Szwabski Stanisław - Radny VII kadencji

E-mail: s.szwabski@gdynia.pl
Dyżury: Kontakt przez biuro Rady Dzielnicy Orłowo - w godzinach pracy biura
Komisje: -
Okręg wyborczy: -
Pozostałe funkcje:

Szwabski Stanisław, urodzony w maju 1943 w Lublinie – dr inżynier chemii, jest absolwentem Politechniki Gdańskiej, gdzie w 1975 obronił pracę doktorską i do 1983 był adiunktem. W latach 1979-1985 wykładał na Uniwersytecie Politechnicznym w Oranie i uniwersytecie w Tiaret (Algieria). W latach 1986 – 1990 prowadził własne biuro tłumaczeń naukowych i technicznych. W 1990, po pierwszych demokratycznych wyborach samorządowych, został radnym Miasta Gdyni. W latach 1990-1994 był członkiem Zarządu Miasta odpowiedzialnym za strategię rozwoju Gdyni, wdrożenie procesu przygotowania dla Gdyni nowej generacji planów zagospodarowania przestrzennego. W latach II kadencji – wiceprzewodniczący Rady Miasta. Po wyborach w 1998 został przewodniczącym Rady.  Sprawowanie tej funkcji ponownie powierzyła mu Rada IV, a także V Kadencji. Od 1995 roku jest członkiem zarządu Komunalnego Związku Gmin Doliny Redy i Chylonki. Związek zajmuje się gospodarką odpadami, ciepłownictwem, dostawą wody i kanalizacją oraz ochroną środowiska w gminach członkowskich.

Od 1998 roku jest przedstawicielem Gdyni w Związku Miast Polskich, zaś od 2006 roku jest członkiem zarządu ZMP. Również od 2006 roku jest członkiem Komitetu Regionów w Brukseli, najwyższego przedstawicielstwa wszystkich szczebli samorządów Unii Europejskiej, gdzie reprezentuje polskie miasta. Pracuje w Komisjach CIVEX, COTER oraz ARLEM. W poprzednim mandacie był Drugim Wiceprzewodniczącym Komisji RELEX oraz jej koordynatorem politycznym z ramienia Grupy. Aktualnie jest koordynatorem Komisji CIVEX i sprawozdawcą Komitetu Regionów w sprawie rozszerzenia UE.

Jest członkiem Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich oraz Polskiego Towarzystwa Chemicznego, autorem lub współautorem szeregu prac naukowych z dziedziny chemii, a także kilku publikacji o tematyce samorządowej. Jest autorem polskiego przekładu książki Jean Marc Varaut z dziedziny etyki „Możliwe, lecz zakazane” (PWN).

Jest zamiłowanym słuchaczem muzyki klasycznej oraz jazzu. Czyta Miłosza, Parnickiego, Kołakowskiego, Tischnera, Davies'a. Interesują go sprawy na styku kultur, kontakty międzykulturowe, etnografia, turystyka. Jest żonaty, ma córkę i wnuka.

Za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej, rozwoju demokracji i samorządności, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i społecznej decyzją Prezydenta RP odznaczony w 2010 r. Złotym Krzyżem Zasługi.


Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Michał Kowalski
Ostatnio zmodyfikował: Dorota Nelke
Data wytworzenia informacji: 02.12.2014
Data udostępnienia informacji: 13.03.2017
Ostatnia aktualizacja: 03.03.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
03.03.2020 11:29 Zmiana tytułu Dorota Nelke
13.09.2017 13:40 Korekta Michał Kowalski
14.03.2017 12:38 Korekta Michał Kowalski