  Interpelacja w sprawie pełnomocnictw i doradców Prezydenta Miasta Gdyni - rozmiar: 241kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie pełnomocnictw i doradców Prezydenta Miasta Gdyni - rozmiar: 85kb
27.02.2023 Plik pdf  Interpelacja w sprawie gospodarowania odpadami - rozmiar: 454kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie gospodarowania odpadami - rozmiar: 429kb
27.02.2023 Plik pdf  Interpelacja w sprawie terenu po dawnym domu dziecka przy ul. Demptowskiej - rozmiar: 149kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie terenu po dawnym domu dziecka przy ul. Demptowskiej - rozmiar: 75kb
27.02.2023 Plik pdf  Interpelacja w sprawie buspasa wzdłuż ulicy Morskiej - rozmiar: 153kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie buspasa wzdłuż ulicy Morskiej - rozmiar: 52kb
22.02.2023 Plik pdf  Interpelacja w sprawie stanu budynków komunalnych przy ul. Chwarznieńskiej 6 i 8 - rozmiar: 3136kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie stanu budynków komunalnych przy ul. Chwarznieńskiej 6 i 8 - rozmiar: 417kb
15.02.2023 Plik pdf  Interpelacja w sprawie zapytania dot.projektu Miasto Przyjazne Dzieciom - rozmiar: 380kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie zapytania dot.projektu Miasto Przyjazne Dzieciom - rozmiar: 68kb
15.02.2023 Plik pdf  Interpelacja w sprawie likwidacji Samodzielnego Referatu Polityki Rodzinnej - rozmiar: 380kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie likwidacji Samodzielnego Referatu Polityki Rodzinnej - rozmiar: 95kb
15.02.2023 Plik pdf  Interpelacja w sprawie wiaduktu nad torami linii 201 na ulicy Puckiej - rozmiar: 166kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie wiaduktu nad torami linii 201 na ulicy Puckiej - rozmiar: 66kb
15.02.2023 Plik pdf  Interpelacja w sprawie tunelu pod torami na ulicy Puckiej (linia kolejowa 202) - rozmiar: 174kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie tunelu pod torami na ulicy Puckiej (linia kolejowa 202) - rozmiar: 125kb
03.01.2023 Plik pdf  Interpelacja w sprawie zmian w komunikacji miejskiej - rozmiar: 165kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie zmian w komunikacji miejskiej - rozmiar: 138kb
03.01.2023 Plik pdf  Interpelacja w sprawie parkingu pod Węzłem Chylonia - rozmiar: 766kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie parkingu pod Węzłem Chylonia - rozmiar: 155kb
16.12.2022 Plik pdf  Interpelacja w sprawie promocji miasta w mediach - rozmiar: 173kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie promocji miasta w mediach - rozmiar: 148kb
16.12.2022 Plik pdf  Interpelacja w sprawie zadłużenia Gdyni - rozmiar: 119kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie zadłużenia Gdyni - rozmiar: 37kb
16.12.2022 Plik pdf  Interpelacja w sprawie budynku przy ul. Opata Hackiego - rozmiar: 638kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie budynku przy ul. Opata Hackiego - rozmiar: 748kb
17.10.2022 Plik pdf  Interpelacja w sprawie budynków TBS - rozmiar: 483kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie budynków TBS - rozmiar: 3649kb
05.10.2022 Plik pdf  Zapytanie w sprawie wyróżnienia Miasta Gdyni przez UNICEF poprzez przyznanie tytułu Miasto Przyjazne Dzieciom - rozmiar: 219kb Plik pdf  Odpowiedź na zapytanie w sprawie wyróżnienia Miasta Gdyni przez UNICEF poprzez przyznanie tytułu Miasto Przyjazne Dzieciom - rozmiar: 116kb
05.10.2022 Plik pdf  Zapytanie w sprawie trolejbusów z Lublina - rozmiar: 172kb Plik pdf  Odpowiedź na zapytanie w sprawie trolejbusów z Lublina - rozmiar: 76kb
05.10.2022 Plik pdf  Zapytanie w sprawie Wydziału Polityki Rodzinnej - rozmiar: 180kb Plik pdf  Odpowiedź na zapytanie w sprawie Wydziału Polityki Rodzinnej - rozmiar: 152kb
05.10.2022 Plik pdf  Interpelacja w sprawie wniosków kierowanych do organizatorów transportu - rozmiar: 229kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie wniosków kierowanych do organizatorów transportu - rozmiar: 151kb
05.10.2022 Plik pdf  Interpelacja w sprawie taryfy cenowej na dostarczanie wody oraz odbiór ścieków - rozmiar: 124kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie taryfy cenowej na dostarczanie wody oraz odbiór ścieków - rozmiar: 80kb
05.10.2022 Plik pdf  Interpelacja w sprawie dożywiania dzieci - rozmiar: 179kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie dożywiania dzieci - rozmiar: 466kb
21.09.2022 Plik pdf  Interpelacja w sprawie dużych nieruchomości gruntowych w Gdyni - rozmiar: 291kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie dużych nieruchomości gruntowych w Gdyni - rozmiar: 8058kb
21.09.2022 Plik pdf  Interpelacja w sprawie nieruchomości gruntowej objętej planem zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulicy Przemyskiej i L. Bądkowskiego - rozmiar: 759kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie nieruchomości gruntowej objętej planem zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulicy Przemyskiej i L. Bądkowskiego - rozmiar: 2333kb
