Plan Finansowy Rady Rodziców Przedszkola Nr 44 w Gdyni za rok szkolny 2021 / 2022

Plan  Finansowy
Rady  Rodziców  Przedszkola  Nr 44  w  Gdyni
za  rok szkolny  2021 / 2022 

PRZYCHODY
 
PLAN 
 
 
 
stan  konta  na  31.08.2021r.
 
16636,13

przychody  bieżącego roku  razem :
 
 
wpłaty  od  rodziców 
 
50358,00

odsetki  bankowe
 -
 

SUMA  BILANSOWA
 
66994,13
 
 
 
ROZCHODY
 
 
rozchody  bieżącego  roku  razem
 
66994,13
 
 
 
pozycje z poprzedniego planu finansowego (20/21)
 
9372,09

w tym- wyposażenie placu zabaw
 
9002,09
         - wynagrodzenie księgowej za sierpień 2021r.
 
370,00

 
spotkania  z  muzyką
 
12000,00
 
 
 
prezenty  razem
 
14345,50
  w  tym  -  na  Mikołaja
 
3300,00
              -  na  Wielkanoc
 
3300,00
              -  na  Dzień  Dziecka
 
3300,00
              -  pożegnanie  "zerówek" i 5-cio latków
 
3360,00
              -  nagrody  w  konkursach
 
600,00
              -  pasowanie  na  przedszkolaka - upominek,dyplom
 
485,50
 
 
 
pomoce  dydaktyczne, wyposażenie - razem
 
7400,00

w tym      - wyposażenie sal
 
7200,00
               - wyposażenie  apteczki
 
200,00
 
 
 
wydarzenia
 
23376,54
 
 
 
w tym - przedstawienia (3 szt)
 
2500,00
          - bal karnawałowy
 
1300,00
          - warsztaty w grupach ( 40 zł na dziecko na rok szkolny )
12636,54
          - dogoterapia
 
1540,00
          - zabawa na dzień dziecka
 
5400,00
 
 
 
koszty  i  prowizje  bankowe
 
500,00
 
 
 
 
SUMA  BILANSOWA
 
66994,13

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Elżbieta Kondracka
Wprowadził informację: Dorota Bolewska
Data wytworzenia informacji: 19.10.2021
Data udostępnienia informacji: 19.10.2021