21.09.2022 Plik pdf  Interpelacja w sprawie trasy im. E. Kwiatkowskiego - rozmiar: 516kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie trasy im. E. Kwiatkowskiego - rozmiar: 287kb
25.08.2022 Plik pdf  Interpelacja w sprawie Węzła Karwiny - rozmiar: 227kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie Węzła Karwiny. - rozmiar: 80kb
25.08.2022 Plik pdf  Interpelacja w sprawie funduszy rządowych - rozmiar: 331kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie funduszy rządowych. - rozmiar: 4977kb
25.08.2022 Plik pdf  Interpelacja w sprawie komunikacji miejskiej, środków transportu oraz infrastruktury w Gdyni - rozmiar: 285kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie komunikacji miejskiej, środków transportu oraz infrastruktury w Gdyni. - rozmiar: 109kb
25.08.2022 Plik pdf  Interpelacja w sprawie gdyńskiej oświaty oraz związanej z nią infrastruktury - rozmiar: 292kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie gdyńskiej oświaty oraz związanej z nią infrastruktury. - rozmiar: 612kb
31.05.2022 Plik pdf  Interpelacja w sprawie pszczelich domów na dachu Urzędu Miasta Gdyni - rozmiar: 174kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie pszczelich domów na dachu Urzędu Miasta Gdyni - rozmiar: 52kb
31.05.2022 Plik pdf  Interpelacja w sprawie nagrody Kongresu Perły Samorządu - rozmiar: 170kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie nagrody Kongresu Perły Samorządu - rozmiar: 77kb
31.05.2022 Plik pdf  Interpelacja w sprawie nagrody Czas Gdyni - rozmiar: 154kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie nagrody Czas Gdyni - rozmiar: 61kb
19.05.2022 Plik pdf  Interpelacja w sprawie Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej - rozmiar: 336kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej - rozmiar: 490kb
19.05.2022 Plik pdf  Interpelacja w sprawie mieszkań komunalnych - rozmiar: 469kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie mieszkań komunalnych - rozmiar: 179kb
19.05.2022 Plik pdf  Interpelacja w sprawie zamiaru przekształcenia Sportowej Szkoły Podstawowej nr 14 im. Józefa Wybickiego - rozmiar: 410kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie zamiaru przekształcenia Sportowej Szkoły Podstawowej nr 14 im. Józefa Wybickiego - rozmiar: 69kb
27.04.2022 Plik pdf  Interpelacja w sprawie estetyki miejskiej - rozmiar: 381kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie estetyki miejskiej - rozmiar: 37kb
04.04.2022 Plik pdf  Interpelacja w sprawie modernizacji przejścia nad potokiem Swelina, łączącym osiedle przy ul. Bernadowskiej z osiedlem przy ul. Mazowieckiej w Sopocie - rozmiar: 320kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie modernizacji przejścia nad potokiem Swelina, łączącym osiedle przy ul. Bernadowskiej z osiedlem przy ul. Mazowieckiej w Sopocie - rozmiar: 57kb
04.04.2022 Plik pdf  Interpelacja w sprawie zmian na skrzyżowaniu ulic Kartuskiej, Jaskółczej i Swarzewskiej - rozmiar: 341kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie zmian na skrzyżowaniu ulic Kartuskiej, Jaskółczej i Swarzewskiej - rozmiar: 80kb
04.04.2022 Plik pdf  Interpelacja w sprawie całkowitego zadłużenia miasta - rozmiar: 102kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie całkowitego zadłużenia miasta - rozmiar: 35kb
04.04.2022 Plik pdf  Interpelacja w sprawie Węzła Chylonia - rozmiar: 636kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie Węzła Chylonia - rozmiar: 249kb
10.01.2022 Plik pdf  Interpelacja w sprawie Szkoły Podstawowej Nr 14 - rozmiar: 369kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie Szkoły Podstawowej Nr 14 - rozmiar: 1194kb
15.11.2021 Plik pdf  Interpelacja w sprawie budowy windy - rozmiar: 154kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie budowy windy - rozmiar: 41kb
28.10.2021 Plik pdf  Interpelacja w sprawie uruchomienia gdyńskiego lodowiska - rozmiar: 276kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie uruchomienia gdyńskiego lodowiska - rozmiar: 85kb
03.09.2021 Plik pdf  Interpelacja w sprawie pojazdów służbowych Prezydentów Gdyni - rozmiar: 242kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie pojazdów służbowych Prezydentów Gdyni - rozmiar: 78kb
03.09.2021 Plik pdf  Interpelacja w sprawie zarządzeń wydawanych przez Prezydenta - rozmiar: 217kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie zarządzeń wydawanych przez Prezydenta - rozmiar: 241kb
03.09.2021 Plik pdf  Interpelacja w sprawie sesji zdjęciowych - rozmiar: 127kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie sesji zdjęciowych - rozmiar: 73kb
03.09.2021 Plik pdf  Interpelacja w sprawie miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej - rozmiar: 99kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej - rozmiar: 78kb
03.09.2021 Plik pdf  Interpelacja w sprawie przychodni w dzielnicy Cisowa - rozmiar: 577kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie przychodni w dzielnicy Cisowa - rozmiar: 301kb
05.08.2021 Plik pdf  Interpelacja w sprawie udostępnienia przestrzeni w SP52 - rozmiar: 492kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie udostępnienia przestrzeni w SP52 - rozmiar: 263kb
13.07.2021 Plik pdf  Interpelacja w sprawie X Liceum Ogólnokształcącego - rozmiar: 132kb Plik pdf  Odpowiedź na interepelację w sprawie X Liceum Ogólnokształcącego - rozmiar: 60kb
13.07.2021 Plik pdf  Interpelacja w sprawie KLIMATycznego Centrum - rozmiar: 208kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie KLIMATycznego Centrum - rozmiar: 212kb
13.07.2021 Plik pdf  Interpelacja w sprawie budżetów Rad Dzielnic - rozmiar: 150kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie budżetów Rad Dzielnic - rozmiar: 139kb
13.07.2021 Plik pdf  Interpelacja w sprawie kolei do północnych dzielnic Gdyni - rozmiar: 413kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie kolei do północnych dzielnic Gdyni - rozmiar: 293kb
13.07.2021 Plik pdf  Interpelacja w sprawie Alei 17 Grudnia - rozmiar: 118kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie Alei 17 Grudnia - rozmiar: 44kb
13.07.2021 Plik pdf  Interpelacja w sprawie działek przy ulicy Władysława IV - rozmiar: 166kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie działek przy ulicy Władysława IV - rozmiar: 145kb
13.07.2021 Plik pdf  Interpelacja w sprawie termomodernizacji ZSSO - rozmiar: 261kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie termomodernizacji ZSSO - rozmiar: 248kb
13.07.2021 Plik pdf  Interpelacja w sprawie Zespołu Sportowych Szkół Ogólnokształących - rozmiar: 201kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie Zespołu Sportowych Szkół Ogólnokształących - rozmiar: 58kb
13.07.2021 Plik pdf  Interpelacja w sprawie dyrektorów placówek oświatowych - rozmiar: 362kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie dyrektorów placówek oświatowych - rozmiar: 158kb
13.07.2021 Plik pdf  Interpelacja w sprawie Rady Sportu - rozmiar: 182kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie Rady Sportu - rozmiar: 199kb
13.07.2021 Plik pdf  Interpelacja w sprawie skradzionych książek z biblioteki - rozmiar: 147kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie skradzionych książek z biblioteki - rozmiar: 88kb
17.06.2021 Plik pdf  Interpelacja w sprawie przedszkoli w Gdyni - rozmiar: 179kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie przedszkoli w Gdyni - rozmiar: 413kb
17.06.2021 Plik pdf  Interpelacja w sprawie opłaty za zajęcie pasa drogowego - rozmiar: 156kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie opłaty za zajęcie pasa drogowego - rozmiar: 171kb
17.06.2021 Plik pdf  Interpelacja w sprawie rankingu oraz wydarzenia Perły Samorządu - rozmiar: 196kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie rankingu oraz wydarzenia Perły Samorządu - rozmiar: 162kb
17.06.2021 Plik pdf  Interpelacja w sprawie wybiegu dla psów - rozmiar: 165kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie wybiegu dla psów - rozmiar: 76kb
17.06.2021 Plik pdf  Interpelacja w sprawie lotniska - rozmiar: 196kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie lotniska - rozmiar: 98kb
17.06.2021 Plik pdf  Interpelacja w sprawie Polanki Redłowskiej - rozmiar: 197kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie Polanki Redłowskiej - rozmiar: 102kb
17.06.2021 Plik pdf  Interpelacja w sprawie osób bezdomnych - rozmiar: 169kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie osób bezdomnych - rozmiar: 80kb
17.06.2021 Plik pdf  Interpelacja w sprawie wspólnego biletu dla całej aglomeracji Trójmiasta - rozmiar: 160kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie wspólnego biletu dla całej aglomeracji Trójmiasta - rozmiar: 79kb
17.06.2021 Plik pdf  Interpelacja w sprawie Centrum Nauki Experyment - rozmiar: 195kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie Centrum Nauki Experyment - rozmiar: 313kb
17.06.2021 Plik pdf  Interpelacja w sprawie tunelu łączącego ulicę Śląską z Władysława IV - rozmiar: 147kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie tunelu łączącego ulicę Śląską z Władysława IV - rozmiar: 40kb
17.06.2021 Plik pdf  Interpelacja w sprawie projektu Miasto przyjazne dzieciom - rozmiar: 151kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie projektu Miasto przyjazne dzieciom - rozmiar: 106kb
07.06.2021 Plik pdf  Interpelacja w sprawie mieszkań komunalnych - rozmiar: 218kb Plik pdf  Odpowiedź w sprawie mieszkań komunalnych - rozmiar: 96kb
07.06.2021 Plik pdf  Interpelacja w sprawie samochodów na prąd oraz intergralnej infrastruktury - rozmiar: 167kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie samochodów na prąd oraz intergralnej infrastruktury - rozmiar: 241kb
07.06.2021 Plik pdf  Interpelacja w sprawie pomocy psychologicznej dla uczniów - rozmiar: 279kb Plik pdf  Odpowiedź w sprawie pomocy psychologicznej dla uczniów - rozmiar: 129kb
07.06.2021 Plik pdf  Interpelacja w sprawie klas sportowych w gdyńskich placówkach edukacyjnych - rozmiar: 248kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie klas sportowych w gdyńskich placówkach edukacyjnych - rozmiar: 499kb
07.06.2021 Plik pdf  Interpelacja w sprawie osoby oczekującej na przyznanie mieszkania z zasobów gminy - rozmiar: 149kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie osoby oczekującej na przyznanie mieszkania z zasobów gminy - rozmiar: 54kb
07.06.2021 Plik pdf  Interpelacja w sprawie opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu - rozmiar: 171kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu - rozmiar: 390kb
07.06.2021 Plik pdf  Interpelacja w sprawie ogródków gastronomicznych - rozmiar: 150kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie ogródków gastronomicznych - rozmiar: 86kb
12.05.2021 Plik pdf  Interpelacja w sprawie wycinki drzew w Gdyni Śródmieście - rozmiar: 220kb Plik zip  Odpowiedź na interpelację w sprawie wycinki drzew w Gdyni Śródmieście - rozmiar: 79656kb
12.05.2021 Plik pdf  Interpelacja w sprawie odpowiedzi na interpelację w sprawie mediów prowadzonych przez jednostki gdyńskiego samorządu - rozmiar: 301kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie odpowiedzi na interpelację w sprawie mediów prowadzonych przez jednostki gdyńskiego samorządu - rozmiar: 55kb
19.04.2021 Plik pdf  Interpelacja w sprawie księgowości i administracji w gdyńskich szkołach - rozmiar: 194kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie księgowości i administracji w gdyńskich szkołach - rozmiar: 190kb
19.04.2021 Plik pdf  Interpelacja w sprawie aplikacji do uszczelniania systemu śmieciowego - rozmiar: 183kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie aplikacji do uszczelniania systemu śmieciowego - rozmiar: 41kb
19.04.2021 Plik pdf  Interpelacja w sprawie komunikacji miejskiej - rozmiar: 215kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie komunikacji miejskiej - rozmiar: 340kb
19.04.2021 Plik pdf  Interpelacja w sprawie podwyżki opłat za wodę i ścieki - rozmiar: 206kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie podwyżki opłat za wodę i ścieki - rozmiar: 250kb
19.04.2021 Plik pdf  Interpelacja w sprawie czystości w budynkach - rozmiar: 194kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie czystości w budynkach - rozmiar: 101kb
19.04.2021 Plik pdf  Interpelacja w sprawie parkingów dla osób niepełnosprawnych - rozmiar: 159kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie parkingów dla osób niepełnosprawnych - rozmiar: 79kb
19.04.2021 Plik pdf  Interpelacja w sprawie kontrolerów biletów w komunikacji miejskiej - rozmiar: 173kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie kontrolerów biletów w komunikacji miejskiej - rozmiar: 79kb
19.04.2021 Plik pdf  Interpelacja w sprawie mediów - rozmiar: 548kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie mediów - rozmiar: 1748kb
24.03.2021 Plik pdf  Interpelacja w sprawie krytycznego stanu mieszkań komunalnych przez ul. Orłowskiej - rozmiar: 1070kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie krytycznego stanu mieszkań komunalnych przez ul. Orłowskiej - rozmiar: 280kb
24.03.2021 Plik pdf  Interpelacja w sprawie całkowitego zadłużenia miasta - rozmiar: 102kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie całkowitego zadłużenia miasta - rozmiar: 116kb
24.03.2021 Plik pdf  Interpelacja w sprawie parkingu przy ulicy Młyńskiej 17 - rozmiar: 256kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie parkingu przy ulicy Młyńskiej 17 - rozmiar: 52kb
18.03.2021 Plik pdf  Interpelacja w sprawie myjni bezdotykowej przy ul. Chylońskiej w dzielnicy Cisowa - rozmiar: 349kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie myjni bezdotykowej przy ul. Chylońskiej w dzielnicy Cisowa - rozmiar: 95kb
18.03.2021 Plik pdf  Interpelacja w sprawie wypowiedzenia umowy dzierżawy - rozmiar: 134kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie wypowiedzenia umowy dzierżawy - rozmiar: 443kb
09.03.2021 Plik pdf  Interpelacja w sprawie przebudowy ulica Necla - rozmiar: 417kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie przebudowy ulica Necla - rozmiar: 100kb
04.02.2021 Plik pdf  Interpelacja w sprawie miejsca parkingowego przy nowej wrzutni na ulicy Bema - rozmiar: 240kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie miejsca parkingowego przy nowej wrzutni na ulicy Bema - rozmiar: 50kb
27.01.2021 Plik pdf  Interpelacja w sprawie oczyszczania gdyńskich pojazdów komunikacji miejskiej - rozmiar: 456kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie oczyszczania gdyńskich pojazdów komunikacji miejskiej - rozmiar: 87kb
18.12.2020 Plik pdf  Interpelacja w sprawie Portu Lotniczego Gdynia - Kosakowo - rozmiar: 262kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo - rozmiar: 360kb
09.12.2020 Plik pdf  Interpelacja w sprawie informacji dotyczącej finansów miasta - rozmiar: 380kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie informacji dotyczącej finansów miasta - rozmiar: 1224kb
06.11.2020 Plik pdf  Interpelacja w sprawie polityki miasta - rozmiar: 1158kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie polityki miasta - rozmiar: 60kb
21.10.2020 Plik pdf  Interpelacja w sprawie pojemników na psie odchody - rozmiar: 132kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie pojemników na psie odchody - rozmiar: 5778kb
21.10.2020 Plik pdf  Interpelacja w sprawie Parku Rady Europy - rozmiar: 180kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie Parku Rady Eurpy - rozmiar: 61kb
21.10.2020 Plik pdf  Interpelacja w sprawie dzików - rozmiar: 147kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie dzików - rozmiar: 123kb
21.10.2020 Plik pdf  Interpelacja w sprawie stacji naprawy rowerów - rozmiar: 123kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie stacji naprawy rowerów - rozmiar: 195kb
21.10.2020 Plik pdf  Interpelacja w sprawie wywiadu Prezydenta w programie Onet Rano - rozmiar: 145kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie wywiadu Prezydenta w programie Onet Rano - rozmiar: 70kb
21.10.2020 Plik pdf  Interpelacja w sprawie tarasu przy Obrońców Wybrzeża 13 - rozmiar: 349kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie tarasu przy Obrońców Wybrzeża 13 - rozmiar: 80kb
21.10.2020 Plik pdf  Interpelacja w sprawie środków finansowych otrzymanych od polskiego rządu w celu walki z kryzysem - rozmiar: 163kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie środków finansowych otrzymanych od polskiego rządu w celu walki z kryzysem - rozmiar: 83kb
21.10.2020 Plik pdf  Interpelacja w sprawie placu przy dworcu w Gdyni Leszczynkach - rozmiar: 141kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie placu przy dworcu w Gdyni Leszczynkach - rozmiar: 37kb
21.10.2020 Plik pdf  Interpelacja w sprawie lodowiska - rozmiar: 211kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie lodowiska - rozmiar: 99kb
07.10.2020 Plik pdf  Interpelacja w sprawie wypłaty świadczeń z programu Rodzina 500+ - rozmiar: 118kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie wypłaty świadczeń z programu Rodzina 500+ - rozmiar: 37kb
07.10.2020 Plik pdf  Interpelacja w sprawie kosztów poniesionych przez miasto w czasie kryzysu związanego z koronawirusem - rozmiar: 200kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie kosztów poniesionych przez miasto w czasie kryzysu związanego z koronawirusem - rozmiar: 104kb
07.10.2020 Plik pdf  Interpelacja w sprawie mieszkań komunalnych - rozmiar: 177kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie mieszkań komunalnych - rozmiar: 49kb
07.10.2020 Plik pdf  Interpelacja w sprawie dodatkowych rozwiązań dla uspokojenia ruchu na ulicy Piotrkowskiej - rozmiar: 138kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie dodatkowych rozwiązań dla uspokojenia ruchu na ulicy Piotrkowskiej - rozmiar: 38kb
07.10.2020 Plik pdf  Interpelacja w sprawie funkcjonowania oraz działalności Samodzielnego Referatu Współpracy z Zagranicą - rozmiar: 228kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie funkcjonowania oraz działalności Samodzielnego Referatu Współpracy z Zagranicą - rozmiar: 4333kb
07.10.2020 Plik pdf  Interpelacja w sprawie całkowitego zadłużenia miasta - rozmiar: 121kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie całkowitego zadłużenia miasta - rozmiar: 43kb
07.10.2020 Plik pdf  Interpelacja w sprawie zapowiadanej uchwały krajobrazowej - rozmiar: 162kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie zapowiadanej uchwały krajobrazowej - rozmiar: 67kb
07.10.2020 Plik pdf  Interpelacja w sprawie punktu widokowego na Kamiennej Górze - rozmiar: 159kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie punktu widokowego na Kamiennej Górze - rozmiar: 45kb
07.10.2020 Plik pdf  Interpelacja w sprawie Muzeum Emigracji - rozmiar: 195kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie Muzeum Emigracji - rozmiar: 52kb
07.10.2020 Plik pdf  Interpelacja w sprawie funkcjonowania i działalności Wydziału Strategii - rozmiar: 163kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie funkcjonowania i działalności Wydziału Strategii - rozmiar: 261kb
07.10.2020 Plik pdf  Interpelacja w sprawie budowy drogi rowerowej pomiędzy Pustkami Cisowskimi/Chylonią a Wiczlinem - rozmiar: 135kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie budowy drogi rowerowej pomiędzy Pustkami Cisowskimi/Chylonią a Wiczlinem - rozmiar: 61kb
07.10.2020 Plik pdf  Interpelacja w sprawie parkingu zbiorowego i węzła integracyjnego w północnych dzielnicach Gdyni - rozmiar: 194kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie parkingu zbiorowego i węzła integracyjnego w północnych dzielnicach Gdyni - rozmiar: 42kb
26.08.2020 Plik pdf  Interpelacja w sprawie festiwalu Miasto Słowa - rozmiar: 1331kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie festiwalu Miasto Słowa - rozmiar: 3367kb
19.08.2020 Plik pdf  Interpelacja w sprawie Potoku Demptowskiego - rozmiar: 767kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie Potoku Demptowskiego - rozmiar: 72kb
19.08.2020 Plik pdf  Interpelacja w sprawie nawierzchni drogi przy ul. Chylońskiej - rozmiar: 195kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie nawierzchni drogi przy ul. Chylońskiej - rozmiar: 83kb
19.08.2020 Plik pdf  Interpelacja w sprawie Polanki Redłowskiej - rozmiar: 190kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie Polanki Redłowskiej - rozmiar: 77kb
06.05.2020 Plik pdf  Interpelacja w sprawie dezynfekcji miasta w czasie pandemii - rozmiar: 307kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie dezynfekcji miasta w czasie pandemii - rozmiar: 1508kb
06.05.2020 Plik pdf  Interpelacja w sprawie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Pawiej 31 - rozmiar: 180kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Pawiej 31 - rozmiar: 1578kb
06.05.2020 Plik pdf  Interpelacja w sprawie wydarzeń związanych z masowymi egzekucjami w Piaśnicy - rozmiar: 260kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie wydarzeń związanych z masowymi egzekucjami w Piaśnicy - rozmiar: 702kb
06.05.2020 Plik pdf  Interpelacja w sprawie zamówienia publicznego dot. ogłoszeń prasowych Urzędu Miasta Gdyni - rozmiar: 306kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie zamówienia publicznego dot. ogłoszeń prasowych Urzędu Miasta Gdyni - rozmiar: 458kb
06.05.2020 Plik pdf  Interpelacja w sprawie odpowiedzi na interpelację z dnia 30 kwietnia 2020 r. ws. pozwoleń wodnoprawnych - rozmiar: 4387kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie odpowiedzi na interpelację z dnia 30 kwietnia 2020 r. ws. pozwoleń wodnoprawnych - rozmiar: 496kb
15.04.2020 Plik pdf  Interpelacja w sprawie pozwoleń wodnoprawnych w dzielnicy Demptowo - rozmiar: 1307kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie pozwoleń wodnoprawnych w dzielnicy Demptowo - rozmiar: 110kb
15.04.2020 Plik pdf  Interpelacja w sprawie sprawozdań i faktur za wywóz odpadów w roku 2020 - rozmiar: 151kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie sprawozdań i faktur za wywóz odpadów w roku 2020 - rozmiar: 204kb
15.04.2020 Plik pdf  Interpelacja w sprawie budowy bloku komunalnego przy ul. Dickmana - rozmiar: 173kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie budowy bloku komunalnego przy ul. Dickmana - rozmiar: 38kb
15.04.2020 Plik pdf  Interpelacja w sprawie pomocy mieszkańcom zamieszkującym lokale komunalne - rozmiar: 296kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie pomocy mieszkańcom zamieszkującym lokale komunalne - rozmiar: 38kb
21.02.2020 Plik pdf  Interpelacja w sprawie gdyńskiej oświaty oraz planu rozwoju gdyńskiego systemu edukacji w latach 2020 - 2030 - rozmiar: 852kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie gdyńskiej oświaty oraz planu rozwoju gdyńskiego systemu edukacji w latach 2020 - 2030 - rozmiar: 213kb
21.02.2020 Plik pdf  Interpelacja w sprawie punktu widokowego na Kamiennej Górze - rozmiar: 227kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie punktu widokowego na Kamiennej Górze - rozmiar: 85kb
21.02.2020 Plik pdf  Interpelacja w sprawie zadłużenia miasta - rozmiar: 112kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie zadłużenia miasta - rozmiar: 39kb
21.02.2020 Plik pdf  Interpelacja w sprawie reorganizacji gdyńskiej oświaty - rozmiar: 900kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie reorganizacji gdyńskiej oświaty - rozmiar: 247kb
21.02.2020 Plik pdf  Interpelacja w sprawie Polanki Redłowskiej - rozmiar: 211kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie Polanki Redłowskiej - rozmiar: 172kb
21.01.2020 Plik pdf  Interpelacja w sprawie funkcjonowania Urban Lab - rozmiar: 341kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie funkcjonowania Urban Lab - rozmiar: 185kb
21.01.2020 Plik pdf  Interpelacja w sprawie lokalizacji pomnika Eugeniusza Kwiatkowskiego - rozmiar: 129kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie lokalizacji pomnika Eugeniusza Kwiatkowskiego - rozmiar: 87kb
21.01.2020 Plik pdf  Interpelacja w sprawie deficytu w roku 2019 - rozmiar: 104kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelacje w sprawie deficytu w roku 2019 - rozmiar: 47kb
21.01.2020 Plik pdf  Interpelacja w sprawie parkingu dla aut elektrycznych w pobliżu dworca PKP w Gdyni - rozmiar: 143kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie parkingu dla aut elektrycznych w pobliżu dworca PKP w Gdyni - rozmiar: 36kb
21.01.2020 Plik pdf  Interpelacja w sprawie wiat przystankowych na ulicy Swarzewskiej - rozmiar: 273kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie wiat przystankowych na ulicy Swarzewskiej - rozmiar: 58kb
08.01.2020 Plik pdf  Interpelacja w sprawie Szkół Podstawowych nr 51 i 52 - rozmiar: 262kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie Szkół Podstawowych nr 51 i 52 - rozmiar: 397kb
18.11.2019 Plik pdf  Interpelacja w sprawie budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Chabrowej, Jaskółczej i Jałowcowej - rozmiar: 190kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Chabrowej, Jaskółczej i Jałowcowej - rozmiar: 46kb
18.11.2019 Plik pdf  Interpelacja w sprawie budowy progów zwalniających na ul. Swarzewskiej - rozmiar: 715kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie budowy progów zwalniających na ul. Swarzewskiej - rozmiar: 44kb
18.11.2019 Plik pdf  Interpelacja w sprawie zalań mieszkańców Demptowa przez Potok Demptowski - rozmiar: 1556kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie zalań mieszkańców Demptowa przez Potok Demptowski - rozmiar: 40kb
18.11.2019 Plik pdf  Interpelacja w sprawie budowy przejścia dla pieszych na ulicy Gniewskiej - rozmiar: 189kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie budowy przejścia dla pieszych na ulicy Gniewskiej - rozmiar: 48kb
03.10.2019 Plik pdf  Interpelacja w sprawie deklaracji złożonej przez Prezydenta Wojciecha Szczurka mieszkańcom podczas wysłuchania w sprawie Polanki Redłowskiej - rozmiar: 307kb Plik pdf  odpowiedź na interpelację w sprawie deklaracji złożonej przez Prezydenta Wojciecha Szczurka mieszkańcom podczas wysłuchania w sprawie Polanki Redłowskiej - rozmiar: 51kb
13.08.2019 Plik pdf  Interpelacja w sprawie prawoskrętu na ulicy Swarzewskiej przy skrzyżowaniu z ul. Morską - rozmiar: 965kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie prawoskrętu na ulicy Swarzewskiej przy skrzyżowaniu z ul. Morską - rozmiar: 65kb
26.07.2019 Plik pdf  Interpelacja w sprawie trasy i częstotliwości kursów trolejbusów nr 34 na Demptowie - rozmiar: 250kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie trasy i częstotliwości kursów trolejbusów nr 34 na Demptowie - rozmiar: 108kb
26.07.2019 Plik pdf  Interpelacja w sprawie kanalizacji na ul. Fińskiej i części ul. Sibeliusa - rozmiar: 336kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie kanalizacji na ul. Fińskiej i części ul. Sibeliusa - rozmiar: 71kb
17.07.2019 Plik pdf  Interpelacja w sprawie terenu po byłym domu dziecka na Demptowie - rozmiar: 161kb Plik pdf  Odpowiedż na interpelację w sprawie terenu po byłym Domu Dziecka na Demptowie - rozmiar: 50kb
17.07.2019 Plik pdf  Interpelacja w sprawie dostępu do sieci Wi-Fi w Gdyni - rozmiar: 164kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie dostępu do sieci Wi-Fi w Gdyni - rozmiar: 68kb
17.07.2019 Plik pdf  Interpelacja w sprawie bezpiecznego zejścia oraz inwestycji na bulwarze na Oksywiu - rozmiar: 187kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie bezpiecznego zejścia oraz inwestycji na bulwarze na Oksywiu - rozmiar: 45kb
17.07.2019 Plik pdf  Interpelacja w sprawie wielopoziomowego parkingu w centrum miasta - rozmiar: 241kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie wielopoziomowego parkingu w centrum miasta - rozmiar: 65kb
17.07.2019 Plik pdf  Interpelacja w sprawie wiat oraz innej małej infrastruktury na Polance Redłowskiej - rozmiar: 181kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie wiat oraz innej małej infrastruktury na Polance Redłowskiej - rozmiar: 39kb
16.07.2019 Plik pdf  Interpelacja w sprawie informowania na oficjalnych stronach miasta o pomysłodawcach projektów realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego - rozmiar: 279kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie informowania na oficjalnych stronach miasta o pomysłodawcach projektów realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego - rozmiar: 46kb
15.07.2019 Plik pdf  Interpelacja w sprawie inwestycji drogowych Chwarzna oraz Witomina - rozmiar: 236kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie inwestycji drogowych Chwarzna oraz Witomina - rozmiar: 41kb
15.07.2019 Plik pdf  Interpelacja w sprawie budowy wiaduktu w ciągu ulicy Puckiej - rozmiar: 219kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie budowy wiaduktu w ciągu ulicy Puckiej - rozmiar: 48kb
15.07.2019 Plik pdf  Interpelacja w sprawie przerwy w dostawach ciepłej wody do sześciu dzielnic - rozmiar: 216kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie przerwy w dostawach ciepłej wody do sześciu dzielnic - rozmiar: 117kb
15.07.2019 Plik pdf  Interpelacja w sprawie awarii przepustu na ulicy Janka Wiśniewskiego - rozmiar: 169kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie awarii przepustu na ulicy Janka Wiśniewskiego - rozmiar: 48kb
25.04.2019 Plik pdf  Interpelacja w sprawie terenu po Targowisku Gdynia Chylonia - rozmiar: 215kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie terenu po Targowisku Gdynia Chylonia - rozmiar: 50kb
25.04.2019 Plik pdf  Interpelacja w sprawie inwestycji Parku Centralnego - rozmiar: 547kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie inwestycji Parku Centralnego - rozmiar: 342kb
25.04.2019 Plik pdf  Interpelacja w sprawie odpowiedzi na interpelację dot. podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej nr 16 przy ul. Chabrowej - rozmiar: 240kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie odpowiedzi na interpelację dot. podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej nr 16 przy ul. Chabrowej - rozmiar: 40kb
25.04.2019 Plik pdf  Interpelacja w sprawie prawoskrętu na ulicy Kartuskiej przy skrzyżowaniu z ulicą Morską - rozmiar: 1492kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie prawoskrętu na ulicy Kartuskiej przy skrzyżowaniu z ulicą Morską - rozmiar: 75kb
25.04.2019 Plik pdf  Interpelacja w sprawie Parku Rady Europy - rozmiar: 282kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie Parku Rady Europy - rozmiar: 48kb
24.04.2019 Plik pdf  Interpelacja w sprawie przejścia dla pieszych przez ulicę Morską, usytuowanego przed granicą miast Gdyni i Rumi - rozmiar: 203kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie przejścia dla pieszych przez ulicę Morską, usytuowanego przed granicą miast Gdyni i Rumi - rozmiar: 145kb
17.04.2019 Plik pdf  Interpelacja w sprawie alternatywnego dla ul. Jaskółczej wyjazdu z Pustek Cisowskich - rozmiar: 1618kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie alternatywnego dla ul. Jaskółczej wyjazdu z Pustek Cisowskich - rozmiar: 115kb
17.04.2019 Plik pdf  Interpelacja w sprawie mikrofonów przy każdym stanowisku radnych na sali posiedzeń w Urzędzie Miasta - rozmiar: 200kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie mikrofonów przy każdym stanowisku radnych na sali posiedzeń w Urzędzie Miasta - rozmiar: 63kb
15.04.2019 Plik pdf  Interpelacja w sprawie inwestycji budowy lodowiska w Gdyni - rozmiar: 245kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie budowy lodowiska w Gdyni - rozmiar: 53kb
15.04.2019 Plik pdf  Interpelacja w sprawie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy SP nr 16 przy ul. Chabrowej - rozmiar: 142kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy SP nr 16 przy ul. Chabrowej - rozmiar: 41kb
15.04.2019 Plik pdf  Interpelacja w sprawie inwestycji Parku Centralnego - rozmiar: 271kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie Parku Centralnego - rozmiar: 93kb
15.04.2019 Plik pdf  Interpelacja w sprawie Pomorskiego Parku Naukowo – Technologicznego - rozmiar: 242kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie Pomorskiego Parku Naukowo – Technologicznego - rozmiar: 173kb
15.04.2019 Plik pdf  Interpelacja w sprawie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu Gdyni na rok 2019 przyjętej na VII sesji Rady Miasta Gdyni - rozmiar: 327kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu Gdyni na rok 2019 przyjętej na VII sesji Rady Miasta Gdyni - rozmiar: 759kb
15.03.2019 Plik pdf  Interpelacja w sprawie poprawy bezpieczństwa na Alei Piłsudskiego - rozmiar: 246kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie poprawy bezpieczeństwa na Alei Piłsudskiego - rozmiar: 60kb
15.03.2019 Plik pdf  Interpelacja w sprawie bezkolizyjnego przejazdu przez tory na ulicy Puckiej - rozmiar: 702kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie bezkolizyjnego przejazdu przez tory na ulicy Puckiej - rozmiar: 59kb
15.03.2019 Plik pdf  Interpelacja w sprawie uporządkowania zieleni przy dworcu Gdynia Cisowa - rozmiar: 766kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie uporządkowania zieleni przy dworcu Gdynia Cisowa - rozmiar: 41kb
31.01.2019 Plik pdf  Interpelacja w sprawie uzupełnienia zrewitalizowanego placu na Meksyku oraz zmiany nazwy osiedla - rozmiar: 1132kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie uzupełnienia zrewitalizowanego pklacu na Meksyku oraz zmiany nazwy osiedla - rozmiar: 83kb
31.01.2019 Plik pdf  Interpelacja w sprawie wycięcia drzew, poprawy infrastruktury pieszej oraz stworzenia zatoczek autobusowych przy ul. Demptowskiej - rozmiar: 341kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie wycięcia drzew, poprawy infrastruktury pieszej oraz stworzenie zatoczek autobusowych przy ul. Demptowskiej - rozmiar: 131kb
31.01.2019 Plik pdf  Interpelacja w sprawie rewitalizacji Meksyku - rozmiar: 204kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie rewitalizacji Meksyku - rozmiar: 100kb
31.01.2019 Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie przeniesienia Biblioteki Miejskiej ze szkoły nr 16 na ul. Chabrowej - rozmiar: 227kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie przeniesienia Biblioteki Miejskiej - rozmiar: 70kb
04.01.2019 Plik pdf  Interpelacja w sprawie remontu Szkoły Podstawowej Nr 16 przy ul. Chabrowej - rozmiar: 381kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelacę w sprawie remontu Szkoły Podstawowej Nr 16 przy ul. Chabrowej - rozmiar: 129kb
06.12.2018 Plik pdf  Interpelacja w sprawie ustawienia ławek przy ulicy Kartuskiej - rozmiar: 378kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie ustawienia ławek przy ulicy Kartuskiej - rozmiar: 42kb
22.11.2018 Plik pdf  W sprawie bezpieczeństwa pieszych na ul. Chylońskiej - rozmiar: 836kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie bezpieczeństwa pieszych na ul. Chylońskiej - rozmiar: 79kb

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Dorota Nelke
Data wytworzenia informacji: 17.12.2018
Data udostępnienia informacji: 17.12.2018
Ostatnia aktualizacja: 23.05.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
23.05.2023 12:06 Aktualizacja treści Dorota Nelke
19.05.2022 09:39 Aktualizacja treści Dorota Nelke
19.08.2020 13:02 Aktualizacja treści Dorota Nelke
17.04.2020 12:15 Aktualizacja treści Dorota Nelke
19.11.2019 10:32 Korekta Dorota Nelke
13.11.2019 15:42 Korekta Dorota Nelke
11.10.2019 12:35 dodanie krótkiego adresu Dorota Nelke
11.10.2019 09:34 Aktualizacja treści Dorota Nelke
30.05.2019 09:34 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
17.12.2018 14:27 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska